Polski English
Nota bibliograficzna:
LATOWSKI K., JACKOWIAK B. 2016. Rozmieszczenie, ekologia i biologia chwastów segetalnych. Bibliografia polskich prac za lata 2011-2015. Prace Zakładu Taksonomii Roślin UAM w Poznaniu. 20: 1-134.
Krótkie streszczenie:
Bibliografia obejmuje 532 publikacje dotyczące rozmieszczenia, ekologii i biologii chwastów segetalnych w Polsce. Zasadniczą część stanowi zestawienie prac oryginalnych, opublikowanych w latach 2001-2005. Ponadto, w bibliografii zamieszczono tytuły wybranych podręczników, atlasów, opracowań z konferencji tematycznych oraz rozpraw doktorskich.
Słowa kluczowe:  chwasty segetalne, flora, roślinność, rozmieszczenie, zachwaszczenie, ekologia, biologia, archeobotanika, taksonomia, zmienność, metodyka, dynamika chwastów segetalnych, skład chemiczny chwastów, zwalczanie chwastów, ochrona chwastów segetalnych, problemy ogólne, Polska
© 2007-2011, Zakład Taksonomii Roślin