Polski English
Nota bibliograficzna:
JACKOWIAK B., LATOWSKI K. (red.) 2005. Flora i roślinność segetalna obszarów chronionych. Materiały sesji referatowej, plakatowej i terenowej XXIX Krajowej Konferencji Naukowej z cyklu "Rejonizacja chwastów segetalnych w Polsce". Wydawca: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza - Wydział Biologii - Zakład Taksonomii Roślin, 96 pp. Poznań.
Krótkie streszczenie:
Wydawnictwo konferencyjne zawierajace streszczenia referatów i plakatów prezentowanych podczas dorocznej konferencji specjalistów z zakresu flory i roślinności segetalnej. Konferencja odbyła się w Poznaniu i Czerniejewie w dniach 27-29 czerwca 2005 roku.
Słowa kluczowe:  chwasty segetalne, flora roślinność obszary chronione
© 2007-2011, Zakład Taksonomii Roślin