Polski English

Hanna Piotrowska, mgr

Hanna Piotrowska

Miejsce pracy i adresy kontaktowe

Zakład Taksonomii Roślin
Collegium Biologicum
ul. Umultowska 89
61-614 Poznań
Pokój: 2.20
Tel. +48 61 829 56 88
Fax.
E-mail: piotrhan@amu.edu.pl

Curriculum vitae

Miejsce i data urodzenia: Poznań
1971 - matura
1971-1976 - studia na Wydziale Biologii UAM w Poznaniu
od 1976 - zatrudniona w Zakładzie Taksonomii Roślin UAM na stanowisku inżynieryjno-technicznym

Udział w organizacji konferencji

  • Członek Komitetu Organizacyjnego Konferencji pt. "Mechanizmy antropogenicznych przekształceń szaty roślinnej". Organizator: Uniwersytet im. A. Mickiewicza (Zakład Taksonomii Roślin). Poznań, 3-4 grudnia 1999 r.
  • Członek Komitetu Organizacyjnego XXIX Krajowej Konferencji Naukowej z cyklu "Rejonizacja chwastów segetalnych w Polsce" pt. "Flora i roślinność segetalna obszarów chronionych". Organizator: Uniwersytet im. A. Mickiewicza (Zakład Taksonomii Roślin). Poznań-Czerniejewo, 27-29 czerwca 2005 r.
  • Sekretarz Komitetu Organizacyjnego Konferencji pt. "Taksonomia, chorologia i ekologia roślin w dobie zagrożenia różnorodności biologicznej". Organizatorzy: Uniwersytet im. A. Mickiewicza (Zakład Taksonomii Roślin), Komitet Botaniki PAN, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk (Wydział III Matematyczno-Przyrodniczy), Polskie Towarzystwo Botaniczne - Oddział w Poznaniu. Poznań, 15-16 wrzesień 2005 r.

Udział w organizacji kształcenia

  • przygotowanie meteriałów do ćwiczeń z botaniki systematycznej

© 2007-2011, Zakład Taksonomii Roślin