Polski English

Karolina Górzyńska, dr

Karolina Górzyńska

Miejsce pracy i adresy kontaktowe

Zakład Taksonomii Roślin
Collegium Biologicum
ul. Umultowska 89
61-614 Poznań
Pokój: 2.15
Tel. +48 061 8292963
Fax.
E-mail: karjan@amu.edu.pl

Curriculum vitae

Miejsce i data urodzenia: Gniezno, 20 października 1983 r.
2002 - matura w II Liceum Ogólnokształcącym im. Dąbrówki w Gnieźnie
2002-2004 - studia licencjackie na kierunku biologia, specjalność Ekologia i zarządzanie zasobami przyrody (Wydział Biologii, UAM w Poznaniu)
2004-2007 - studia magisterskie w ramach Indywidualnego Toku Studiów (obok przedmiotów podstawowych przedmioty z zakresu biotechnologii, biologii molekularnej i biologii eksperymentalnej) na kierunku biologia specjalność Ekologia i zarządzanie zasobami przyrody (Wydział Biologii, UAM w Poznaniu)

Kierunki i obszary badań

 • Interakcje międzygatunkowe pomiędzy trawami, grzybami a zwierzętami

Zajęcia dydaktyczne

Ćwiczenia

 • Biologia interakcji
 • Bioróżnorodność
 • Filogeneza i Systematyka Roślin i Grzybów
 • Biotaksonomia
 • Zajęcia terenowe w ramach przedmiotu Filogeneza i Systematyka Roślin i Grzybów

Wybrane publikacje naukowe

Artykuły naukowe

Górzyńska K., Olszanowski Z., Leuchtmann A., Lembicz M. 2014. Oviposition Preference of Botanophila Flies (Diptera: Anthomyiidae) Towards Stroma Size of Epichloë (Hypocreales: Clavicipitaceae) Hosts. Annals of the Entomological Society of America 107(2): 532-538.

Lembicz M., Górzyńska K., Olszanowski Z., Michelsen V., Leuchtmann A. 2013. The occurrence and preference of Botanophila flies for particular species of Epichloë fungi infecting wild grasses. European Journal of Entomology, 101(1): 129-134.

Czarnoleski M., Olejniczak P., Górzyńska K., Kozłowski J., Lembicz M. 2012. Altered allocation to roots and shoots in the endophyte-infected seedlings of Puccinellia distans (Poaceae). Plant Biology, 15(2):264-73.

Lembicz M., Górzyńska K., Olejniczak P., Leuchtmann A. 2011. Geographical distribution and effects of choke disease caused by Epichloë typhina in populations of the grass Puccinellia distans in Poland. Sydowia, 63(1): 35-48.

Górzyńska K., Lembicz M., Olszanowski Z., Leuchtmann A. 2011. Botanophila-Epichloë interaction in a wild grass, Puccinellia distans, lacks dependence on the fly vector. Annals of the Entomological Society of America, 104(4): 841-846.

Górzyńska K., Lembicz M., Olszanowski Z., Leuchtmann A. 2010. An unusual Botanophila-Epichloë association in a population of orchardgrass (Dactylis glomerata) in Poland. Journal of Natural History, 44: 2817-2824

Lembicz M., Górzyńska K., Leuchtmann A. 2010. Choke disease, caused by Epichloë bromicola, in the grass Agropyron repens in Poland. Plant Disease, 94(11): 1372.

Lembicz M., Olejniczak P., Olszanowski Z., Górzyńska K., Leuchtmann A. 2009. Man-made habitats - hotspots of evolutionary game between grass, fungus and fly. Biodiversity Research and Conservation, 15: 51-58.

Komunikaty i notatki naukowe

Referat. Lembicz M., Górzyńska K. 2016. Endofity grzybowe – manipulatorzy roślin: efekty ekologiczne, fizjologiczne i ich możliwości aplikacyjne 57th Meeting Of Polish Botanical Society, 27 June- 3 July 2016, Lublin, Poland, 217pp.

Poster. Dominiak M., Grabowski J., Górzyńska K., Lembicz M. 2016. Wpływ wieku sieci grzybowej na tempo jej rozrastania: przypadek endofitycznego grzyba Epichloë typhina? 57th Meeting Of Polish Botanical Society, 27 June- 3 July 2016, Lublin, Poland, 211pp.

Poster. Górzyńska K., Lembicz M. 2016. Czy hiperpasożyt Clonostachys epichloë ograniczy rozprzestrzenianie choroby traw "choke disease"? 57th Meeting Of Polish Botanical Society, 27 June- 3 July 2016, Lublin, Poland, 213pp.

Poster. Ryszka P., Turnau K., Płachno B.J., Górzyńska K., Stach A., Leuchtmann A., Lembicz M. 2013. Bionectria hyperparasite as control agent of choke disease of grasses caused by Epichloë sp. fungi. XI International Fungal Biology Conference 29th September - 3rd October 2013, Karlsruhe, Germany.

