Polski English
Nota bibliograficzna:
TOMA C. 2008. Studium kariologiczne gatunków z podklasy Alismatidae (rząd Helobiae) występujących w Polsce Prace Zakładu Taksonomii Roślin UAM w Poznaniu. 16: 1-120.
Krótkie streszczenie:
W procesie tworzenia owoców uczestniczy zalążnia, dodatkowo w tym procesie mogą brać udział inne części kwiatu np. dno kwiatowe, kielich, liście przykwiatowe. Duża różnorodność owoców jest przyczyną trudności w stworzeniu jednolitego systemu ich klasyfikacji oraz konieczności opisywania indywidualnie poszczególnych grup roślin. Jedna z grup o stosunkowo słabo poznanej budowie i rozwoju owoców oraz niepewnym pokrewieństwie tworzą rośliny wodno-bagienne, dawniej ujmowane w rząd Helobiae, a obecnie w podklasę Alismatidae, która obejmuje około 450 gatunków na świecie, 30 rodzajów i 71 gatunków w Europie oraz 17 rodzajów i 46 gatunków w Polsce. Poznanie rozwoju i budowy owoców tej grupy roślin umożliwi określenie cech oraz wskazanie najistotniejszych z nich o znaczeniu diagnostycznym. Wyniki badań umożliwią ustalenie podobieństwa gatunków i rodzajów podklasy Alismatidae w oparciu o budowę morfologiczna i anatomiczną owoców i nasion.
Słowa kluczowe:  Helobiae, Alismatidae, rozwój, owoc, struktura
© 2007-2011, Zakład Taksonomii Roślin