Polski English
Nota bibliograficzna:
ŻUKOWSKI W., CELKA Z., CHMIEL J., JACKOWIAK B., LATOWSKI K., SZKUDLARZ P. 2001. Rozmieszczenie wybranych gatunków roślin ginących w Wielkopolsce. Prace Zakładu Taksonomii Roślin UAM w Poznaniu. 12: 1-68. Bogucki Wyd. Nauk. Poznań.
Krótkie streszczenie:
W pracy przedstawiono rozmieszczenie 100 wybranych gatunków roślin ginących w Wielkopolsce. Stanowią one reprezentatywną grupę gatunków z "czerwonej listy" roślin tego regionu, obejmującej łącznie 530 taksonów. Prezentowany zestaw kartogramów zawiera przykłady z różnych kategorii zagrożenia (E, V, R), a także różnych grup geograficzno-historycznych i socjologiczno-ekologicznych. Mapy uwzględniają zarówno dane historyczne (od początku XIX wieku) jak i stanowiska współczesne gatunków szczególnie ważnych dla zachowania wysokiego poziomu naturalnej różnorodności biologicznej w Polsce zachodniej.
Słowa kluczowe:  rośliny naczyniowe, gatunki ginące, zasięgi lokalne, mapy, kartogramy, Wielkopolska, Polska zachodnia
© 2007-2011, Zakład Taksonomii Roślin