Polski English
Nota bibliograficzna:
CELKA Z., JACKOWIAK B. 1998. Bibliografia prac geobotanicznych opublikowanych w czasopiśmie "Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią" w latach 1948-1997. Prace Zakładu Taksonomii Roślin UAM w Poznaniu. 7: 1-64. Bogucki Wyd. Nauk. Poznań.
Krótkie streszczenie:
Bibliografia obejmuje 420 tytułów prac geobotanicznych opublikowanych w czasopiśmie "Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią" w latach 1948-1997. W czasopiśmie tym publikowane są prace florystyczne, fitosocjologiczne, fitogeograficzne i paleobotaniczne, przede wszystkim z terenu Polski północnej i zachodniej. Oprócz tytułów publikacji w bibliografii zamieszczono także następujące indeksy: autorski, rzeczowy, taksonomiczny, synatksonomiczny i geograficzny, które ułatwiają wyszukiwanie prac interesujących czytelnika.
Słowa kluczowe:  flora, roślinność, fitogeografia, paleobotanika, ekologia, ochrona przyrody, Polska północna i zachodnia
© 2007-2011, Zakład Taksonomii Roślin