Polski English

Karol Latowski, prof. zw. dr hab.

Karol Latowski

Miejsce pracy i adresy kontaktowe

Zakład Taksonomii Roślin
Collegium Biologicum
ul. Umultowska 89
61-614 Poznań
Pokój:
Tel. +48 61 829 56
Fax.
E-mail:

Curriculum vitae

Miejsce i data urodzenia: Warszawa, 25 listopada 1939 r.
Zmarł 18 stycznia 2017 r. w Poznaniu
1953-1957 - Liceum Ogólnokształcące w Łobżenicy (pow. pilski)
1959-1964 - studia-kierunek biologia na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi, UAM w Poznaniu
1972 - dr nauk farmaceutycznych - Wydział Farmaceutyczny Akademii Medycznej w Poznaniu
1982 - dr habil.- Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UAM w Poznaniu
1991 - profesor - tytuł nadany przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej
1996 - profesor zwyczajny - stanowisko nadane przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
2010 - profesor emerytowany na Wydziale Biologii UAM w Poznaniu

Kierunki i obszary badań

 • Florystyczna i historyczna geografia roślin; chwasty pól uprawnych i flora terenów kolejowych
 • Taksonomia roślin ze szczególnym uwzględnieniem struktury owoców i nasion (karpologia)

Zajęcia dydaktyczne

Wykłady

 • Botanika systematyczna

Seminaria

 • biologiczno-ekologiczne i geobotaniczne podstawy zróżnicowania flory i roślinności; problemy taksonomii i chorologii roślin

Ćwiczenia

 • pracownia specjalistyczna "Anatomiczne metody w taksonomii roślin"

Wybrane publikacje naukowe

Monografie i rozdziały w książkach

Latowski K. 1975. Badania nad morfologią i anatomią owoców i nasion środkowo-europejskich gatunków rodzaju Erysimum L., Monographiae Botanicae, 49: 5-78.

Latowski K. 1981. Taksonomiczne studium karpologiczne eurazjatyckich gatunków rodzaju Lepidium L. Wyd. Naukowe Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Seria Biologia, 23:1 - 105. Poznań.

Latowski K. 1985. Rodzaj Erysimum L. W: Flora Polski, Rośliny naczyniowe (A. Jasiewicz red.). Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 4: 149-159. Warszawa-Kraków.

Latowski K. 1985. Rodzaj Lepidium L. W: Flora Polski, Rośliny naczyniowe (A. Jasiewicz red.). Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 4: 253-263. Warszawa-Kraków.

Żukowski W., Latowski K., Jackowiak B., Chmiel J. 1995. Rośliny naczyniowe Wielkopolskiego Parku Narodowego. Prace Zakładu Taksonomii Roślin UAM w Poznaniu. Bogucki Wyd. Naukowe, 4: 1-229. Poznań.

Latowski K., Jackowiak B. 2001. Rozmieszczenie, ekologia i biologia chwastów segetalnych. Bibliografia polskich prac za lata 1996-2000. Prace Zakładu Taksonomii Roślin UAM w Poznaniu, 11: 1-91. Bogucki Wyd. Naukowe. Poznań.

Żukowski W., Celka Z., Chmiel B., Jackowiak B., Latowski K., Szkudlarz P. 2001. Distribution of Selected Species of Threatened Plants in Wielkopolska. Public. of the Department of Plant Taxonom., 12: 1-68. Bogucki Wydaw. Naukowe. Poznań.

Latowski K., Jackowiak B. 2006. Rozmieszczenie, ekologia i biologia chwastów segetalnych. Bibliografia polskich prac za lata 2001-2005. Prace Zakładu Taksonomii Roślin UAM w Poznaniu, 16: 1-104. Poznań.

K. Latowski, B. Jackowiak 2011. Rozmieszczenie, ekologia i biologia chwastów segetalnych. Bibliografia polskich prac za lata 2006-2010. Prace Zakładu Taksonomii Roślin UAM w Poznaniu, 18: 1-130. Wyd. Kontekst, Poznań.

Artykuły naukowe

Kowal T., Latowski K., Macher Z., Pic S. 1969. Anatomiczne cechy diagnostyczne leczniczych i trujących gatunków rodzaju Anthriscus Pers. Annales Pharmaceutici 7: 39-59.

Kowal T., Latowski K., Macher Z. 1971. Anatomiczne cechy diagnostyczne krajowych gatunków rodzaju Chaerophyllum L. em. Hoffm. Annales Pharmaceutici. 9: 57-79.

Kowal T., Krupińska A., Latowski K., Pic S. 1971. Plant biomass-production indices. Ekologia Polska. 19(6): 87-92.

Kowal T., Latowski K. 1973. Morfologiczne i anatomiczne cechy owoców wybranych gatunków rodzaju Chaerophyllum L. em. Hoffm. Prace Komisji Biologicznej PTPN 35(7): 1-31. Warszawa-Poznań.

Latowski K. 1974. Interesujące stanowisko Equisetum variegatum Schleich. na Pomorzu Zachodnim. Fragmenta Floristica et Geobotanica, 20(2): 129-141.

Żukowski W., Latowski K., Szmajda P. 1977. Rejonizacja chwastów segetalnych w Wielkopolsce. W: Kuźniewski E. (red.). Wyniki badań nad rozmieszczeniem niektórych gatunków chwastów segetalnych w różnych regionach kraju.S. 81-103. Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa. Puławy-Opole.

Kowal T., Krupińska A., Latowski K., Pic S. 1977. Badania porównawcze wpływu witamin, cytostatyków i nowych związków o spodziewanym działaniu przeciwnapromiennym na kiełkowanie nasion grochu oraz owoców kopru i słonecznika. Acta Agrobotanica, 30(1): 33-49.

Latowski K., Kortus M., Kowalewski Z. 1978. Rola kardenolidów w ocenie chemotaksonomicznej niektórych gatunków z rodzaju Erysimum, Cheiranthus i Sisymbrium. Fragmenta Floristica et Geobotanica, 25(2): 261-267.

Kowal T., Latowski K. 1978. Badania nad produkcją biomasy Mercurialis perennis L. W: Badania nad produkcją biomasy roślin runa leśnego lasów liściastych. Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Prace Komisji Biologicznej, 50: 5-25.

Kowal T., Latowski K., Wojterska H. 1978. Badania nad produkcją biomasy Convallaria majalis L. W: Badania nad produkcją biomasy runa leśnego lasów liściastych. Prace Komisji Biologicznej PTPN, 50: 43-58.

Latowski K. 1978. Aegilops cylindrica Host, nowy gatunek trawy dla flory synantropijnej Polski. Fragmenta Floristica et Geobotanica, 24(3): 358-362.

Latowski K., Bojakowska S., Burzyńska K. 1971. Rzadziej spotykane rośliny naczyniowe środkowej części Pojezierza Krajeńskiego. Bad. Fizjogr.Pol. Zach., seria B-Botanika, 24: 131-158.

Latowski K., Żukowski W. 1979. Materiały do flory Polski północno -zachodniej. Cz. 1. Bad. Fizjogr. Pol. Zach. seria B-Botanika, 31: 163-174.

Latowski K., Szmajda P., Żukowski W. 1979. Charakterystyka flory pól uprawnych Wielkopolski na przykładzie wybranych punktów badawczych. Bad. Fizjogr. Pol. Zach. seria B-Botanika, 1979, 31: 65-88.

Żukowski W., Latowski K., Klimko M. 1981. A Comparision of Maritime and Inland of Glaux maritima L. Populations. Frag. Flor.Geobot., 27(3): 485-499.

Żukowski W., Jackowiak B., Latowski K., Kuźniewski E., Rola J. 1981. Rozmieszczenie niektórych gatunków chwastów segetalnych w woj. poznańskim. Wyd. Dział Informacji Wojewódzkiego Ośrodka Postępu Rolniczego w Sielinku. 1981, ss. 13 + 7 map.Sielinko.

