Polski English

Justyna Wiland-Szymańska, Assistant professor

Justyna Wiland-Szymańska

Office and address

Zakład Taksonomii Roślin
Collegium Biologicum
ul. Umultowska 89
61-614 Poznań
Room No.: 003
Tel. +48 61 829 5669, +48 61 829 2002
Fax. +48 61 829 5636
E-mail: wiland@amu.edu.pl

Currently occupied posts

 • Kurator Zielnika Roślin Tropikalnych w Zbiorach Przyrodniczych
 • Dyrektor Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu im.A. Mickiewicza w Poznaniu
 • Członek Państwowej Rady Ochrony Przyrody
 • Wiceprezes Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce
 • Z-ca Przewodniczącego Poznańskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Botanicznego

Curriculum vitae

Place and date of birth: Poznań, 28 grudnia 1970 r.
1989-1994 - studia magisterskie na Wydz.Biologii UAM w Poznaniu;
1994-1998 - studia doktoranckie na Wydz. Biologii UAM; praca doktorska pt. Rodzina Hypoxidaceae (Hypoxis, Curculigo) we florze Afryki Centralnej (studia morfologiczne, taksonomiczne i fitogeograficzne), pod kierunkiem prof. dr. hab. S.Lisowskiego
1998-2002 - adiunkt w Zakładzie Geobotaniki na Wydz. Biologii UAM.
1999-2000 - praktyka naukowa w the Missouri Botanical Garden in St. Louis, MO, U.S.A.
2002-2006 - kierownik Pracowni i Zielnika Roślin Tropikalnych na Wydz. Biologii UAM
2006 - adiunkt w Zakładzie Taksonomii Roślin Wydz.Biologii UAM
2010 – dyrektor Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu
2011 - uzyskanie stopnia doktora habilitowanego
2013 - profesor nadzwyczajny w Zakładzie Taksonomii Roślin Wydz.Biologii UAM;

Scope of main research

 • Taksonomia i chorologia rodziny Hypoxidaceae ze szczególnym uwzględnieniem Afryki
 • Taksonomia i chorologia rodziny Asparagaceae
 • Taksonomia roślin jednoliściennych w Afryce tropikalnej
 • Ochrona gatunkowa roślin w warunkach ex-situ

Didactics

Lectures

 • Biogeografia (moduł)
 • Botanika tropikalna (monograficzny)
 • Niezwykły świat kwiatów - biologia kwitnienia i zapylania (monograficzny)
 • Klimat, przyroda i kultura basenu Morza Śródziemnego (monograficzny)
 • Interakcje biologiczne
 • Ekologia i ochrona ekosystemów tropikalnych (moduł)
 • Understanding biodiversity - exploring, collecting and interpreting (AMU-PIE)
 • Bioróżnorodność

Workshops/classes

 • Biogeografia
 • Botanika systematyczna
 • Flora i roślinność Wielkopolski
 • Ekologia i ochrona ekosystemów tropikalnych

Chosen scientific publications

Monographs and chapters in books

Lisowski S., Brylska B., Wiland-Szymańska J. 2001. Xyridaceae. In: Flore d'Afrique centrale (Zaire-Rwanda-Burundi). Jardin Botanique National de Belgique. Pp. 119. Bruxelles.

Wiland-Szymańska J. & I. Nordal. 2006. Hypoxidaceae. In: Flora of Tropical East Africa. Pp. 26. Royal Botanic Gardens, Kew.

Kolasińska A., J. Wiland-Szymańska & D. Pieńkowski. 2012. The Strategy Towards the Implementation of Global Strategy of Plant Conservation (Target 8 and 14) in Adam Mickiewicz University Botanical Garden. W: Pieńkowski D., A. Makarewicz- Marcinkiewicz & J. Wiland-Szymańska (red.). Sustainable development: theory, practice, education. Str 219 -241. Wyd. „Ekonomia i Środowisko”. Poznań – Białystok.

