Polski English

Natalia Olejnik, mgr

Natalia Olejnik

Miejsce pracy i adresy kontaktowe

Zakład Taksonomii Roślin
Collegium Biologicum
ul. Umultowska 89
61-614 Poznań
Pokój: 2.57
Tel. +48 61 829 56 97
Fax.
E-mail: nmw.olejnik@gmail.com

Curriculum vitae

Miejsce i data urodzenia: Środa Wielkopolska, 30 sierpnia 1988 r.
2007 – matura w I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Jarocinie
2007-2010 – studia licencjackie na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierunek: biologia, specjalność: biologia środowiska
2009-2012 – kierownik Sekcji Florytyczno-Geobotanicznej Koła Naukowego Przyrodników UAM
2010-2012 – studia magisterskie na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierunek: biologia, specjalność: biologia środowiska
2012 – obrona pracy magisterskiej pod kierunkiem dr. hab. Zbigniewa Celki pt. „Populacja Botrychium lunaria (L.) Sw. (Ophioglossaceae) na Dziewiczej Górze (pow. poznański): zasoby i warunki występowania”
2013-2014 – MOST Program Mobilności Studentów i Doktorantów, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Biologii i Nauk o Ziemii, Instytut Nauk o Środowisku, Zespół Strategii Życiowych

Kierunki i obszary badań

  • Ekologia i biologia populacji przedstawicieli z rodziny nasięźrzałowatych Ohioglossaceae
  • Ekologia populacji babki pierzastej Plantago coronopus L. na stanowisku antropogenicznym w Poznaniu
  • Monitoring i ochrona torfowisk niskich oraz przejściowych w Wielkopolsce i na Pomorzu

Zajęcia dydaktyczne

Ćwiczenia

  • Ćwiczenia z Systematyki i filogenezy roślin i grzybów dla I roku biologii stacjonarnej i niestacjonarnej.
  • Ćwiczenia z Różnorodności świata roślin i grzybów dla I roku Nauczania Przyrody, I roku Ochrony Środowiska.
  • Zajęcia terenowe z botaniki dla I roku Ochrony Środowiska.
  • Praktikum geobotaniczne. Moduł do wyboru dla II i III roku biologii i ochrony środowiska.

Wybrane publikacje naukowe

Artykuły naukowe

Zgrabczyńska M., Szrama K., Olejnik N. 2010. Comparision of morphological characteristics of the population of Plantago coronopus L. 7th International conference of PhD students, Innovation and Technology Transfer Centre. s. 117-122.

Olejnik N. 2011. Stan populacji podejźrzonu księżycowego Botrychium lunaria (L.) Sw. na Dziewiczej Górze. W: K. Latowski (red.). Problemy biologiczne współczesnego świata, s. 73-79. Wydawnictwo Kontekst, Poznań.[PDF]

Jędrzejczak M., Olejnik N. 2012. Z plecakiem przez Pałuki, czyli turystyczne wrażenia z Ziemi Pałuckiej oczami młodych przyrodników. W: J. Drążek, J. Chmiel i M. Kupczyk (red.). Projektowany Pałucki Park Krajobrazowy, s. 100-119. Stowarzyszenie Ekologiczne w Barcinie, Barcin.

Żukowski W., Celka Z., Olejnik N. 2014. EX Botrychium simplex E. Hitchc. Podejźrzon pojedynczy. W: R. Kaźmierczakowa, K. Zarzycki, Z. Mirek (red.). Polska Czerwona Księga Roślin, Paprotniki i rośliny kwiatowe, wyd. III uaktualnione i rozszerzone, ss. 41-42. Polska Akademia Nauk, Instytut Ochrony Przyrody, Kraków.[PDF]

Celka Z., Drapikowska M., Jusik Sz., Olejnik N., Shevera M. V., Szkudlarz P. 2015. Morphological variability of hairs in Malva alcea L. (Malvaceae) populations from Central and Eastern Europe, and consideration of the status of Malva excisa Rchb. Pak. J. Bot. 47(2): 467-476.[PDF]

Olejnik N., Celka Z. 2015. The Growth Pattern of Ophioglossoid Ferns: A Case Study of Botrychium lunaria (L.) Sw. American Fern Journal 105(3): 199-210. [PDF]

