Polski English
Nota bibliograficzna:
Jackowiak B., Latowski K. 1996. Rozmieszczenie, ekologia i biologia chwastów segetalnych. Bibliografia polskich prac do roku 1995. Prace Zakładu Taksonomii Roślin UAM w Poznaniu. 5: 1-112. Bogucki Wyd. Nauk. Poznań.
Krótkie streszczenie:
Bibliografia obejmuje 772 prace naukowe ukierunkowane na rozmieszczenie, ekologię i biologię chwastów segetalnych w Polsce. Zasadniczą część stanowi zestawienie prac oryginalnych, opublikowanych do roku 1995. Ponadto, w bibliografii zamieszczono tytuły ponad 50 podręczników, opracowań z konferencji tematycznych oraz rozpraw doktorskich.
Słowa kluczowe:  chwasty segetalne, flora, roślinność, rozmieszczenie, ekologia, biologia, allelopatia, archeobotanika, taksonomia, zmienność, zachwaszczenie, Polska
© 2007-2011, Zakład Taksonomii Roślin