Scientific articles

Kocyan A., Wiland-Szymańska J. 2017. A new name and a new combination for Friedmannia nom. illeg. (Hypoxidaceae). 291, 3. DOI: 10.11646/phytotaxa.291.3.10

Drapikowski P., E. Kazimierczak-Grygiel, D. Korecki & J. Wiland-Szymańska. 2016. Verification of Geometric Model-Based Plant Phenotyping Methods for Studies of Xerophytic Plants. Sensors 16, 924; doi:10.3390/s16070924

Wiland-Szymańska J., K. Buczkowska, M. Drapikowska, M. Maślak, A. Bączkiewicz & A. Czylok. 2016. Genetic structure and barcode identification of an endangered orchid species, Liparis loeselii, in Poland. Systematics and Biodiversity, DOI: 10.1080/14772000.2016.1153005

Klimko M., Wawrzyńska M., Wiland-Szymańska J. 2016. Calcium oxalate crystalis in some Philodendron Schott (Araceae) species. Steciana, 20, 3: 103-116. ISSN 1689-653X. DOI: 10.12657/steciana.020.013.

Kocyan A., Wiland-Szymańska J. 2016. Friedmannia, a new genus from the Seychelles and the beginning of a generic realignment of Curculigo (Hypoxidaceae). Phytotaxa. 283, 1: 054-064. ISSN 1179-3163, 1179-3155. DOI: 10.11646/phytotaxa.283.1.3.

Kluza-Wieloch M., I. Maciejewska-Rutkowska, W. Wójtowicz & J. Wiland-Szymańska. 2015. Pollen morphology of rare species of Linum L. (Linaceae) from Poland. Biodiversity Research and Conservation 40: 1-12.

Jura-Morawiec J. & J. Wiland-Szymańska. 2014. A novel insight into the structure of amphivasal secondary bundles on the example of Dracaena draco L. stem. Trees DOI 10.1007/s00468-014-1000-7 IF 2,154 (w 2013) 35 p.

Pierzchalska J., M. Nowak, P. Wilkin, G. Mwachala & J. Wiland-Szymańska. 2014. Geoenvironmental modelling of the geographic range structure of Dracaena aubryana Brongn, ex C. J. Morren (Asparagaceae) on the African Continent. Badania Fizjograficzne, R. V - Seria B - Botanika (B63): 7-20. 2 p.

Klimko M., M. Wawrzyńska & J. Wiland-Szymańska. 2014. Comparative leaf morphology and anatomy of some Neotropical Philodendron Schott (Araceae) species. Steciana 18 (3): 159-171. doi: 10.12657/steciana.018.016

Wilkin P., P. Suksathan, K. Keeratikiat, P. van Welzen & J. Wiland-Szymańska. 2013. A new species from Thailand and Burma, Dracaena kawaeesakii Wilkin & Suksathan (Asparagaceae subfamily Nolinoideae). PhytoKeys 26: 101-112

Weber O., P. Wilkin, J. Wiland-Szymańska & P. Alcaraz Parraga. 2013. eTaxonomy of Sansevieria and Dracaena: Assembling research resources and facilitating online collaboration vie eMonocot. Sansevieria 30: 20-23.

Wilkin P., P. Suksathan, K. Keeratikiat, P. Van Wenzen & J. Wiland-Szymańska. 2012. A new threatened endemic species from central ad northeastern Thailand, Dracaena jayniana (Asparagaceae: tribe Nolinoideae). Kew Bulletin 67: 697-705

Kocyan A., D. Snijman, F. Forest, D. Devey, J. V. Freudenstein, J. Wiland-Szymańska, M W Chase, P J Rudall. 2011. Molecular phylogenetics of Hypoxidaceae – Evidence from plastid DNA data and inferences on morphology and biogeography. Molecular Phylogenetics and Evolution 60: 122–136.

Wiland-Szymańska J. 2009. The genus Hypoxis L. (Hypoxidaceae) in the East Tropical Africa: variability, distribution and conservation status. Biodiversity Research and Conservation 14: 1-129

Klimko M. & J. Wiland-Szymańska. 2008. Scanning electron microscopic studies of leaf surface in taxa of genus Dracaena L. (Dracaenaceae). Botanika-Steciana 12: 117-127

Wilkin P. & J. Wiland-Szymańska. 2008. Dracaenaceae. W: Figueiredo E. & G. F. Smith (eds). Plants of Angola. Strelitzia 22: 183.

Wiland-Szymańska J. 2008. Hypoxis bampsiana subsp. tomentosa, a New African Taxon of Hypoxidaceae. Novon 18: 269-274.

