Polski English
Nota bibliograficzna:
CHMIEL J. 2006. Rośliny specjalnej troski i wartościowe obszary przyrodnicze w północno-wschodniej Wielkopolsce Prace Zakładu Taksonomii Roślin UAM w Poznaniu. 15: 1-97. Bogucki Wyd. Nauk.
Krótkie streszczenie:
W pracy przedstawiono rozmieszczenie 66 gatunków "specjalnej troski" w północno-wschodniej Wielkopolsce. Do grupy tej zaliczono wyłącznie gatunki rodzimego pochodzenia, które jednocześnie występują bardzo rzadko lub rzadko, należą do lokalnie krytycznie zagrożonych (CR) lub zagrożonych (EN), zajmują izolowane stanowiska i mają istotne znaczenie dla regionalnych, krajowych lub globalnych zasobów roślinnych. Atlas obejmuje mapy kartogramowe o polu podstawowym 2 x 2 km wraz obszernym opisem gatunków specjalnej troski. Praca zawiera ponadto charakterystykę godnych ochrony obiektów przyrodniczych Wielkopolski północno-wschodniej.
Słowa kluczowe:  ochrona przyrody, rośliny naczyniowe, gatunki specjalnej troski, obszary zasługujące na ochronę, Wielkopolska północno-wschodnia, Polska
© 2007-2011, Zakład Taksonomii Roślin