Polski English

Martyna Dominiak, mgr

Martyna Dominiak

Miejsce pracy i adresy kontaktowe

Zakład Taksonomii Roślin
Collegium Biologicum
ul. Umultowska 89
61-614 Poznań
Pokój: 2.57
Tel. +48 61 829 56 97
Fax.
E-mail: martyna.dominiak@amu.edu.pl

Curriculum vitae

Miejsce i data urodzenia: Konin, 28 stycznia 1991 r.
2010 - matura w Liceum Ogólnokształcącym im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Słupcy
2010 - 2013 studia licencjackie na kierunku biologia, specjalność ekologia i zarządzanie zasobami przyrody (Wydział Biologii UAM w Poznaniu)
2013-2015 - studia magisterskie na kierunku biologia ogólna (Wydział Biologii UAM w Poznaniu); praca magisterska: "Wpływ wieku sieci grzybowej na tempo jej rozrastania: przypadek endofitycznego grzyba Epichloë typhina" wykonana pod kierunkiem Pani prof. UAM dr hab. Marleny Lembicz
2015-2017 - studia magisterskie na kierunku biologia, specjalność nauczanie biologii (Wydział Biologii UAM w Poznaniu)

Kierunki i obszary badań

  • Biologia i ekologia roślin klonalnych

Wybrane publikacje naukowe

Artykuły naukowe

Dominiak M., Piszczałka P., Lembicz M. (2014) Roślinny Internet, Wiedza i Życie 6: 36-37.

Dominiak M., Jakubas E. (2015) A new locality of weeping alkaligrass Carex secalina (Cyperaceae) in Poland. Steciana vol. 19(1): 33-37.

Ważniejsze wystąpienia naukowe w ostatnim okresie

Referaty i postery

Dominiak M. 2013. Alokacja zasobów u rośliny klonalnej w zależności od odległości między rametami: projekt badań. Referat. 42. Seminarium Białowieskie, Białowieża 13-15 listopad 2013.

Jędrzejczak M., Dominiak M., Garbarczyk A., Jagielska K., Majchrzak B., Mróz P., Ogrodowczyk Z., Olejnik N., Pędziwiatr A., Rzepka M., Skitek A., Szrama K., Żurek S. 2014. Niełatwa jest botanika dla laika - wnioski z działalności dydaktycznej INNE_REF

Dominiak M. 2014. Roślinni bogowie. Referat. VI Studencka Konferencja Biologii Ewolucyjnej, Kraków 9-11 maja 2014.

Jędrzejczak M., Olejnik N., Dominiak M., Celka Z. 2014. Projekt Dzikie Dziedzictwo Kasztelanii Ostrowskiej - przyroda jako element tożsamości lokalnej. Referat. Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Przyroda, Krajobraz, Człowiek”, Barcin 26-27 czerwca 2014.

Dominiak M. 2015. Wiek sieci grzybów endofitycznych a tempo jej rozrastania: przypadek Epichloë typhina. Referat. IV Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców "Nauka dla Środowiska Przyrodniczego”, Poznań 23 - 25 kwietnia 2015.

Bogdanowicz A., Chmiel J., Dominiak M., Lembicz M., Żukowski W. 2015. Reproduction of sedge Carex secalina Wahlenb. in ex situ conditions - the key to develop life strategy of species. Poster. Ex situ conservation of plants problems and solutions, Poznań 9-13 września 2015.

Dominiak M. 2016. Roślinożerca. Mięsożerca. Świadomy konsument. Referat. Młodzieżowa Konferencja Ekofilozoficzna, Poznań 15.06.2016.

Dominiak M., Grabowski J., Górzyńska K., Lembicz M. 2016. Wpływ wieku sieci grzybowej na tempo jej rozrastania: przypadek endofitycznego grzyba Epichloë typhina. Poster. 57. Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Lublin 27 czerwca - 3 lipca 2016.

Florkowski K., Ślachetka M., Dominiak M., Lembicz M., Frątczak A. 2016. Dynamika kiełkowania nasion i tempo wzrostu siewek trzech gatunków bylic Artemisia ssp. Poster. 57. Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Lublin 27 czerwca - 3 lipca 2016.


© 2007-2011, Zakład Taksonomii Roślin