Czarnecka E., J. Wiland-Szymańska & K. Gawrońska. 2006. Phytogeography of the genus Microcos L. (Malvaceae, Grewioidae) in Africa. Biodiversity: Research and Conservation 3-4: 74-76

Wiland-Szymańska J. 2006. Morphological variability of seeds in East African species of the genus Hypoxis L. (Hypoxidaceae). Biodiversity: Research and Conservation 1-2: 28-30.

Lisowski S. & J. Wiland-Szymańska. 2002. Espece nouvelle du genre Kniphofia du Haute-Katanga (R.D. Congo). Syst. Geogr. Pl. 72: 235-238.

Wiland-Szymańska J & Adamski Z. 2002. Taxonomic and morphological notes on Hypoxis angustifolia (Hypoxidaceae) from Africa, Madagascar and Mauritius. Novon 12 (1): 142-151.

Wiland-Szymańska J. 2001. The genus Hypoxis (Hypoxidaceae) in Central Africa. Annals of the Missouri Botanical Garden 88(2): 302-350. IF: 2,787.

Lisowski S. & J. Wiland-Szymańska. 1999. Nouvelle espece du genre Ipomoea (Convolvulaceae) du Haut-Katanga (Congo-Kinshasa). Syst. Geogr. Pl., 69: 135-137.

Wiland J. 1997. The genus Curculigo (Hypoxidaceae) in Central Africa (Zaire, Rwanda, Burundi)”. Fragmenta Floristica et Geobotanica, 42(1): 9-24. Kraków.

Wiland J. 1997. New species of the genus Hypoxis (Hypoxidaceae) in Central Africa (Zaire, Rwanda, Burundi). Fragm. Flor. Geobot., 42(2): 411-422. Kraków.

Wiland J. 1997. Hypoxis bampsiana (Hypoxidaceae) a new species from Central Africa. Bulletin de Jardin Botanique National de Belgique, 66: 207-211. Bruksela.

Announcements (e.g. conference proceedings) and scientific notes

Wiland-Szymańska J., Błoszyk J., Lisowska T., Konwerski S. 2017. Current descriptions of the most valuable collections of the African plants in Poland. 4. Konferencja Naukowo-Dydaktyczna Wydziału Biologii UAM. 6-8.04.2017. Abstracts: 168.

Konwerski S. Wiland-Szymańska J., Błoszyk J. 2017. The natural history Collections at AMU as an example of the most optimal preservation method of natural collections. 4. Konferencja Naukowo-Dydaktyczna Wydziału Biologii UAM. 6-8.04.2017. Abstracts: 104.

Wiland-Szymańska J., Gadzińska J., Lubkowska R., Markiewicz J. 2017. Exploring the world in the Botanical Garden of Adam Mickiewicz University in Poznań. 4. Konferencja Naukowo-Dydaktyczna Wydziału Biologii UAM. 6-8.04.2017. Abstracts: 166-167.

Wiland-Szymańska J., Kolasińska A., Konwerski S. The most important legal regulations concerning natural history collections. 2017. 4. Konferencja Naukowo-Dydaktyczna Wydziału Biologii UAM. 6-8.04.2017. Abstracts: 167-168.

Adamski Z., Chudzińska E., Konwerski S., Krzesłowska M., Wiland-Szymańska J. 2017. Zonguldak nature impressions from the visit of the Scientists from the A. Mickiewicz University in Poznan, Poland. Zonguldak Ekosistemi. T.C. Bülent Ecevit Üniversittesi Yayınları, 13: 346-350.

Kluza-Wieloch M., Kolasińska A., Wiland-Szymańska J., Płachno B.J. 2016. Morfologia kwiatów Linum flavum z uwzględnieniem występowania heterostylii. 57. Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego „Botanika – tradycja i nowoczesność”. Lublin. 27.06.-3.07.2016. Streszczenia referatów i plakatów: 262.

Grajzer M., Czyszewicz A., Pusceddu A.P., Wiland-Szymańska J., Zielińska M, Matkowski A., Prescha A. 2016. Effect of tocopherol and carotenoid content on pumpkin oil stability. 2nd International Young Scientists Symposium „Plants in Pharmacy and Nutrition”. Wrocław, 15-17.09.2016. Book of abstracts: 89.

