Polski English
Nota bibliograficzna:
LATOWSKI K., JACKOWIAK B. 2011. Rozmieszczenie, ekologia i biologia chwastów segetalnych. Bibliografia polskich prac za lata 2006-2010. Prace Zakładu Taksonomii Roślin UAM w Poznaniu. 18: 1-130.
Krótkie streszczenie:
Słowa kluczowe:  chwasty segetalne, flora, roślinność, rozmieszczenie, zachwaszczenie, ekologia, biologia, archeobotanika, taksonomia, zmienność, metodyka, skład chemiczny chwastów, dynamika chwastów segetalnych, zwalczanie chwastów, ochrona chwastów segetalnych, katastrofa ekologiczna a chwasty, Polska
© 2007-2011, Zakład Taksonomii Roślin