Żukowski W., Jackowiak B., Latowski K. 1981. Rozmieszczenie niektórych gatunków chwastów segetalnych w woj.leszczyńskim. Wyd. Wojewódzki Ośrodek Postępu Rolniczego w Bojanowie. 1981, ss. 9+7 map.

Żukowski W., Jackowiak B.,Latowski K., Gabrych E., Klimko M. 1981. Rozmieszczenie niektórych gatunków chwastów segetalnych w woj.pilskim. Wyd. Dział Informacji Naukowo-Technicznej Wojewódzkiego Ośrodka Postępu Rolniczego w Starej Łubiance. 1981, ss.13 + 7 map. Poznań-St.Łubianka.

Żukowski W., Jackowiak B., Latowski K., Kuźniewski E., Rola J. 1981. Rozmieszczenie niektórych gatunków chwastów segetalnych w woj. konińskim. Wyd. Wojewódzki Ośrodek Postępu Rolniczego w Kościelcu. 1981, ss. 11 + 7 map i 7 rycin.Kościelec.

Żukowski W., Jackowiak B., Latowski K., Kuźniewski E., Rola J. 1981. Rozmieszczenie niektórych chwastów segetalnych w woj.kaliskim. Wyd. Dział Informacji i Wydawnictw Wojewódzkiego Ośrodka Postępu Rolniczego w Marszewie. 1981, ss. 13 + 7 map. Poznań.

Żukowski W., Latowski K., Ninova D., Popova M., Cesmedzijev I., Kuzmanov B. 1984. Tendencies in anatomical variation of the genus Glechoma L. as determined by population analysis. Frag. Flor. Geobot., 28(3): 341-362.

Latowski K., Hantz J. 1984. Oxalis dillenii Jacq. - New Species for the Synantropic Flora of Bulgaria. Frag. Flor. Geobot., 28(4): 549-563.

Latowski K., Żukowski W. 1985. Anatomical characteristic of Puccinella distans (L.)Parl. in natural and synantropic habitats. Bulletin Soc. Amis Sci. Lett. Ser. D, Sciencies Biologiques. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 25: 107-114. Warszawa-Poznań.

Żukowski W., Jackowiak B., Latowski K. 1985. Apium nodiflorum (L.) Lag. w Polsce. Bad. Fizjogr. Pol. Zach., seria B-Botanika, 36: 21-34.

Żukowski W., Jackowiak B., Latowski K. 1986/87. Występowanie Pilularia globulifera L. nad Jez.Janiszowice na Ziemi Lubuskiej. Frag. Flor.Geobot., 31-32(1-2): 69-76.

Żukowski W., Jackowiak B., Latowski K. 1988. Apium nodiflorum (L.) Lag. W: (A.Jasiewicz red.). Materiały do poznania gatunków rzadkich i zagrożonych Polski. Cz. 1. Frag. Flor. Geobot.,33(3-4): 280-284.

Żukowski W., Jackowiak B., Latowski K., Chmiel J. 1988. Apium repens (Jacq.) Lag. W: (A. Jasiewicz red.). Materiały do poznania gatunków rzadkich i zagrożonych Polski. Cz. 1. Frag. Flor. Geobot., 33(3-4): 284-290.

Żukowski W., Jackowiak B., Latowski K. 1988. Pilularia globulifera L. W: (A. Jasiewicz red.). Materiały do poznania gatunków rzadkich i zagrożonych Polski. Cz. 1. Frag. Flor. Geobot.1988, 33(3-4): 441-446.

Latowski K., Zając A., Zając M. 1988. Lindernia procumbens (Krock.) Philcox. W: (A.Jasiewicz red.). Materiały do poznania gatunków rzadkich i zagrożonych Polski. Cz. 1. Frag. Flor. Geobot. 1988, 33(3-4): 416-421.

Jackowiak B., Chmiel J., Latowski K. 1990. Zbiorowiska segetalne zbóż ozimych Wielkopolski. Cz. 1. Bad. Fizjogr. Pol. Zach. Seria B-Botanika, 40: 107-120.

Latowski K. 1994. Obserwacje nad biologią tomki ościstej (Anthoxanthum aristatum Boiss. W: Grzesiuk S. (red.). Przyczyny i źródła zachwaszczenia pól uprawnych, s. 133-139. Wyd. ART w Olsztynie. Olsztyn-Bęsia.

Drost-Karbowska K., Szaufer-Hajdrych H., Kowalewski Z., Latowski K. 1994. Fenolokwasy w rodzaju Aquilegia L. (Ranunculaceae). Cz. 1. Herba Polonica 40: 105-124.

Jackowiak B., Chmiel J., Latowski K. 1994. Zbiorowiska segetalne zbóż ozimych Wielkopolski. Cz. II. Badania Fizjogr. Pol. Zach. Ser. B - Botanika. 43: 105-124.

Latowski K. 1994. Geographical-Historical status of Viola odorata L. in north-west Poland. In: Mochnacky S., Terpo A. (eds.). Anthropization and Environment of Rural Settlements. Flora and Vegetation. Proc. of International Conference, Satoraljauhely 22-26 August 1994. pp. 67-74. Olimpia Press. Kosice.

Jackowiak B., Latowski K. 1996. Rozmieszczenie, ekologia i biologia chwastów segetalnych. Bibliografia polskich prac do roku 1995. Prace Zakładu Taksonomii Roślin UAM, 5: 1-112. Bogucki Wyd. Naukowe. Poznań.

Latowski K. 1998. Przemiany składu gatunkowego flory segetalnej Wielkopolski w XX wieku - próba analizy porównawczej. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Botanica, 13: 73-82.

Latowski K. 1998. Vascular Plants at the Railway Stations of the Town of Plovdiv (Bulgaria). Thaiszia, Suppl. p. 27-37.

Latowski K., Czarna A., Żukowski W. 1999. Stan chwastów segetalnych zbóż w strefie powodziowej na glebach lekkich wsi Śleszów i Jemielno. Pamiętnik Puławski, 115: 43-56.

Chmiel J., Jackowiak B., Latowski K. 2000. The vascular plants of the Słońsk Nature Reserve (Western Poland). Biol.Bull. Poznań 37 (2): 205-233.

Latowski K. 2000. Ohrozene a chranene rastliny v polsku v kontexte strategie ochrany prirody. Acta Facultatis Stud. Humanit. et Naturae Univers. Presoviensis 33: 21-26. Presov.

Latowski K. 2000. Występowanie roślin na szlakach turystycznych - skład i rozpowszechnienie w Wielkopolskim Parku Narodowym.W: Wnuk Z. i in. (red.). Materiały IV Krajowej Konferencji "Ochrona przyrody a turystyka" p.t. "Turystyka w parkach narodowych" Wyd. WSP w Rzeszowie. s. 67-70. Rzeszów.

Latowski K. 2001. Szkic fizjograficzny. W: Wojterska M. (red.) Szata roślinna Wielkopolski i Pojezierza Południowopomorskiego, s. 13-23. Bogucki Wyd. Naukowe. Poznań.

Latowski K., Zieliński J. 2001. Parki wiejskie - wybrane zagadnienia geobotaniczne i kulturowe. W: Wojterska M. (red.) Szata roślinna Wielkopolski i Pojezierza Południowopomorskiego, s. 291-304. Bogucki Wyd. Naukowe. Poznań.

Latowski K. 2001. Rozwój studenckiego ruchu naukowego. W: Nowosad A. (red.). Koło Naukowe Przyrodników Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu w latach 1995-2001. Bogucki Wyd. Naukowe, s. 12-14. Poznań.

Latowski K., Rusińska A. 2001. Ecological and chorogical features of endangered and protected cormophyte plants (Telomophyta) in Poland. Prirodnicsy Almanach. Ser. Biol. 1:159-179. Kherson.