Prescha A., Bociek A., Grajzer M., Wiland-Szymańska J., Zielińska M., Matkowski A., Grajeta H. 2016. Identification and quantification of sterols in seed oil extracted from Cucurbita maxima and C. pepo. . 2nd International Young Scientists Symposium „Plants in Pharmacy and Nutrition”. Wrocław, 15-17.09.2016. Book of abstracts: 65.

Wiland-Szymańska J., Grabowska B. 2016. Kolekcja roślin zielarskich w Ogrodzie Botanicznym UAM w Poznaniu. Ogólnopolska Konferencja „Kolekcje roślin użytkowych w świetle Globalnej Strategii Ochrony Świata Roślin 2020” pod patronatem Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce, w ramach 46. Zjazdu Polskich Ogrodów Botanicznych. Koryciny, 13-16.06.2016. Materiały Konferencji: 33.

Gadzińska J., Wiland-Szymańska J. 2015. Music of nature in the botanical garden. Seventh European Botanic Gardens Congress Eurogard VII. Paris, 6-10.07.2015. Book of abstracts: 87.

Wiland-Szymańska J. 2015. Ogrody Botaniczne wobec zmian w prawie ochrony przyrody. Ogólnopolska Konferencja „Społeczne, ekonomiczne i środowiskowe uwarunkowania funkcjonowania współczesnych ogrodów botanicznych”. Lublin, 9-11.06.2015. Materiały konferencji: 18-20.

Kluza-Wieloch M, Wiland-Szymańska J., Kolasińska A. 2015. Gene resources of native species of genus Linum L. in ex situ collection in Poland. International conference „Genetic resources conservation – scientific and social challenges”. Kostrzyca, 23-25.06.2015. Materials of conference: 24-25.

Kolasińska A., Wiland-Szymańska J., Jańczyk-Węglarska J. 2015. Protected plants – research material with special needs. Plant – source of research material. 4th International Conference and Workshop. Lublin, 20-23.09.2015. Book of abstracts: 57.

Buczkowska K., Drapikowska M., Maślak M., Czylok A., Czołpińska M., Bączkiewicz A., Wiland-Szymańska J. 2015. The barcode identification of the endangered orchid species Liparis loeselii (L.) Rich. in Poland. International Conference “Ex Situ Conservation of Plants. Problems and Solutions”. Poznań, 9-13.09.2015. Book of abstracts: 36.

Drapikowski P., Kazimierczak-Grygiel E., Wiland-Szymańska J. 2015. Estimation of morphological parameters of succulents based on computer models. International Conference “Ex Situ Conservation of Plants. Problems and Solutions”. Poznań, 9-13.09.2015. Book of abstracts: 40.

Jańczyk-Węglarska J., Węglarski K., Wiland-Szymańska J. Species from the IUCN Red List in the collections of the Adam Mickiewicz University Botanical Garden in Poznań. International Conference “Ex Situ Conservation of Plants. Problems and Solutions”. Poznań, 9-13.09.2015. Book of abstracts: 44.

Puchalski J., Wiland-Szymańska J., Szymczak G., Kozioł C., Galej K., Matynia D., Kojs P. A Seed bank network in Poland as a result of the FlorNatur ROBiA project. International Conference “Ex Situ Conservation of Plants. Problems and Solutions”. Book of abstracts. P. 52. Poznań, 9-13.09.2015.

Jańczyk-Węglarska J., Węglarski K., Danielewicz W., Wiland- Szymańska J. 2014. Poison ivy (Toxicodendron radicans (L.) Kuntze- Anacardiaceae) - an invasive species, dangerous for the health of workers of botanical gardens and arboreta in Poland. Biodiv. Res. Conserv. Supplement 1: 51.

