Polski English

Adam Wysocki, mgr

Adam Wysocki

Miejsce pracy i adresy kontaktowe

Zakład Taksonomii Roślin
Collegium Biologicum
ul. Umultowska 89
61-614 Poznań
Pokój: 2.13
Tel. +48 61 829 56 95
Fax.
E-mail: wysocki@amu.edu.pl

Curriculum vitae

Miejsce i data urodzenia: Połczyn Zdrój, 01 czerwca 1962 r.
1982 - matura w Zespole Szkół Rolniczych im. St. Staszica w Szczecinku
1990-2004 - zatrudniony w Ogrodzie Zoologicznym w Poznaniu
1997-2002 - studia na Wydziale Biologii UAM w Poznaniu
od 2000 - zatrudniony w Zakładzie Taksonomii Roślin UAM

Kierunki i obszary badań

  • Ekologia i biologia roślin w ogrodach zoologicznych
  • Ekologia roślin na obszarach zurbanizowanych

Wybrane publikacje naukowe

Artykuły naukowe

Wysocki A., Krzakowa M., Michalak M. 2006. European needlegrass (Stipa capillata L.) population found in the New Zoological Garden in Poznań, characterised by electrophoretically detected peroxidase and esterase variability. Biodiv. Res. Conserv. 3-4: 52-54.

Ćwiertnia P., Wysocki A., Kamińska K., Kwieciński Z., Kwiecińska H. 2006. Sexing of Western White Pelican (Pelicanus onocrotalus) based on biometric measurements. In: Zrabczyńska E., Ćwiertnia P., Ziomek J. (eds.). Animals, zoos and conservation, Zoological Garden in Poznań. Poznań. 84-89.

Ćwiertnia P., Kwieciński Z., Kwiecińska H., Wysocki A., Tryjanowski P., Olson O. 2006. Sexing of White Storks Ciconia ciconia based on biometric measurements. In: Tryjanowski P., Sparks H. T., Jerzak L. (eds.). The White Stork in Poland: studies in biology, ecology and conservation. Bogucki Wydawnictwo Naukowe. Poznań. 423-429.

Kwieciński Z., Kwiecińska H., Botko P., Wysocki A., Jerzak L., Tryjanowski P. 2006. Plastic strings cause leg bone degeneration in the White Stork Ciconia ciconia. In: Tryjanowski P., Sparks H. T., Jerzak L. (eds.). The White Stork in Poland: studies in biology, ecology and conservation. Bogucki Wydawnictwo Naukowe. Poznań. 431-436.

Komunikaty i notatki naukowe

Wysocki A. 2005. Obce gatunki roślin w Ogrodzie Zoologicznym w Poznaniu. In: Jackowiak B., Celka Z. (red.). Taksonomia, chorologia i ekologia roślin w dobie zagrożenia różnorodności biologicznej. Materiały konferencji naukowej dedykowanej Profesorowi dr. hab. Waldemarowi Żukowskiemu z okazji 70-lecia urodzin. Zakład Taksonomii Roślin UAM. Poznań. 241-242.

Andrzejewska I., Tryjanowski P., Zagalska M., Ćwiertnia P., Wysocki A. 2002. Toxoplasma gondii antibodies in populations of wild and captive birds in Poland. 5. slovenske a ceske parazitologicke dni. Stara Lesna. Slovakia. 12-13.

Ważniejsze wystąpienia naukowe w ostatnim okresie

Referaty i postery

Wysocki A. 2005. Roślinność spontaniczna wybiegów dla zwierząt jako ważny element ich wtórnego środowiska: analiza flory Nowego Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu. Referat.

Wybrane opracowania aplikacyjne (niepublikowane)

Ratajszczak R., Wysocki A., Szymański J. 2004. Plan gospodarowania zasobami przyrody na terenie Nowego Zoo w Poznaniu. Ogród Zoologiczny. Poznań.


© 2007-2011, Zakład Taksonomii Roślin