Olejnik N., Celka Z., Szkudlarz P., Shevera M. V. 2018. Taxonomic significance of morphological characters of spores in the family Ophioglossaceae (Psilotopsida). Review of Palaeobotany and Palynology 252: 77-85.[PDF]

Komunikaty i notatki naukowe

IV International Conference of Young Scientists „Biodiversity. Ecology. Adaptation. Evolution”, dedicated to 180th anniversary from the birth of famous physiologist Ivan Sechenov (16-19 września 2009 r., Odessa) – poster (współautorstwo) pt. Ecology and distribution of Daphne mezereum L. population on Dziewicza Góra near Poznań (West Poland).

IV International Conference of Young Scientists „Biodiversity. Ecology. Adaptation. Evolution”, dedicated to 180th anniversary from the birth of famous physiologist Ivan Sechenov (16-19 września 2009 r., Odessa) – poster (współautorstwo) pt. Changes in vascular flora of "Pańska Góra" near Poznań (West Poland).

Międzynarodowa Konferencja Back to Eden – Challenges for Contemporary Gardens. Katowice – Ustroń-Mikołów 21-23.05.2011” – poster (współautorstwo) pt. Od oswojenia do refleksji. Warsztaty botaniczne „Wiem dlaczego chronić”.

Warsztaty naukowe "Torfowiska w krajobrazie przekształconym – funkcjonowanie i ochrona" (1-3 czerwca 2011 r., Wawrzkowizna k. Bełchatowa) – poster (współautorstwo) pt. Drogi na torfowisku jako korytarze inwazji gatunków synantropijnych na przykładzie kompleksu "Bagna" koło Chlebowa (Wielkopolska). Poster został wyróżniony przez organizatorów.

Celka Z., Szkudlarz P., Olejnik N., Jędrzejczak M. 2013. Dynamika dendroflory torfowiska silnie przekształconego przez człowieka na przykładzie kompleksu „Bagna” koło Chlebowa (północna Wielkopolska). W: D. Tomaszewski, A. M. Jagodziński (red.). Biologia i ekologia roślin drzewiastych. Materiały konferencyjne. Konferencja naukowa połączona z obchodami Jubileuszu 80-lecia Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku Kórnik-Poznań, 21-23 października 2013. S. 116-117. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań.

Olejnik N., Celka Z. 2014. Monitoring polskich przedstawicieli psylotowych (Psilotopsida) – wyniki wstępne. W: Wyzwania współczesnej biologii, biotechnologii, bioinformatyki i ochrony środowiska. III Konferencja Naukowo-Dydaktyczna Wydziału Biologii z okazji XXX-lecia Wydziału Biologii. 10-12 kwietnia 2014, Poznań. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, s. 115-116.

Celka Z., Szkudlarz P., Olejnik N., Jędrzejczak M. 2014. Kompleks torfowiskowy „Bagna” koło Chlebowa: różnorodność biologiczna i jej antropogeniczne przemiany. W: Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Przyroda, krajobraz, człowiek, Streszczenia wystąpień ustnych i plakatów. Barcin, 26-27 czerwca 2014 r., s. 10.

Jędrzejczak M., Olejnik N., Dominiak M., Celka Z. 2014. Projekt „Dzikie Dziedzictwo Kasztelanii Ostrowskiej” – przyroda jako element tożsamości lokalnej. W: Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Przyroda, krajobraz, człowiek, Streszczenia wystąpień ustnych i plakatów. Barcin, 26-27 czerwca 2014 r., s. 14.

Celka Z., Szkudlarz P., Olejnik N., Jędrzejczak M. 2014. Alien species in the flora of the “Bagna” peat land near Chlebowo (Wielkopolska region). Biodiv. Res. Conserv. Supplement 1: 41-42.[PDF]

Jędrzejczak M., Olejnik N. 2014. Refuge of unique vascular flora in agricultural landscape of central Wielkopolska: geographical, ecological and historical determinants. Biodiv. Res. Conserv. Supplement 1: 53.[PDF]

Olejnik N., Celka Z. 2014. Relict species of Ophioglossaceae in Wielkopolska: resources, causes of withdrawal and protection. Biodiv. Res. Conserv. Supplement 1: 72.[PDF]

Ważniejsze wystąpienia naukowe w ostatnim okresie

Referaty i postery

III Konferencja Naukowo-Dydaktyczna „Projektowany Pałucki Park Krajobrazowy w oczach przyrodników, samorządowców i mieszkańców” (21 listopada 2011 r.) – referat pt. Z plecakiem przez Pałuki, czyli turystyczne wrażenia z ziemi pałuckiej oczami młodych przyrodników.