Wiland-Szymańska J., M. Nowak, J. Pierzchalska & P. Wilkin. 2013.What do we know about Dracaena (Asparagaceae) distribution in Africa? Monocots V. 5 th International Conference On Comparative Biology Of Monocotyledons, NY (7-13 lipca 2013 r.). Abstracts: 140-141

Jura-Morawiec J. & J. Wiland-Szymańska. 2013. Insight into the Amphivasal Secondary Bundles of Dracaena draco Stem. Monocots V. 5 th International Conference On Comparative Biology Of Monocotyledons, NY (7-13 lipca 2013 r.). Abstracts: 183

Pierzchalska J., M. Nowak & J. Wiland-Szymańska. 2013. Geośrodowiskowe modelowanie struktury zasięgów wybranych gatunków rodzaju Dracaena Vand. Ex. L. (Asparagaceae) na kontynencie afrykańskim. 56 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Olsztyn 24-30 czerwca 2013. Streszczenia: 127

Jura-Morawiec J. & J. Wiland-Szymańska. 2013. Budowa wtórna łodygi Dracaena draco L. w kontekście transportu promieniowego. 56 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Olsztyn 24-30 czerwca 2013. Streszczenia: 291-292

Wiland-Szymańska J. 2013. Roślinność Kilimandżaro – świadek przeszłości Afryki Wschodniej. VII Ogólnopolski Zjazd Miłośników Roślin i Ogrodów Skalnych. Streszczenia

Wiland-Szymańska J. 2013. Wykorzystanie kolekcji szklarniowych w badaniach i edukacji. XLII Zjazd Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce, Kraków 19-21 września 2013. Streszczenia: 9

Gdala T., E. Jerzak & Wiland-Szymańska J. 2012. Smartphone guide software as an educational tool for botanic gardens. VIth European Botanic Gardens Congres. Chios, Greece 28th May-30th June 2012. Book of Abstracts: 69

Kazimierczak-Grygiel E., Kolasińska A., Wiland-Szymańska J. 2012. Kaktusy i inne sukulenty niebezpieczne dla człowieka. VII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Choroby Tropikalne i Pasożytnicze. Medycyna Podróży. 24 września 2012. Poznań. Streszczenia: 68.

Kolasińska A., Wiland-Szymańska J. 2012. Problems of ex situ cultivation of protected plant species - the case of Apium nodiflorum (L.) Lag. in Adam Mickiewicz University Botanical Garden in Poznan. 5th International Conference of Botanic Gardens from the Baltic Sea Region. Final conference of LLIII-123 Green Environment project “Strategy and Research of Botanic Gardens in Conservation of Local Flora” Jelgava - Šiauliai, 27- 30 September 2012. Abstracts: 40.

Wiland-Szymańska J. 2011. Schynige Platte - ogród botaniczny w piętrze alpejskim. V Ogólnopolski Zjazd Miłośników Roślin i Ogrodów Skalnych. Poznań, 9 kwietnia 2011 r. Streszczenia: 5

Wiland-Szymańska J. 2011. The role of botanic Gardens in protection of CITES plant species. IVth International Conference of Botanic Gardens from the Baltic Sea Region. Botanic Gardens network for the development of the Baltic Sea Region. Szymbark, 29 Sept.-2 Oct. 2011. Abstracts: 30.

Wilkin, P., P. Suksathan, K. Keeratikiat, P.C. van Welzen & J. Wiland-Szymanska. 2011. The diversity of Dracaena L. in Thailand. 15th Flora of Thailand Meeting (7—11 Nov., Chiang Mai): 30.

Fedorowski J, J. Błoszyk, E. Chwieduk, J. Czebreszuk, H. Korpikiewicz & J. Wiland-Szymańska. 2011. Centrum Uniwesytecki Park Historii Ziemii w Poznaniu. 60 str. Wydawnictwo Kontekst, Poznań. ISBN 978-83-62564-05-7

Wiland-Szymańska J. 2010. The influence of agriculture on the distribution of the genus Hypoxis (Hypoxidaceae) in the tropical East Africa. IX International Conference “Anthropization and Environment of Rural Settlements. Flora and Vegetation. 29 June-01 July 2010, Kamień Podolski, Ukraina. Proceedings, 2010, str. 65.

Jańczyk-Węglarska J., Kolasińska A., Węglarski K., Wiland-Szymańska J. 2010. Jadalne rośliny tropików jako potencjalna przyczyna chorób. VI Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Choroby Tropikalne i Pasożytnicze”. Poznań, 27 września 2010. Streszczenia, 2010, str. 48.

Jańczyk-Węglarska J., Kolasińska A., Węglarski K., Wiland-Szymańska J. 2010. Zieleń miejska tropików potencjalnym zagrożeniem dla turystów. VI Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Choroby Tropikalne i Pasożytnicze”. Poznań, 27 września 2010. Streszczenia, 2010, str. 49.