Latowski K. 2002. Problem pospolitych chwastów segetalnych Polski. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin, 42(1): 392-399.

Latowski K. 2003. Development of the contemporary carpology against the system of magnoliophyta. Genus. Supplement., p. 43-49.

Latowski K., Rusińska A. 2003. Endangered and protected cormophytes (Telomophyta) in Poland - resources, frequency and ecological features. Prirodnicsy Almanach, Ser. Biol., 3: 3-23. Kherson.

Dzięczkowski A., Latowski K. 2003. Studium toponomastyczno-przyrodnicze nazw miejscowych Wielkopolskiego Parku Narodowego. Morena 9: 135-165.

Latowski K., Pic S. 2003. Prawdziwe oblicza hakorośli, czyli rzecz o roślinie "diabelskiej". Wszechświat 104(7-9): 157-159.

Latowski K. 2004. Rośliny naczyniowe terenów kolejowych Wielkopolskiego Parku Narodowego. Cz. I. Skład i właściwości na odcinku Stęszew-Luboń. Morena 11: 61-84.

Dzięczkowski A., Latowski K. 2004. Drzewa pomnikowe zachodniej (nowej) części Wielkopolskiego Parku Narodowego. Morena 11: 99-103.

Rostański K., Latowski K. 2005. Oenothera coronifera Renner (Onagraceae) a new species in the vascular plant of Poland. Thaiszia 15 (1): 143-152.

Latowski K. 2005 Ecological-biological reasons and sources of the invasive propensity of Anthoxanthum aristatum Boiss. (Poaceae). Thaiszia 15 (1): 143-152.

Latowski K. 2005. Expansion Rumex confertus Willd. on the railway grounds in Poland. In: Mosyakin S.L., Shevera M.V. (eds.) V International Conference Anthropization and Environment of Rural Settlements. Flora and Vegetation, pp. 114-120. Kholodny Institute of Botany NAS.Kyiv.

Latowski K. 2005. Rośliny naczyniowe terenów kolejowych Wielkopolskiego Parku Narodowego. Cz. II. Skład i właściwości na odcinku Osowa Góra-Puszczykowo. Morena 12: 19-37.

Latowski K., Musiatowicz B. 2005. Flora roślin naczyniowych Wejherowa. Cz. I. Specyfika i prawidłowości terenów kolejowych. Acta Bot. Cassub. 5: 39-56.

Latowski K. 2005. Diaspory generatywne magnoliofitów - zróżnicowanie strukturalne i tendencje ewolucyjne. W: Jackowiak B., Celka Z. (red.) Taksonomia, chorologia i ekologia roślin w dobie zagrożenia róznorodności biologicznej. Wyd. Zakład Taksonomii Roślin UAM w Poznaniu, s. 69-84. Poznań.

Celka Z., Latowski K., Szymczak A., Wawrzyniak K. 2006. Zmiany we florze segetalnej gminy Borek Wlkp. (Obszar Chronionego Krajobrazu Pojezierze Krzywińsko-Osieckie). Pamiętnik Puławski 143: 37-44.

Latowski K., Komorowska E., Grys A., Mielcarek S., Buchwald W. 2009. Differentiation of Pimpinella saxifraga L. s.l. in comparative, morphological and phytochemical analyses. Herba Polonica 55 (3): 11-19.

Latowski K., Dzięczkowski A. 2009. Wstępna lista roślin naczyniowych północno-zachodniej (nowej) części Wielkopolskiego Parku Narodowego. Morena 14: 193-214.

Latowski K. 2009. Nowe i osobliwe antropofity we florze naczyniowej Wielkopolskiego Parku Narodowego. Cz. I. Szkarłatka jagodowa (PhytolaccaacinosaRoxburg). Morena 14: 215-222.

Rostański K., Latowski K. 2010. Rodzaj Oenothera (Onagraceae) na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskie. FragmentaFloristica et Geobotanica Polonica 17 (1): 43-57.

Latowski K., Chmiel J., Jackowiak B., Żukowski W. 2010. Udział antropofitów we florze segetalnej Wielkopolski. Fragmenta Agronomica 27 (3): 103-111.

Latowski K. 2010. Пояснения к основным биологическим теориям иосифа пачоского. Леснойвестник 72 (3): 19-24.

Latowski K. 2011. Rola szlaków kolejowych w kształtowaniu flory. Ekologia iTechnika 3A (112A): 16-21.

Latowski K. 2011. Józef Paczoski (1864-1942). W: M. Marciniak i in. (red.). Dzieje nauk geograficznych i geologicznych na Uniwersytecie w Poznaniu. Tom II – Biografie, s. 239-245. Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Poznań.

Latowski K. 2012. Z kart drogi życiowej Profesora Józefa Paczoskiego. W: A. Pihan-Kijasowa (red.). Klasycy nauki poznańskiej: J. Paczoski. Rozważania o sieci powiązań w świecie roślin, 64: 9-41. Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Poznań.

Latowski K., Nowak-Szwarc K. 2012. Characteristics of the vascular flora on a local railway line in western Poland. Ukrainian Botanical Journal 69 (5): 694-707.

Podręczniki, słowniki, inne publikacje dydaktyczne

Kowal T., Latowski K. 1973. Przegląd typów i rodzajów tkanek oraz ich lokalizacja w roślinach. W: Kowal T. (red.) Analiza histologiczna roślin. Wydaw. Uczelniane Akademii Medycznej w Poznaniu, s. 11-47. Poznań.

Kowal T., Latowski K., Pic S. 1977. Analiza cytologiczna. Wydaw. Uczelniane Akademii Medycznej w Poznaniu, s. 93-123.Poznań.

Latowski K. 2002. Charakterystyka fizjograficzna Wielkopolski. W: Chmiel J., Kasprowicz M. (red.) Flora i roślinność środkowej Wielkopolski. Biblioteka Pomocy Dydaktycznych nr 1: 10-24. Bogucki Wyd. Naukowe. Poznań.

Latowski K. 2003. Charakterystyka fizjograficzna Wielkopolski. Wyd.III, poprawione, s. 10-24. Ibidem.

562 hasła encyklopedyczne (13,5 ark. wyd.). W: Szweykowska A. i Szweykowski J. (red.). 2003. Słownik Botaniczny. Wiedza Powszechna.Warszawa.

123 hasła encyklopedyczne W: Alicja i Jerzy Szweykowscy (red.). 2005. Leksykon popularnonaukowy. Botanika. Wiedza Powszechna, Wydawnictwo Albatros. Kraków.

Komunikaty i notatki naukowe

Latowski K. 1972. Rzadziej spotykane rośliny synantropijne linii kolejowej Poznań-Krzyż-Kostrzyn n/O. Bad. Fizjogr. Pol. Zach. Ser. B-Botanika, 25: 195-201.

Latowski K., Szmajda P., Żukowski W. 1974. Materiały do flory pól uprawnych Wielkopolski. Cz. I. Ibidem, 27: 263-266.

Latowski K., Szmajda P., Żukowski W. 1977. Materiały do flory pól uprawnych Wielkopolski. Cz. II. Ibidem, 30: 203-206.

Latowski K. 1977. Materiały florystyczne z dworócw kolejowych Wielkopolski. Bad. Fizjogr. Pol. Zach. Ser. B-Botanika, 30: 163-176.

Latowski K. 1981. Dalsze materiały florystyczne z terenów kolejowych Wielkopolski. Ibidem, 32: 207-211.

Latowski K., Traczyńska M. 1982. Rezerwat Baszków k. Krotoszyna. Chrońmy Przyrodę Ojczystą, 38(6): 97-100.

Latowski K., Szmajda P., Jackowiak B., Żukowski W. Materiały do flory pól uprawnych Wielkopolski. Cz. III. 1982. Ibidem, 33: 179-183.

