Polski English

Elżbieta Obarska, mgr

Elżbieta Obarska

Miejsce pracy i adresy kontaktowe

Zakład Taksonomii Roślin
Collegium Biologicum
ul. Umultowska 89
61-614 Poznań
Pokój: 2.12
Tel. +48 61 829 56 96
Fax. +48 61 829 56 36
E-mail: eobarska@amu.edu.pl

Aktualnie pełnione funkcje

  • Editorial Secretary of Biodiversity: Research and Conservation

Curriculum vitae

Miejsce i data urodzenia: Poznań, 7 czerwca 1959
1979 - matura w Technikum Chemicznym nr 2 w Poznaniu
1979-1984 - studia magisterskie na kierunku biologia na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu
1984 - praca magisterska "Utlenianie jabłczanu w mitochondriach izolowanych z łubinu żółtego" wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Ryszarda Schramma.
1986-1991 - Instytut Dendrologii PAN w Kórniku, Pracownia Anatomii Roślin
1992 - Queensland University of Technology, Centrum Mikroskopii Elektronowej, Brisbane Australia
1993-1996 The University of Queensland, Wydział Fizjologii, Brisbane, Australia
od 1999 - Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii

Wybrane publikacje naukowe

Monografie i rozdziały w książkach

Obarska E., Obarski W. 1999. Zachwycający świat roślin. Ss. 127. Prószyński i S-ka. Warszawa.

Artykuły naukowe

Obarska E. 2006. Akacja kontra akacja: czy warto bić się o nazwę? Wiad. Bot. 50(3/4): 5-13.

Obarska E. 2003. Park Narodowy Uluru-Kata Tjuta - perła australijskiej przyrody. Aura 10: 32-33.

Hejnowicz A., Obarska E. 1995. Structure and development of vegetative buds from the lower crown of Picea abies. Ann. Sci. For. 52: 433-447.

Udział w organizacji konferencji

  • Członek Komitetu Organizacyjnego XXIX Krajowej Konferencji Naukowej z cyklu "Rejonizacja chwastów segetalnych w Polsce" pt. "Flora i roślinność segetalna obszarów chronionych". Organizator: Uniwersytet im. A. Mickiewicza (Zakład Taksonomii Roślin). Poznań-Czerniejewo, 27-29 czerwca 2005 r.
  • Sekretarz Komitetu Organizacyjnego Konferencji pt. "Taksonomia, chorologia i ekologia roślin w dobie zagrożenia różnorodności biologicznej". Organizatorzy: Uniwersytet im. A. Mickiewicza (Zakład Taksonomii Roślin), Komitet Botaniki PAN, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk (Wydział III Matematyczno-Przyrodniczy), Polskie Towarzystwo Botaniczne - Oddział w Poznaniu. Poznań, 15-16 wrzesień 2005 r.

© 2007-2011, Zakład Taksonomii Roślin