III Ogólnopolska Konferencja Pteridiologiczna (14-16 września 2012, Poznań) – referat pt. Ekologia zagrożonego i chronionego gatunku paproci: przypadek podejźrzonu księżycowego Botrychium lunaria (L.) Sw. na Dziewiczej Górze pod Poznaniem.

Celka Z., Szkudlarz P., Olejnik N., Jędrzejczak M. 2013. Dynamika dendroflory torfowiska silnie przekształconego przez człowieka na przykładzie kompleksu „Bagna” koło Chlebowa (północna Wielkopolska). Referat. Konferencja naukowa połączona z obchodami Jubileuszu 80-lecia Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku „Biologia i ekologia roślin drzewiastych”. Kórnik-Poznań, 21-23 października 2013 r.

Jędrzejczak M., Olejnik N., Skitek A., Rzepka M., Majchrzak B., Antkowiak M., Ogrodowczyk Z. 2013. Regresja rzadkich i chronionych gatunków roślin na wybranych obszarach ochrony ścisłej Wielkopolskiego parku Narodowego: stan zasobów, przyczyny ustępowania. Referat. VIII Międzynarodowe Studenckie Sympozjum Naukowe "Między Biotechnologią, a Ochroną Środowiska; Zielona Góra, 7 - 9 listopada 2013 r.

Olejnik N., Celka Z. 2014. Monitoring polskich przedstawicieli psylotowych (Psilotopsida) – wyniki wstępne. Wyzwania współczesnej biologii, biotechnologii, bioinformatyki i ochrony środowiska. Poster. III Konferencja Naukowo-Dydaktyczna Wydziału Biologii z okazji XXX-lecia Wydziału Biologii. 10-12 kwietnia 2014, Poznań. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Celka Z., Szkudlarz P., Olejnik N., Jędrzejczak M. 2014. Kompleks torfowiskowy „Bagna” koło Chlebowa: różnorodność biologiczna i jej antropogeniczne przemiany. Referat. Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. "Przyroda, krajobraz, człowiek", Streszczenia wystąpień ustnych i plakatów. Barcin, 26-27 czerwca 2014 r.

Jędrzejczak M., Olejnik N., Dominiak M., Celka Z. 2014. Projekt „Dzikie Dziedzictwo Kasztelanii Ostrowskiej” – przyroda jako element tożsamości lokalnej. Referat. Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. "Przyroda, krajobraz, człowiek", Streszczenia wystąpień ustnych i plakatów. Barcin, 26-27 czerwca 2014 r.

Celka Z., Szkudlarz P., Olejnik N., Jędrzejczak M. 2014. Alien species in the flora of the “Bagna” peat land near Chlebowo (Wielkopolska region). Poster. 11th International Conference “Synanthropization of Flora and Vegetation” 11-13 September, 2014, Poznań & Obrzycko, Poland.

Jędrzejczak M., Olejnik N. 2014. Refuge of unique vascular flora in agricultural landscape of central Wielkopolska: geographical, ecological and historical determinants. Poster. 11th International Conference “Synanthropization of Flora and Vegetation” 11-13 September, 2014, Poznań & Obrzycko, Poland.

Celka Z., Olejnik N. 2014. Relict species of Ophioglossaceae in Wielkopolska: resources, causes of withdrawal and protection. Poster. 11th International Conference “Synanthropization of Flora and Vegetation” 11-13 September, 2014, Poznań & Obrzycko, Poland.

Nagrody i wyróżnienia

  • Nagroda Dziekana Wydziału Biologii za aktywność w Kole Naukowym Przyrodników UAM w Poznaniu (2 czerwca 2012 r.)

© 2007-2011, Zakład Taksonomii Roślin