Polski English
Nota bibliograficzna:
ŻUKOWSKI W., LATOWSKI K., JACKOWIAK B., CHMIEL J. 1995. Rośliny naczyniowe Wielkopolskiego Parku Narodowego. Prace Zakładu Taksonomii Roślin UAM w Poznaniu. 4: 1-231. Bogucki Wyd. Nauk. Poznań.
Krótkie streszczenie:
Przedmiotem opracowania jest flora roślin naczyniowych Wielkopolskiego Parku Narodowego (WPN). WPN jest usytuowany w środkowej Wielkopolsce w bliskim sąsiedztwie dużego miasta - Poznania. Od początku XIX wieku na obszarze około 9 tys. 600 ha stwierdzono występowanie 1200 gatunków dziko rosnących oraz 35 nie dziczejących gatunków uprawnych. W przedstawionej w pracy charakterystyce gatunków uwzględniono m.in. częstość występowania, skalę zajmowanych siedlisk oraz status geograficzno-historyczny. Przedstawione dane statystyczne wskazują na wysoką różnorodność flory WPN. Jednocześnie jednak zwracają uwagę na znaczący stopień jej antropogenicznego przekształcenia.
Słowa kluczowe:  chorologia, rośliny naczyniowe, flora, park narodowy
© 2007-2011, Zakład Taksonomii Roślin