Polski English

Krystian Florkowski, mgr

Krystian Florkowski

Miejsce pracy i adresy kontaktowe

Zakład Taksonomii Roślin
Collegium Biologicum
ul. Umultowska 89
61-614 Poznań
Pokój: 2.57
Tel. +48 61 829 56 97
Fax.
E-mail: krystian.florkowski@amu.edu.pl

Ważniejsze wystąpienia naukowe w ostatnim okresie

Referaty i postery

Florkowski K., Ślachetka M., Dominiak M., Lembicz M., Frątczak A. 2016. Dynamika kiełkowania nasion i tempo wzrostu siewek trzech gatunków bylic Artemisia ssp. Poster. 57. Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Lublin 27 czerwca - 3 lipca 2016.


© 2007-2011, Zakład Taksonomii Roślin