Poster. Czarnołęski M., Kozłowski J., Olejniczak P., Górzyńska K., Lembicz M. 2012. Endophytic fungus alters the investments of grass seedlings to shoots and roots. 7th International Symbiosis Society Congress. July 22-28, 2012, Kraków, Poland.

Poster. Górzyńska K., Olszanowski Z., Leuchtmann A., Lembicz M. 2011. Fly-fungus interaction in wild grass: deviations from the mutualistic pattern. 13th Congress of the European Society for Evolutionary Biology. August 20-25, 2011, Tübingen, Germany.

Poster. Bogdanowicz A.M., Ryszka P., Turnau K., Górzyńska K., Lembicz M. 2011. Mycoparasitic fungi in the Epichloë-Puccinellia association: identification and distribution in space. 13th Congress of the European Society for Evolutionary Biology. August 20-25, 2011, Tübingen, Germany.

Poster. Stach A., Górzyńska K., Latowski K., Lembicz M. 2011. Endophytic fungus Epichloë clarkii in wild grass population Holcus lanatus: analysis of patterns of infection expression. 2nd Scientific and Didactic Conference of Faculty of Biology. April 5-7, 2011, A. Mickiewicz University, Poznań, Poland.

Poster. Górzyńska K., Olszanowski Z., Leuchtmann A., Lembicz M. 2010. Interakcja muchówka (Botanophila sp.) – grzyb (Epichloë typhina) w populacjach trawy Puccinellia distans w Polsce. 55th Meeting Of Polish Botanical Society „Planta in vivo, in vitro et in silico”, 6-12 September 2010, Warsaw, Poland, 34pp.

Poster. Lembicz M., Olejniczak P., Olszanowski Z., Jankowska K., Leuchtmann A. 2009. Coevolutionary hotspots in man-made habitats: interaction between grass, fungus and fly. I Konferencja Naukowo-Dydaktyczna Wydziału Biologii UAM, Challenges for Contemporary Biology, Biotechnology and Environmental Protection, Poznań 21-23 maja, 125pp.

Poster. Stach A., Jankowska K., Piszczałka P., Bogdanowicz A., Lembicz M. 2009. Methods of detection of endophytic fungi: advantages and disadvantages. I Konferencja Naukowo-Dydaktyczna Wydziału Biologii UAM, Challenges for Contemporary Biology, Biotechnology and Environmental Protection, Poznań 21-23 maja, 172pp.

Poster. Stach A., Jankowska K., Lembicz M. 2007. Endophytic fungi (Neotyphodium sp.) in Puccinellia distans grass population: molecular detection. III International Young Scientists Conference Biodiversity. Ecology. Adaptation. Evolution., 15-18 May, Odessa, Ukraina, 68pp.

Referat. Jankowska K., Stach A., Lembicz M. 2007. Interaction between fungus (Epichloë sp.), grasses and fly (Botanophila sp.). III International Young Scientists Conference Biodiversity. Ecology. Adaptation. Evolution., 15-18 May, Odessa, Ukraina, 28pp.

Udział w organizacji konferencji

 • Członek komitetu organizacyjnego XX Warsztatów Technik Prezentacji Naukowych

Projekty badawcze finansowane przez Ministerstwo Nauki (KBN) i inne

 • grant Narodowego Centrum Nauki SONATA na lata 2015-2018, nr UMO-2014/13/D/NZ8/02420 - kierownik. "Hiperpasożytniczy grzyb Bionectria epichloe jako nowy element symbiozy pomiędzy trawami a endofitami: ekologiczna analiza nowych zależności".
 • grant Fundacji na rzecz Nauki Polskiej POMOST na lata 2012-2015, nr POMOST/2012-6/5 - kierownik. "Choke disease of grasses caused by Epichloë sp. fungi: evaluation of the potential role of hyperparasite in reducing disease spread".
 • Grant MNiSzW na lata 2010-2013, nr N N303 472138 – główny wykonawca. „Trawy pastwisk i upraw polowych zasiedlone przez grzyby endofityczne: ekologiczne i chemiczne efekty interakcji”. Kierownik projektu – dr M. Lembicz.
 • Grant MNiSzW na lata 2009 – 2012, nr N N303 321237 - kierownik. "Interakcje muchówki i endofita grzybowego: zależność od czasu trwania symbiozy grzyba z zasiedlanym gatunkiem trawy".

Kształcenie i rozwój kadry naukowej

Kierowanie pracami magisterskimi

 • "Metody ograniczenia rozprzestrzeniania choroby traw "choke disease" - wykorzystanie grzybowego hiperpasożyta" - Aleksandra Biernaczyk - 2015

© 2007-2011, Zakład Taksonomii Roślin