Polski English
Nota bibliograficzna:
CELKA Z. 1999. Rośliny naczyniowe grodzisk Wielkopolski Prace Zakładu Taksonomii Roślin UAM w Poznaniu. 9: 1-159. Bogucki Wyd. Nauk. Poznań.
Krótkie streszczenie:
Przedmiotem badań były rośliny naczyniowe występujące spontanicznie na 230 grodziskach Wielkopolski. W pracy przedstawiono charakterystykę 797 gatunków. Uwzględniono częstość ich występowania, a także dane geograficzno-historyczne, biologiczne i synekologiczne. Wyróżniono i szczegółowo scharakteryzowano grupę reliktów upraw. Przedstawiono ich rozmieszczenie, ekologię i pochodzenie w Europie środkowej oraz właściwości użytkowe.
Słowa kluczowe:  rośliny naczyniowe, grodziska, środkowe średniowiecze, późne średniowiecze, relikty upraw, Wielkopolska
© 2007-2011, Zakład Taksonomii Roślin