Pierzchalska J., Błoszyk J., Dylewska M., Kupczyk M., Rusińska A., Wiland-Szymańska J., Zarabska D. 2009. Natural History Collections. The possibilieties of using the collections in current and fututre studies on biodiversity. I Konferencja Naukowo-Dydaktyczna Wydziału Biologii. Wyzwania współczesnej biologii, biotechnologii i ochrony środowiska. Poznań 21-23 maj 2009. Streszczenia: 116.

Konwerski S., Błoszyk J. & Wiland-Szymańska J. 2009. Botanical diversity of Papua New Guinea basing on the Natural Collections herbarium of the Faculty of Biology. I Konferencja Naukowo-Dydaktyczna Wydziału Biologii. Wyzwania współczesnej biologii, biotechnologii i ochrony środowiska. Poznań 21-23 maj 2009. Streszczenia: 160.

Wilkin P., J. Wiland-Szymańska, M. Klimko & M. Carine. 2008. Are mothers-in-law really dragons? Phylogenetic systematics of Dracenoids (Ruscaceae). The Fourth International Conference on the Comparative Biology of the Monocotyledones. University of Copenhagen, Denmark, August 11-15, 2008. Abstracts: 67. Natural History Museum of Denmark, Copenhagen.

Czarnecka E, Wiland-Szymańska J, Gawrońska K, Maćkowska M. 2007. Zmienność androgynoforu u afrykańskich gatunków Microcos L. (Malvaceae, Grewioidae). 54 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Szczecin 3-8 września 2007, Streszczenia Referatów i Plakatów: 82-83.

Szkudlarz P, Wiland-Szymańska J. 2006. Wrzosiec (Erica) w Capensis - centrum różnorodności rodzaju. Erica Polonica, 17-2006: 7-20.

Szkudlarz P, Wiland-Szymańska J. 2006. Ekologia wrzośców z Państwa Przylądkowego (Capensis). Erica Polonica, 17-2006: 21-31.

Gawrońska K., Wiland-Szymańska J., De Block P., Stoffelen P., Pierzchalska J., Leśniewska H. & Świerkosz K. 2006. Collections of Rubiaceae in Poland. Third International Rubiaceae Conference - Programme & Abstracts. Scripta Bot. Belg. 40: 33.

Wiland-Szymańska J. & M. Klimko. 2005. Differentiation of leaf anatomy of the genera Dracaena L. and Sansevieria Thunb. (Dracaenaceae). Abstracts of the XVIIth International Botanical Congress in Vienna.

Wiland-Szymańska J. 2005. Zróżnicowanie morfologiczne nasion u wschodnioafrykańskich gatunków rodzaju Hypoxis (Hypoxidaceae). W: Jackowiak B. & Celka Z. (eds.) Taksonomia, chorologia i ekologia roślin w dobie zagrożenia różnorodności biologicznej: 203. Zakład Taksonomii Roślin UAM, Poznań.

Czarnecka E., K. Gawrońska & J. Wiland-Szymańska . 2005. Fitogeografia rodzaju Microcos L. (Malvaceae, Grewioedae) w Afryce. W: Jackowiak B. & Celka Z. (eds.) Taksonomia, chorologia i ekologia roślin w dobie zagrożenia różnorodności biologicznej: 215. Zakład Taksonomii Roślin UAM, Poznań.

Wiland-Szymańska J. 2004. Fitogeografia rodzaju Hypoxis (Hypoxidaceae) na terenie Tanzanii (Afryka Wschodnia). Streszczenia referatów i plakatów 53 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego: 101.

Symoens J.-J., J. Wiland-Szymańska & J. Lejoly. 2004. Stanisław Lisowski. Syst. Geogr. Pl. 74: 9-16.

Singh Y. & J. Wiland-Szymańska 2002. Systematics and phytogeography of African Hypoxis. Proceedings of the 3rd Congress of the Southern African Society for Systematic Biology. 16-18 January 2002. Grahamstown, Eastern Cape, South Africa.

Wiland-Szymańska J. 2001. Wczoraj i dziś Missouri Botanical Garden w St. Louis, MO, U.S.A. Materiały sesji i sympozjów 52 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego – Poznań 2001: 194.