Latowski K., Jackowiak B., Zukowski W. 1985. Materiały do flory pól uprawnych Wielkopolski. Cz. IV. Ibidem, 35: 149-152.

Latowski K. 1989. Arcydzięgiel w Polsce - zagadnienia taksonomiczne i chorologiczne. W: Materiały z konferencji "Roślina a środowisko", 48 Zjazd Polskiego Tow. Botanicznego w Katowicach, 5-9 września 1989 r. Wyd. Uniw. Śląskiego, s. 56-57. Katowice.

Matławska I., Sikorska M., Latowski K.1994. Wykorzystanie związków polifenolowych w taksonomii gatunków z rodzaju Malva L. Jubileuszowa Sesja Naukowa - 75-lecie Studiów Farmaceutycznych. Streszczenia wykładów i komunikatów naukowych. Wyd. Acarus, s. 85. Poznań.

Matławska I., Sikorska M., Latowski K. 1996. Związki polifenolowe jako cechy chemotaksonomiczne gatunków z rodzaju Malva L. 4th Conference on the Application of Chromatographic Methods in Phytochemical and Biomedical Analysis. Abstracts. Lublin.

Latowski K. 1997. Utilization of leaf epidermis features in the diagnostics of critical taxa. Procceedings of the International Conference on Plant Anatomy and Morphology. Ed. Diada, p. 82-83. St-Petersburg.

Latowski K., Czarna A., Balcerkiewicz S., Górski P. 1998. Charakterystyka taksonomiczna polskich populacji Agrostis rupestris All. - wyniki wstępne. W: Frey (red.).II Spotkanie Naukowe n.t. Taksonomia, kariologia i rozmieszczenie traw w Polsce. Instytut Botaniki PAN w Krakowie, 17-18.11.1998 r. Streszczenia, s. 22. Kraków.

Latowski K., Toma C. 2002. Structural features of the pericarp and seed-coat surfacees of the Veratrum genus against a background of taxonomic differentiation. In: Miroslavov E.A. (ed.) Proceedings II International Conference on Plant Anatomy and Morphology. St. Petersburg, 14-18 October 2002. Komarov Botanical Institute RAS, s. 206. St-Petersburg.

Latowski K. 2005. Chwasty polne i ich związki z florą ruderalną. W: Jackowiak B.(red.). Flora i roslinność segetalna obszarów chronionych.Wyd. Zakład Taksonomii Roślin UAM w Poznaniu., s. 35-36. Poznań.

Latowski K. 2005. Taksonomiczne i chorologiczne problemy z arcydzięglem. W: Olszewski T.S., Afranowicz R., Bociąg K. (red.). Współczesne kierunki badań botanicznych Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Gdańsk, 14-15 października 2005. Streszczenia referatów, s. 13-14. Gdańsk.

Latowski K. 2006. Development of the carpology against the system of angiosperms.W: Materialy XII zjizdu Ukrainskogo Botanicsnogo Tovaristva. Odessa, 15-18 maja 2006r., s. 62. Odesa.

Latowski K., Celka Z. 2010. IX Międzynarodowa Konferencja „Anthropization and Environment of Rural Settlements. Flora and Vegetation”. Kamyanets –Podilsky, Ukraine, 29 june – 1 july, 2010. Wiadomości Botaniczne 54 (1/2): 61-64.

Celka Z., Latowski K. 2011. 13 Zjazd Ukraińskiego Towarzystwa Botanicznego (Lwów, 19-23 września 2011). Wiad. Bot. 55 (3-4): 55-57.

Latowski K. 2012. Wspomnienie o profesorze Stanisławie Lisowskim – wybitnym geobotaniku i taksonomie, szczególnie zasłużonym w poznaniu szaty roślinnej tropików Afryki (1924-2002). Wiadomości Botaniczne 56 (1): 9-21.

Opublikowane recenzje

Lhotska M., Chrtkova A. 1978. Karpologie a diasporologie ceskoslovenskych zastupcu celedi Fabaceae. Ceskoslovenska Akademia VED. W: Wiadomości Botaniczne 36(4): 241-243.

Takhtajan A. (red.) Anatomia seminum comparativa. Tom I (Monocotyledones) i Tom II (Dicotyledones). Ed. Nauka. Leningrad. W: Kosmos 34(4): 555-556.

Mikołajczuk Ł.W. 1988. Rośliny hipoglikemiczne. Wyd. Naukowa Dumka. W: Wiadomości Zielarskie 1990, 5:24.

Takhtajan A. 1987. Systema magnoliophytorum. Ed. Nauka. W: Kosmos 34 (4): 556-557.

Jakovlev G.P., Blinova K.F.(red). 2002. Enciklopedicseskij slovar lekarstvennykh rastenij i produktov zhivotnogo proischozdenya. Izdat. SpecLit i SPHFA, ss. 405.St.Petersburg. W: Wszechświat 104 (7-9): 203-204.

Poschkurlat A.P. 2000. Rod Goricvet - Adonis L. Sistematika, razprastranyenye, biologia. Izdat. Nauka, St. Pteresburg, ss. 188. W: Wiadomości Botaniczne 47(1-2): 107-108.

Jegorova T.W. Osoki (Carex L.) Rosii i sopredelnykh gosudarstv (v predelakh byvshego SSSR).The sedges (Carex L.) of Russia and adjacent states (within the limits of the former USSR). St. Petersburg State Chemical-Pharrmaceutical Academy; Missouri Botanical Garden Press, pp. 772. St. Petersburg, St.Lois. W: Wiadomości Botaniczne 47 (1-2): 108-109.

Kamelin R.W. 1998. Materialy po istorii flory Azji. Izdat. Altayskogo Gosudarstvennogo Universiteta, ss. 240. Barnaul. W: Wiadomości Botaniczne 47 (1-2): 109-111.

Shmakov A.I. 1999. Opredelitiel paporotnikov Rosii. Izdat. Altayskogo Gosudarstvennogo Universiteta, ss. 108. Barnaul. W: Wiadomości Botaniczne 47 (1-2): 102-103.

Boiko M.F. Analiz brioflory stepnoy zony Evropy. Izdat. Phytosociocentr, ss. 180. Kiev. W:Wiadomości Botaniczne 47(3-4): 103-104.

Kącki Z. (red.). 2004. Zagrożone gatunki flory naczyniowej Dolnego Śląska. Instytut Biologii Roślin Uniwersytetu Wrocławskiego i Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody Pro Natura, ss. 245. W: Morena 11: 165-168.

Agapova N.D. (red.) 1990. Csisla chromosom cvetkovykh rastenij flory SSSR. Aceraceae-Menyanthaceae. Izdat. Nauka. Leningrad, ss.508. W: Wiadomości Botaniczne 41(3-4): 131-132.

Teryokhin E.S. 1996. Siemia i siemiennoye razmnozhenye. Mir i Siemia-95, ss. 376. St.Petersburg. W: Wiadomości Botaniczne 41 (3-4): 132-133.

Tatarenko I.W. 1996. Orchidnye Rossii - zhizniennye formy, biologia i voprosy ochrany. Argus, ss. 206. Moskva. W: Wiadomości Botaniczne 41 (3-4): 133-134.

Recenzja czasopisma"Turczaninovia". W: Wiadomości Botaniczne 47 (1-2): 102-103.

Węglarski K., Węglarska J. 2006. Rośliny dalekiej Azji. Bogucki Wydaw. Naukowe, ss. 400. W: Wszechświat 107 (7-9): 218-219.

Lityńska-Zając M., Wasylikowa K. 2005. Przewodnik do badań archeobotanicznych. Sorus, ss.560. W: Wiadomości Botaniczne 50 (3-4):87-88.

Lityńska-Zając M. 2005. Chwasty w uprawach roślinnych w pradziejach i wczesnym średniowieczu. Inst. Archeologii i Etnologii PAN, ss. 444. W: Wiadomości Botaniczne 50 (3-4): 88-90.

