Polski English
Nota bibliograficzna:
CHMIEL J. 1993. Flora roślin naczyniowych wschodniej części Pojezierza Gnieźnieńskiego i jej antropogeniczne przeobrażenia w wieku XIX i XX. 1: 1-202, 2: Atlas rozmieszczenia roślin, 1-212.
Krótkie streszczenie:
Praca obejmuje dwie integralne części. Część I przedstawia współczesny stan flory roślin naczyniowych wschodniej części Pojezierza Gnieźnieńskiego. Określono w niej tempo, kierunki i zakres zmian jakie zaszły we florze tego obszaru w okresie 143 lat. Jest to także próba opisania głównych źródeł wymierania i zanikania gatunków, a także przedstawienia propozycji racjonalnej ochrony flory. Podstawowym materiałem faktograficznym są dane archiwalne oraz współczesne dane florystyczne. Część II stanowi atlas rozmieszczenia 1186 gatunków. Mapy przedstawiono metodą kartogramu, obejmującego 2114 kwadratów o boku 1 km.
Słowa kluczowe:  rośliny naczyniowe, synantropizacja flory, chorologia, kartogram, Wielkopolska
© 2007-2011, Zakład Taksonomii Roślin