Szczepanik-Janyszek M. & J. Wiland-Szymańska. 2000. Park przydworski w Mikuszewie – interesujący obiekt przyrodniczy Żerkowsko-Czeszewskiego Parku Krajobrazowego. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu 322, Seria Botanica 3: 185-190.

Wiland-Szymańska J. 2000. The family Hypoxidaceae in the flora of Central Africa. Proceedings of the XVIth AETFAT Congress: 93. National Botanic Gardens of Belgium, Meise.

Wiland-Szymańska J. 1999. The hair and indumentum types in the Central African species of the genus Hypoxis L. (Hypoxidaceae). Abstracts of the XVIth International Botanical Congress in St. Louis: 317. Missouri Botanical Garden St. Louis, MO.

Wiland-Szymańska J. 1999. The variety of the seed testa structure in Centralafrican taxa of the genus Hypoxis L. (Hypoxidaceae)” Abstracts of the XVIth International Botanical Congress in St. Louis: 315. Missouri Botanical Garden St. Louis, MO.

Wiland-Szymańska J. 1998. Zróżnicowanie skulptury łupiny nasiennej u Centralnoafrykanskich taksonów rodzaju Hypoxis L. (Hypoxidaceae). (The variety of the seed testa structure in Centralafrican taxa of the genus Hypoxis L. (Hypoxidaceae). Proceedings of the 51 Congress of the Polish Botanical Society - Gdansk 1998: 526.

Wiland J. 1996. Dydaktyczna Wystawa Roślin Tropikalnych ze zbiorów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Palmiarnii Poznańskiej. (The didactic tropical plants exhibition from the collection of the Adam Mickiewicz University in the Poznan Palm House. in Polish) Biuletyn Ogrodów Botanicznych, 5: 79-84. Warszawa.

Wiland J. 1995. Typy włosków i typy owłosienia u Centralnoafrykanskich gatunków rodzaju Hypoxis L. (Hypoxidaceae). (Hairs types and indumentum types of Central African species from the genus Hypoxis L. (Hypoxidaceae). Proceedings of the 50 Congress of the Polish Botanical Society - Kraków 1995: 442.

Bugajna B., Dzięciołowski R., Ereńska A., Wiland J. 1994. Dekada Spisu Nietoperzy w Lednickim Parku Krajobrazowym w 1993 r. Studia Lednickie, vol. 3. Poznań.

Scientific editing

Pieńkowski D., A. Makarewicz-Marcinkiewicz & J. Wiland-Szymańska (red.). 2012. Sustainable development: theory, practice, education. 302 str. Wyd. „Ekonomia i Środowisko”. Poznań – Białystok.

Benecke. N, Jahns S., Heussner K-U., Janik S., Neef R. 2010. Uprawa, flisactwo, myślistwo. Odżywianie i gospodarka drewnem w Berlinie i Brandenburgii w okresie przedindustrialnym (przednowożytnym). 64 str. Wyd. Kontekst. (Redakcja językowa i naukowa wyd. polskiego J. Wiland-Szymańska)

Latest main scientific reports

Reports presented at organizers' invitation

Wiland-Szymańska J. Use of new technologies in education in the Botanical Garden of Adam Mickiewicz University in Poznań. 5. Dni Poznania w Kilonii. Uniwersytet im. Christiana-Albrechta. Kilonia (Niemcy). 7-9.11.2016. (referat bez publikacji)

Wiland-Szymańska J. Herbarz Elizabeth Blackwell – miłość, rośliny i sztuka. Wykład z cyklu “Spotkanie z arcydziełem”. Biblioteka Raczyńskich. Poznań, 10.05.2016. (referat).

Wiland-Szymańska J. 2016. Lecture and introduction to case study Adam Mickiewicz University Botanical Garden. CyberParks Poznan Meeting of European Cooperation in Science and Technology Action. Poznań. 11-13.01.2016. (referat bez publikacji)

Reports and posters

Wiland-Szymańska J. 2001. Wczoraj i dziś Missouri Botanical Garden w St. Louis, MO, U.S.A. Materiały sesji i sympozjów 52 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego - Poznań 2001: 194. Referat.