Rostański K.,Dzhus M., Gudzinskas Z., Rostański A., Shevera M., Sulcs V., Tokhtar V. 2004. The genus Oenothera L. in Eastern Europe. W.Szafer Institute of Botany PAS, pp.133. In: Thaiszia 15(2): 180-181.

Kubat K., Hrouda J., Chrtek Z.jun., Kaplan Z., Kirschner J, Stepanek J (eds.) Klic ke kvetene Ceske republiky (Key to the flora of the Czech Republic). Botanicky ustav Akademie VED Ceske Republiky, pp. 928. Praha. In: Thaiszia 15 (2): 181-183.

Ochyra R., Żarnowiec J., Bednarek-Ochyra H. 2003. Census Catalogue of Polish Mosses. W.Szafer Institute of Botany PAS, pp. 372. Kraków. In: Thaiszia 15 (2): 183-185.

Wnuk Z. (red.). 2008. Przedborski Park Krajobrazowy. 20 lat istnienia PPK (198-2008). Wyd. Uniw. Rzeszowskiego. W: Morena 14: 225-227.

Mirek Z., Piękoś-Mirkowa H.(red.) 2008. Czerwona Księga Karpat Polskich. Instytut Botaniki PAN. Kraków, 613 ss. ISBN 978-83-89648-71-6. W: Wiadomości Botaniczne 54 (1/2): 138-140.

Małuszyńska E., Rybka Z. 2008. Nasiona. Rośliny uprawne, chwasty. Warszawa, 129 ss. ISBN 83-89503-48-4. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 50 (1): 497-498.

Diduh Ja. P. (red.) 2009. Czerwona Kniga Ukrainy. Roslinnyj swit. Akademia Nauk Ukrainy. Kiev, 912 ss. ISBN 978-966-97059-0-7. W: Wiadomości Botaniczne 55 (3/4).

Redakcje naukowe

Latowski K. (red.). 1988. Występowanie wybranych gatunków chwastów w uprawach rolniczych (1976-1985). Makroregion środkowozachodni. Ss. 39 + 63 mapy. Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa.Puławy.

Latowski K. (red.). 1997. Studia nad florą i fauną. Bioindykacja. Bioróżnorodność. Metodyka badań. Ss. 126. Bogucki Wydawnictwo Naukowe. Poznań.

Bojko M.F., Balcerkiewicz S., Latowski K., Parfonow W.I., Rykowski G.F., Chodosowcew O.E. (red.). 1999. Reserves: Situation, Problems, Perspectives. Ss. 129. Wyd.Cherson-Ekocentr.Cherson.

Latowski K. (red.). 2000. Studia biologiczne. Zagadnienia ogólne. Flora i fauna. Badania biologiczno-ekologiczne. Problemy ochrony przyrody. Edukacja przyrodnicza. Ss.173. Bogucki Wydawnictwo Naukowe. Poznań.

Latowski K. (red.). 2001. Rozmieszczenie, ekologia i biologia chwastów segetalnych. Bibliografia polskich prac za lata 1996-2000. Ss. 90. Bogucki Wydawnictwo Naukowe. Poznań.

Latowski K. (red.). 2006. Rozmieszczenie, ekologia i biologia chwastów segetalnych. Bibliografia polskich prac za lata 2001-2005. Ss. 103. Zakład Taksonomii Roślin UAM w Poznaniu.

Jackowiak B. i Latowski K. (red.). Flora i roślinność segetalna obszarów chronionych. Materiały sesji referatowej, plakatowej i terenowej XXIX Krajowej Konferencji Naukowej z cyklu "Rejonizacja chwastów segetalnych w Polsce". Ss. 96. Zakład Taksonomii Roślin UAM w Poznaniu.

Ważniejsze wystąpienia naukowe w ostatnim okresie

Referaty wygłoszone na zaproszenie organizatorów konferencji

Balcerkiewicz S., Latowski K. 1998. Problemy ochrony roślinności stepowej przy północno-zachodnich krańcach jej zasięgu.Międzynarodowa Konferencja n.t. "Aktualne problemy ochrony i rekonstrukcji ekosystemów stepowych. Askania-Nova, 21-23.05.1998.

Latowski K. 1999. Zagrożone i chronione rośliny na tle strategii ochrony przyrody w Polsce. Międzynarodowa Konferencja "Reserves - situation, problems, perspectives". Kherson.

Latowski K. 2001. Theoretical and practical problems and possibilities of utilization. International Conference "Biodiversity and bioresources of Urals and adjacent terrritories> Orenburg.

Latowski K. 2003. Postępy współczesnej karpologii a system magnoliofitów. I Kongres Taksonomii Polskiej. Uniwersytet Wrocławski. Wrocław, 18-21 września 2003.

Latowski K. 2004. O ewolucyjnej prawidłowości struktur morfologicznych u roślin. Ogólnopolska Konferencja "Zmienność i ewolucja". Wydział Biologii UAM. Poznań.

Latowski K. 2005. Diaspory generatywne magnoliofitów - zróżnicowanie strukturalne i tendencje ewolucyjne. Taksonomia, chorologia i ekologia roślin w dobie zagrożenia róznorodności biologicznej.UAM w Poznaniu. Poznań, 15-16 września 2005.

Latowski K. 2005. Taksonomiczne i chorologiczne problemy z arcydzięglem. Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Współczesne kierunki badań botanicznych". Uniwersytet Gdański. Gdańsk, 14-15.10.2005 r.

Latowski K. 2006. Ekologicsno-fitogeograficseskie osobiennosti izcsezayushcsikh i ohranyaenykh rastenii Polshi. Konferencja 10 lat współpracy Uniwersytetu w Archangielsku (Rosja) i UAM w Poznaniu. Archangielsk, 20-25 listopada 2006 r.

Latowski K. 2006. Metodyczne aspekty oceny zachwaszczenia dla potrzeb rolnictwa. XXX Krajowa Konferencja Naukowa z cyklu Rejonizacja chwastów segetalnych w Polsce n.t."Dynamika zbiorowisk w gospodarstwach o różnych sposobach gospodarowania". Wrocław-Krzyżowa, 12-14 lipca 2006 r.

Latowski K. 2006. Wkład Józefa Paczoskiego w rozwój geografii i taksonomii roślin. Ogólnopolskie seminarium geobotaniczne. Warszawa, 21 października 2006 r.

Referaty i postery

Latowski K. 1994. Zajęcia terenowe w kształceniu akademickim na kierunkach biologicznych. W: Jackowiak B. (red.) Ścieżki przyrodnicze jako forma popularyzacji wiedzy o szacie roślinnej. Seminarium Sekcji Geobotaniki i Ochrony Szaty Roslinnej PTB. Poznań, 19-20 maja 1994.

Latowski K. 1995. O allelopatycznym podłożu inwazyjności tomki ościstej (Anthoxanthum aristatum Boiss.). Ogólnopolska Konferencja n.t. Teoretyczne i praktyczne aspekty allelopatii. Puławy.

Latowski K. 1995. Rola zabarwienia owoców i nasion w diagnostyce taksonomicznej. 50 Zjazd PTB w Krakowie

Latowski K. 1997. Utilization of leaf epidermis features in the diagnostics of critical taxa. International Conference on Plant Anatomy and Morphology. St. Petersburg.

Latowski K. 1998. Karpologia - jej problemy i perspektywy rozwoju. 51 Zjazd PTB w Gdańsku.

Latowski K. 2000. Poszukiwanie cech diagnostycznych w rodzaju Oenothera, czyli o wiesiołkowaniu (nie)skutecznym. Sympozjum n.t. "Problemy taksonomii i fitogeografii roslin naczyniowych". Katowice.

