Polski English
Nota bibliograficzna:
JACKOWIAK B., CELKA Z. (red.) 2005. Taksonomia, chorologia i ekologia roślin w dobie zagrożenia różnorodności biologicznej. Materiały konferencji naukowej dedykowanej Profesorowi dr. hab. Waldemarowi Żukowskiemu z okazji 70-lecia urodzin. Wydawca: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza - Wydział Biologii - Zakład Taksonomii Roślin, 308 pp. Poznań.
Krótkie streszczenie:
Wydawnictwo przygotowane zostało na Ogólnopolską Konferencję Naukową z udziałem gości zagranicznych, której równolegle przyświecały dwa cele: (1) przedyskutowanie aktualnych zagadnień taksonomicznych, chorologicznych i ekologicznych - szczególnie w kontekście zagrożenia różnorodności biologicznej, oraz (2) podziękowanie Profesorwi Waldemarowi Żukowskiemu za 50 lat pracy na rzecz nauki polskiej i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Konferencja odbyła się w Poznaniu w dniach 15-16 września 2005 r. Publikacja obejmuje 10 obszernych tekstów wystąpień plenarnych oraz 143 streszczenia (30 referatów i 103 plakatów).
Słowa kluczowe:  różnorodność biologiczna, rośliny, grzyby, taksonomia, chorologia, ekologia, ochrona przyrody
© 2007-2011, Zakład Taksonomii Roślin