Polski English
Krótko o Zakładzie
Collegium Biologicum
Nowoczesny budynek UAM na Morasku w zimowej szacie - obecna siedziba ZTR
fot. P. Szkudlarz

Zakład Taksonomii Roślin (ZTR) należy do Instytutu Biologii Środowiska, wchodzącego w skład Wydziału Biologii, który z kolei jest jednym z 15 wydziałów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM).

Aktualnie w zakładzie zatrudniony jest 1 profesor zwyczajny, 5 doktorów habilitowanych, w tym 4 na stanowisku profesora nadzwyczajnego, 2 adiunktów ze stopniem doktora i 3 pracowników inżynieryjno-technicznych. Zespół nasz uzupełnia 3 doktorantów i 2 profesorów-seniorów.

ZTR utworzony został w roku 1974, a jego założycielem i kierownikiem w latach 1974-2003 był Profesor Waldemar Żukowski.

Collegium Maius
Collegium Maius - pierwsza siedziba ZTR
fot. P. Szkudlarz

ZTR wywodzi się bezpośrednio z Katedry Systematyki i Geografii Roślin, której wieloletnim kierownikiem był Profesor Zygmunt Czubiński, jednak korzeniami swymi nawiązuje aż do połowy lat 20-tych XX wieku, kiedy podwaliny pod botanikę uniwersytecką zakładali m.in. Profesor Adam Wodziczko - pionier ochrony przyrody w Polsce oraz Profesor Józef Paczoski - doktor honoris causa Uniwersytetu Poznańskiego, jeden z najwybitniejszych przyrodników polskich.

Badania naukowe i działalność dydaktyczna ZTR koncentrują się wokół zagadnień związanych z taksonomią, chorologią, ekologią roślin oraz ochroną przyrody. Głównym przedmiotem naszego zainteresowania są rośliny naczyniowe, a obszarem szczególnej uwagi jest Polska północno-zachodnia. Badania taksonomiczne wybranych grup roślin wykonywane są z uwzględnieniem zasięgów ogólnych, natomiast prace florystyczne i fitogeograficzne prowadzimy w kilku rejonach świata, m.in. w Afryce Południowej i Środkowej, na Bałkanach, w Holandii i Austrii (Wiedeń).

Fynbos
Roślinność typu fynbos w Republice Południowej Afryki
fot. P. Szkudlarz

W ramach zakładu, od początku jego istnienia, funkcjonuje zielnik roślin naczyniowych (POZ) liczący obecnie ponad 150 tys. arkuszy. Aktualnie jest on zdeponowany w nowo utworzonej na Wydziale Biologii jednostce "Zbiory Przyrodnicze".

W zakładzie znajduje się kolekcja owoców i nasion, gromadzona od roku 1970 przez Profesora Karola Latowskiego. Owoce i nasiona umieszczone są w papierowych torebkach w specjalnych szafkach karpologicznych. Każda próbka zaopatrzona jest w diagnozę gatunkową oraz następujące informacje: miejsce zebrania (=stanowisko), opis siedliska lub formacji roślinnej, datę zbioru i nazwisko kolektora. Obecnie kolekcja liczy około 1800 (2100) jednostek, pochodzących głównie z całego obszaru Polski, ale także z różnych rejonów Europy (kraje ościenne, Bałkany, N i W Europa). Zbiory z miejsc naturalnych uzupełniają próbki pochodzące z renomowanych Ogrodów Botanicznych.

ZTR prowadzi działalność wydawniczą: od roku 1993 ukazuje się seria monografii geobotanicznych "Prace Zakładu Taksonomii Roślin UAM w Poznaniu - Publications of Department of Plant Taxonomy AMU in Poznań" (20 tomów), zaś od roku 2006 czasopismo "Biodiversity: Research and Conservation".

© 2007-2011, Zakład Taksonomii Roślin