Dzięczkowski A., Latowski K. 2001. Herbarium vivum z I połowy XIX w. Alberta Pampucha. 52 Zjazd PTB w Poznaniu - sesja referatowa.

Latowski K., Adamczewski K. 2004. Cechy składu florystycznego odłogów zalesionych". XXVIII Krajowa Konferencja Naukowa z cyklu "Rejonizacja chwastów segetalnych w Polsce" n.t. "Sukcesja wtórna roslinności na gruntach porolnych"Olsztyn, 16-18.06.2004.

Wybrane opracowania aplikacyjne (niepublikowane)

Latowski K. 1988. Województwo poznańskie. W: Latowski K. (red.) Występowanie wybranych gatunków chwastów w uprawach rolniczych. S. 23-27 + mapy 38-46). IUNG Puławy. R(220/4). Puławy.

Latowski K., Żukowski W. 1988. Województwo leszczyńskie. W: Kuźniewski E. (red.) Występowanie wybranych gatunków chwastów w uprawach rolniczych (1976-1985). Makroregion. południowo-zachodni. S. 19-23 + mapy 20-27).IUNG Puławy. R(220/3). Puławy.

Latowski K. 1992. Województwo leszczyńskie. W: Rola H. (red.) Występowanie wybranych gatunków chwastów w uprawach rolniczych (1978-1989).Ss. 7-16 + mapy 9-15). IUNG Puławy.R(292/4). Puławy.

Latowski K., Gabrych E. 1994. Województwo pilskie. W: Rola H. (red.) Występowanie wybranych gatunków chwastów w uprawach rolniczych (1978-1989). Makroregion środkowozachodni.Ss. 23-26 + mapy 37-43). IUNG Puławy. R(292/4). Puławy.

Latowski K. 1994. Województwo poznańskie. W: Rola H. (red.) Występowanie wybranych gatunków chwastów w uprawach rolniczych (1978-1989). Makroregion środkowozachodni. Ss. 28-30 + mapy 44 - 50.IUNG Puławy. Puławy.

Latowski K. 2004. Charakterystyka mikrostruktury (SEM) papieru. Ekspertyza wykonana na zlecenie firmy Malta-Decor. rkps.

Ekspertyzy botaniczne wykonane na zlecenie Prokuratury Rejonowej w Poznaniu.

Udział w organizacji konferencji

 • Członek Komitetu Organizacyjnego II International Conference on Plant Anatomy and Morphology. St. Petersburg, 14-18. 10.2002.
 • Przewodniczący Komitetu Naukowego i Organizacyjnego XXIX Krajowej Konferencji Naukowej z cyklu "Rejonizacja chwastów segetalnych w Polsce" n.t. "Flora i roślinność segetalna obszarów chronionych". Poznań-Czerniejewo 2005 r. Organizator: Zakład Taksonomii Roślin, Uniwersytet im. A.Mickiewicza w Poznaniu

Projekty badawcze finansowane przez Ministerstwo Nauki (KBN) i inne

 • 1994-1996 - główny wykonawca w międzynarodowym (niemiecko-polskim) projekcie "Flora i fauna rezerwatu "Słońsk"
 • 1995-1996 - grant promotorski z KBN "Rośliny naczyniowe grodzisk Wielkopolski"
 • 2003-2006 - główny wykonawca w projektem zespołowym "Chorologiczno-ekologiczne mechanizmy współczesnych przekształceń flory roślin naczyniowych"

Kształcenie i rozwój kadry naukowej

Recenzje wniosków o tytuł naukowy profesora

 • 1997 - Z. Mirek (Instytut Botaniki PAN w Krakowie)
 • 2000 - I. Kutyna (Akademia Rolnicza w Szczecinie)
 • 2000 - J. Anioł-Kwiatkowska (Uniwersytet Wrocławski)
 • 2002 - Cz. Hołdyński (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
 • 2002 - U. E. Warcholińska (Uniwersytet Łódzki)
 • 2003 - T. Korniak (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

Recenzje rozpraw habilitacyjnych

 • 1993 - E. Andrzejewska-Golec (Akademia Medyczna w Łodzi, Wydział Farmaceutyczny) "Rodzaj Plantago L. - studium anatomiczne i chemotaksonomiczne" (cykl ...prac).
 • 1993 - Z. Mirek (Instytut Botaniki PAN w Krakowie) "Naturalne i antropogeniczne zróżnicowanie szaty roślinnej polskich Karpat ze szczególnym uwzglednieniem Tatr i Podtatrza"(cykl ...prac)
 • 2005 - A. Brzeg (Uniwersytet im. A.Mickiewicza w Poznaniu) "Zespoły kserotermofilnych ziołorośli okrajkowych z klasy Trifolio-Geranietea Th. Muller w Polsce"
 • 2007 - Z. Szeląg (Instytut Botaniki PAN w Krakowie) - (cykl ...prac)

Recenzje rozpraw doktorskich

 • 1986 - M. Buliński (Akademia Medyczna w Gdańsku, Wydział Farmaceutyczny) "Flora roślin naczyniowych doliny Wierzycy w warunkach antropogenicznych przemian środowiska przyrodniczego"
 • 1986 - A. Spanidis (Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy) "Stosunki florystyczno-fitosocjologiczne kompleksu jezior Rynny Byszewskiej"
 • 1987 - W. Piasecki (Uniwersytet Łódzki) "Flora synantropijna Częstochowy"
 • 1987 - B. Jackowiak (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu) "Dynamika synantropizacji flory Poznania jako rezultat antropogenicznych zmian w ekosystemie dużego miasta"
 • 1988 - W. Wójtowicz (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu) "Badania nad rozmieszczeniem, biologią i zachowaniem w uprawie wybranych gatunków z rodzaju Pulsatilla Miller występujących na terenie Polski niżowej"
 • 1989 - K. Węglarski (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu) "Amplitudy ekologiczne wybranych gatunków roślin naczyniowych w zbiorowiskach leśnych i zaroślowych Wielkopolskiego Parku Narodowego"
 • 1989 - I. Okuniewska-Nowaczyk (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu) "Antropogeniczne przemiany szaty roslinnej w dolinie środkowej Warty i na przylegającej wysoczyźnie na południe od Poznania w świetle analizy pyłkowej"
 • 1990 - J. Karcz (Uniwersytet Śląski) "Mikrostruktura i anatomia owoców krajowych gatunków z rodziny Valerianaceae"
 • 1993 - B. Kotońska (Uniwersytet Jagielloński)"Flora i stosunki geobotaniczne Beskidu Małego"
 • 1993 - R. Mielcarek (Uniwersytet im. A.Mickiewicza w Poznaniu) "Rodzaj Buchnera L.(Scrophulariaceae) w Afryce Środkowej (Zair, Rwanda, Burundi)"
 • 1993 - L. Trząski (Uniwersytet Śląski) "System przewodzący owocków Ranunculus"
 • 1994 - P. Witosławski (Uniwersytet Łódzki) "Wpływ urbanizacji na ekologiczne zróżnicowanie flory roslin naczyniowych Łodzi"
 • 1994 - T. Leśnik (Akademia Rolnicza w Szczecinie) "Zróżnicowanie zbiorowisk segetalnych pól wiejskich i Państwowych Gospodarstw Rolnych w lewobrzeżnej części województwa szczecińskiego w latach 1986-1990 na tle warunków glebowych"
 • 1996 - I. Maciejewska (Akademia Rolnicza w Poznaniu)"Morfologia ziaren pyłku, nasion i opestek krajowych gatunków z rodziny Caprifoliaceae"
 • 1997 - K. Gęsiński (Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy) "Wpływ czynników antropogenicznych na morfologię i strukturę populacji Plantago lanceolata L."
 • 1997 - D. Wrońska-Pilarek (Akademia Rolnicza w Poznaniu) "Morfologia ziaren pyłku i nasion krajowych gatunków rodzajku Ribes L."
 • 1997 - Z. Sobisz (Akademia Rolnicza w Szczecinie) "Zróżnicowanie zbiorowisk segetalnych na tle warunków siedliskowych pól północnej części Pojezierza Krajeńskiego"
 • 1998 - J. Kujawa-Pawlaczyk (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu) "Synantropizacja szaty roślinnej Drawieńskiego Parku Narodowego"
 • 1998 - C. Toma (Uniwersytet Wrocławski) "Rozwój owocków rodzaju Potamogeton L."
 • 1999 - M. Tarant (Uniwersytet im. A.Mickiewicza w Poznaniu) "Charakterystyka morfologiczno-rozwojowa wybranych gatunków roślin semelparycznych"
 • 1999 - J. Strzelczyk (Uniwersytet im. A.Mickiewicza w Poznaniu) "Proso zwyczajne (Panicum miliaceum L.) we wczesnym średniowieczu Wielkopolski"
 • 2000 - A. Machnik (Uniwersytet Wrocławski) "Antropogeniczne przeobrażenia flory południowo-zachodniej części Pojezierza Sławskiego"
 • 2000 - J. Proćków (Uniwersytet Wrocławski) "Badania nad biologią zespołu Juncetum submucronati ass. nova (Nymphaeion W.Koch 26)"
 • 2001 - M. Kucewicz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski) "Reprodukcja generatywna i kiełkowanie nasion wybranych gatunków chwastów segetalnych"
 • 2005 - J. Pawłowski (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu) "Antropogeniczne przekształcenia flory w obrębie wyspy środowiskowej na przykładzie Płyty Krotoszyńskiej (Wielkopolska)"
 • 2005 - B. Kłyk (Uniwersytet Wrocławski) "Zmienność mikrostrukturalna niektórych gatunków rodzaju Brachypodium P. Beauv."

Promotorstwo prac doktorskich

 • 1988 - E. Gabrych "Flora pól uprawnych Pojezierza Krajeńskiego i Równiny Charzykowskiej"
 • 1996 - Z. Celka "Flora roślin naczyniowych grodzisk Wielkopolski"
 • 1996 - P. Szkudlarz "Strukturalne zróżnicowanie owoców i nasion w rodzinie Ericaceae i Empetraceae"

Kierowanie pracami magisterskimi

 • 1976 - Marciniak K. "Zmienność owoców Lepidium densiflorum Schrad."
 • 1977 - Dworaczyk R. "Badania nad morfologią i anatomią Impatiens Roylei Walpers"
 • 1977 - Gąsiorek S. "Rośliny naczyniowe okolic Mikstatu ze szczególnym uwzględnieniem pól uprawnych"
 • 1977 - Harewska-Czyleko M. "Zmienność owoców Angelica silvestris L. wybranych populacji z Polski północno-zachodniej"
 • 1977 - Wójcik H. "Badania nad zmiennością wybranych cech w nadmorskich i śródlądowych populacjach Galux maritima L."
 • 1978 - Drybańska A. "Wstępne badania biometryczne zmienności włosków korony i kielicha Glechoma hederacea L. i G. hirsuta W.K."
 • 1978 - Gryca R. "Rośliny naczyniowe upraw zbożowych i okopowych okolic Kargowej"
 • 1978 - Jaśniewicz A. "Zmienność aparatów szparkowych u Glechoma hederacea L. na przykładzie wybranych populacji"
 • 1978 - Mikołajczak E. Rośliny naczyniowe rynny Witobelsko-Dymaczewskiej w obrębie Wielkopolskiego Parku Narodowego"
 • 1978 - Ratajczak M. - "Rośliny naczyniowe aluwiów nadwarciańskich Wielkopolskiego Parku Narodowego"
 • 1978 - Tchórzewska B. "Rośliny naczyniowe Zielonej Góry i okolic"
 • 1979 - Buck U. "Zmienność morfologiczna korony u Glechoma hederacea L i G. hirsuta W.K."
 • 1979 - Pawlak A. "Zmienność morfologiczna kielicha i owoców u Glechoma hederacea L. i G. hirsuta W.K."
 • 1979 - Ramenda A. "Flora segetalna Leszna i okolic"
 • 1979 - Wawrzyniak A. "Rośliny naczyniowe Lasek k. Kępna"
 • 1980 - Bartczak E. "Zmienność anatomiczna pędów Glechoma hederacea L. pochodzących z siedlisk naturalnych i antropogenicznych"
 • 1980 - Lenart M. "Rośliny naczyniowe Kożuchowa"
 • 1980 - Moskalik G. "Rośliny naczyniowe Ostrzeszowa i okolic"
 • 1980 - Traczyńska M. "Flora naczyniowa Zdun k.Krotoszyna"
 • 1980 - Witucka A. "Rośliny naczyniowe Piątkowa i Naramowic ze szczególnym uwzględnieniem rezerwatu dydaktycznego "Żurawiniec"
 • 1981 - Anczyńska M. "Rośliny naczyniowe Ujścia, Kruszewa i Jabłonowa"
 • 1981 - Bałżinnjan Czimedijn (Mongolia) "Morfologiczne i anatomiczne cechy diagnostyczne owoców i nasion Lepidium apetalum Willd., L. densiflorum Schrad. i L. ruderale L."
 • 1981 - Janicka B. "Rośliny naczyniowe doliny Wirynki (W.P.N.)"
 • 1981 - Pawlak A. "Badania nad zmiennością morfologiczną owoców Angelica silvestris L. na podstawie wybranych prób z różnych rejonów Polski"
 • 1982 - Hegenbart D. "Chwasty upraw gminy Rakoniewice na tle warunków glebowych"
 • 1982 - Ornatowska E. "Rośliny naczyniowe pól uprawnych okolic Turwi"
 • 1982 - Ignaszewska M. "Rośliny naczyniowe Dolska"
 • 1983 - Chuda H. "Rośliny naczyniowe miasta Malborka"
 • 1983 - Zienkiewicz J. "Porównanie budowy anatomicznej organów wegetatywnych Puccinellia distans (Jacq.) Parl. z siedlisk naturalnych i antropogenicznych"
 • 1984 - Majchrzak A. "Rośliny naczyniowe okolic Odolanowa na Wysoczyźnie Kaliskiej"
 • 1984 - Wawrzyniak K. "Flora segetalna gminy Borek Wlkp."
 • 1984 - Wątor I. "Flora segetalna gminy Szlichtyngowa"
 • 1985 - Janiak A. "Flora segetalna gminy Przygodzice"
 • 1985 - Marciniak E. "Rozmieszczenie Angelica archangelica L. na Niżu Polskim"
 • 1985 - Pryma-Bucka J. "Morfologiczna i anatomiczna charakterystyka owoców Angelica archangelica L. na podstawie wybranych prób z Pomorza Zachodniego"
 • 1986 - Chmielewski B. - "Gatunki rzadkie Dziewiczej Góry"
 • 1986 - Kłoczaniuk G. "Morfologiczno-anatomiczne badania nad taksonami z rodzaju Pimpinella"
 • 1986 - Szkudlarz P. "Rośliny naczyniowe północnej części Wzgórz Ostrzeszowskich"
 • 1987 - Bednorz M. "Flora naczyniowa Łąk Piskorzewskich (W.P.N.)"
 • 1987 - Bzdęga M. "Flora segetalna gminy Krobia"
 • 1988 - Kniat M. "Wybrane zagadnienia z morfologii i biologii traw na przykładzie Anthoxanthum aristatum Boiss. i Anthoxanthum odoratum L."
 • 1988 - Kozłowska B. "Rośliny naczyniowe ciągów komunikacyjnych miasta Czarnkowa"
 • 1989 - Czarna A. "Flora naczyniowa Kotliny Śremskiej i Wału Żerkowskiego w okolicach Książa Wlkp."
 • 1989 - Wachholc D. "Flora naczyniowa Jez. Sępoleńskiego i jej antropogeniczne przemiany"
 • 1990 - Dymek A. "Rośliny naczyniowe Chodzieży i okolic"
 • 1990 - Wierzbińska B. "Zasoby roślin farmakopealnych okolic Dolska na tle aktualnej flory naczyniowej"
 • 1990 - Szcześniak E. "Rośliny naczyniowe wybranych szlaków turystycznych W.P.N."
 • 1991 - Celka Z. "Rośliny naczyniowe antropogenicznego obszaru na przykładzie okolic Krobi"
 • 1991 - Glapa H. "Flora segetalna okolic Nakła n/Not. jako wyraz zróżnicowanych warunków glebowych"
 • 1991 - Kędzierska R. "Rośliny segetalne gminy Poniec"
 • 1992 - Kostecka-Bernacka H. "Flora parku przypałacowego w Turwi"
 • 1992 - Codrow A. "Flora segetalna gminy Kcynia"
 • 1993 - Przymęska J. "Strategie rozwojowe chwastów segetalnych na przykładzie Centaurea cyanus, Veronica hederifolia i Viola arvensis"
 • 1993 - Kurczewska D. "Analiza florystyczna Jez. Moczyłko i Jez. Bąblino na Pojezierzu Wałeckim"
 • 1993 - Krenz S. "Flora naczyniowa trzech szlaków turystycznych w Wielkopolskim Parku Narodowym"
 • 1996 - Laskowska E. "Wykorzystanie zróżnicowania anatomicznego w diagnostyce taksonomicznej"
 • 1996 - Tomaszewski D. "Obserwacje biologiczne nad zagrożonymi gatunkami w południowej Wielkopolsce"
 • 1997 - Bakoś K. Rośliny naczyniowe występujące wokół wybranych obiektów sakralnych Wielkopolski"
 • 1997 - Talarczyk B. "Zasoby zielnych roślin naczyniowych parków wiejskich okolic Kościana"
 • 1997 - Frydrychowska B. "Flora zielnych roślin naczyniowych parków wiejskich okolic Mogilna"
 • 1998 - Obierzalska E. "Flora parków wiejskich rejonu Sieradza i Poddębic oraz jej charakterystyka"
 • 1998 - Jonczyk G. "Skład roślin naczyniowych występujących w parkach wiejskich okolic Białogardu"
 • 1998 - Szablewska K. "Morfologiczne i fitochemiczne właściwości Viscum album i Viscum laxum"
 • 1998 - Kroplewska C. "Morfologiczne i fitochemiczne zróżnicowanie Archangelica i Angelica"
 • 1998 - Bawolska V. "Charakterystyka roślin segetalnych podstawowych upraw na obszarze gminy Rawicz"
 • 1999 - Kowalczyk A. "Charakterystyka zasobów roślin zielnych parków wiejskich na Pojezierzu Myśliborskim i Równinie Gorzowskiej"
 • 1999 - Zamelek M. "Aktualny stan populacji długosza królewskiego (Osmunda regalis) w rezerwacie Baszków k. Krotoszyna"
 • 1999 - Tomaszewska M. "Flora naczyniowa rezerwatu "Wydymacz" i jej charakterystyka"
 • 1999 - Kozłowska A. "Flora roślin zielnych wybranych parków podworskich okolic Kcyni"
 • 2000 - Bączkiewicz E. "Charakterystyka zasobów roślinnych parków wiejskich okolic
 • 2001 - Adamska I. "Flora roślin naczyniowych wybranych parków wiejskich Pojezierza Chodzieskiego"
 • 2001 - Lisicki W. "Zielna flora naczyniowa wybranych parków zabytkowych okolic Nowego Tomyśla"
 • 2001 - Polley J. "Analiza porównawcza flory Górki Klasztornej i Chlebna"
 • 2002 - Krawczak E. "Salsola kali ssp. ruthenica w badaniach morfologiczno-rozwojowych i w kulturach in vitro"
 • 2002 - Kryszak G. "Występowanie archeofitów i kenofitów we florze segetalnej Wielkopolski"
 • 2002 - Musiatowicz B. "Współczesna flora naczyniowa Wejherowa. Analiza zasobów i pochodzenia"
 • 2002 - Wierucka U. "Zasoby roślinne parków wiejskich okolic Kalisza"
 • 2003 - Pardoł K. "Rola linii kolejowych w kształtowaniu flory i obiegu nasion na szlakach kolejowych w Wielkopolskim Parku Narodowym"
 • 2003 - Słodownik A. "Analiza taksonomiczna roślin tekstu biblijnego"
 • 2003 - Grzelewska E. "Charakterystyka zasobów roślin zielnych w parkach wiejskich okolic Konina"
 • 2003 - Isbaner E. "Florystyczna charakterystyka litoralu Jez. Więcborskiego (Pojezierze Krajeńskie)"
 • 2004 - Krycka M. "Właściwości flory roślin naczyniowych Zielonogórskiego Lasu Odrzańskiego w dolinie środkowej Odry"
 • 2004 - Ląg A. "Rośliny zielne parków wiejskich powiatu ostrowskiego"
 • 2004 - Kitta M. "Charakterystyka zasobów roślinnych parków wiejskich okolic Obornik Wlkp."
 • 2004 - Tomaszewski D. "Jemioła pospolita (Viscum album L.) na terenie Ostrowa Wielkopolskiego"
 • 2004 - Kowalczuk A. "Tussilago farfara L. i Petasites hybridus (L.) G. M. Sch. (Compositae) na przykładzie analizy morfologiczno-anatomicznej i fitochemicznej"
 • 2004 - Sobel M. "Morfologiczno-anatomiczne zróżnicowanie liści Loiseleuria procumbens (L.) Desv. (Ericaceae)"
 • 2005 - Walichniewicz M. "Nomenklatoryka roślin w polskiej literaturze osiemnastowiecznej"
 • 2005 - Nowak M.K. "Flora i zasoby roślin leczniczych nieczynnej linii kolejowej Czempiń-Śrem"
 • 2005 - Wróblewska A. "Cechy liści a taksonomia Arctostaphylos Adans."
 • 2005 - Sudomirska M. "Analiza zmienności na przykładzie dwóch form Corydalis cava - białokwiatowej i różowokwiatowej"
 • 2005 - Duda M. "Nomenklatoryka roślin w literaturze florystycznej I połowy XIXw. w analizie porównawczej"

Udział w organizacji kształcenia

 • 1985-1987 - Prodziekan d/s Studenckich na Wydziale Biologii UAM
 • 1990-1993 - Prodziekan d/s Studenckich na Wydziale Biologii UAM
 • 1995-2017 - Opiekun Koła Naukowego Przyrodników - organizacji studenckiej działającej przy Wydziale Biologii UAM w Poznaniu

Członkostwo w radach i towarzystwach naukowych

 • od 1999 - Członek Rady Naukowej Instytutu Biologii Roślin Uniwersytetu Wrocławskiego
 • 2000 - Członek grupy ekspertów d/s opracowania szczegółowych standardów dla akredytacji na kierunku biologia
 • 2001-2002 - Członek Zespołu Oceniającego Kierunek biologia w ramach Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej
 • od 2004 - Członek Komitetu Redakcyjnego Acta Botanica Cassubica

Nagrody i wyróżnienia

 • 1983 - Nagroda indywidualna Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego i Techniki za rozprawę habilitacyjną p.t. "Taksonomiczne studium karpologiczne eurazjatyckich gatunków rodzaju Lepidium L."
 • 1985 - Złoty Krzyż Zasługi
 • 1991 - Medal Edukacji Narodowej
 • 2004 - Nagroda Zespołowa Ministra Edukacji Narodowej i Sportu za współautorstwo książki "Słownik Botaniczny"

© 2007-2011, Zakład Taksonomii Roślin