Wiland-Szymańska J. 2004. Fitogeografia rodzaju Hypoxis (Hypoxidaceae) na terenie Tanzanii (Afryka Wschodnia). Streszczenia referatów i plakatów 53 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego: 101. Referat.

Wiland-Szymańska J., Błoszyk J., Lisowska T., Konwerski S. 2017. Current descriptions of the most valuable collections of the African plants in Poland. 4. Konferencja Naukowo-Dydaktyczna Wydziału Biologii UAM. 6-8.04.2017. Abstracts: 168.

Konwerski S. Wiland-Szymańska J., Błoszyk J. 2017. The natural history Collections at AMU as an example of the most optimal preservation method of natural collections. 4. Konferencja Naukowo-Dydaktyczna Wydziału Biologii UAM. 6-8.04.2017. Abstracts: 104.

Wiland-Szymańska J., Gadzińska J., Lubkowska R., Markiewicz J. 2017. Exploring the world in the Botanical Garden of Adam Mickiewicz University in Poznań. 4. Konferencja Naukowo-Dydaktyczna Wydziału Biologii UAM. 6-8.04.2017. Abstracts: 166-167.

Wiland-Szymańska J., Kolasińska A., Konwerski S. The most important legal regulations concerning natural history collections. 2017. 4. Konferencja Naukowo-Dydaktyczna Wydziału Biologii UAM. 6-8.04.2017. Abstracts: 167-168.

Kluza-Wieloch M., Kolasińska A., Wiland-Szymańska J., Płachno B.J. 2016. Morfologia kwiatów Linum flavum z uwzględnieniem występowania heterostylii. 57. Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego „Botanika – tradycja i nowoczesność”. Lublin. 27.06.-3.07.2016. Streszczenia referatów i plakatów: 262.

Grajzer M., Czyszewicz A., Pusceddu A.P., Wiland-Szymańska J., Zielińska M, Matkowski A., Prescha A. 2016. Effect of tocopherol and carotenoid content on pumpkin oil stability. 2nd International Young Scientists Symposium „Plants in Pharmacy and Nutrition”. Wrocław, 15-17.09.2016. Book of abstracts: 89.

Prescha A., Bociek A., Grajzer M., Wiland-Szymańska J., Zielińska M., Matkowski A., Grajeta H. 2016. Identification and quantification of sterols in seed oil extracted from Cucurbita maxima and C. pepo. . 2nd International Young Scientists Symposium „Plants in Pharmacy and Nutrition”. Wrocław, 15-17.09.2016. Book of abstracts: 65.

Wiland-Szymańska J., Grabowska B. 2016. Kolekcja roślin zielarskich w Ogrodzie Botanicznym UAM w Poznaniu. Ogólnopolska Konferencja „Kolekcje roślin użytkowych w świetle Globalnej Strategii Ochrony Świata Roślin 2020” pod patronatem Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce, w ramach 46. Zjazdu Polskich Ogrodów Botanicznych. Koryciny, 13-16.06.2016. Materiały Konferencji: 33.

Gadzińska J., Wiland-Szymańska J. 2015. Music of nature in the botanical garden. Seventh European Botanic Gardens Congress Eurogard VII. Paris, 6-10.07.2015. Book of abstracts: 87.

Wiland-Szymańska J. 2015. Ogrody Botaniczne wobec zmian w prawie ochrony przyrody. Ogólnopolska Konferencja „Społeczne, ekonomiczne i środowiskowe uwarunkowania funkcjonowania współczesnych ogrodów botanicznych”. Lublin, 9-11.06.2015. Materiały konferencji: 18-20.

Kluza-Wieloch M, Wiland-Szymańska J., Kolasińska A. 2015. Gene resources of native species of genus Linum L. in ex situ collection in Poland. International conference „Genetic resources conservation – scientific and social challenges”. Kostrzyca, 23-25.06.2015. Materials of conference: 24-25.

Kolasińska A., Wiland-Szymańska J., Jańczyk-Węglarska J. 2015. Protected plants – research material with special needs. Plant – source of research material. 4th International Conference and Workshop. Lublin, 20-23.09.2015. Book of abstracts: 57.

Buczkowska K., Drapikowska M., Maślak M., Czylok A., Czołpińska M., Bączkiewicz A., Wiland-Szymańska J. 2015. The barcode identification of the endangered orchid species Liparis loeselii (L.) Rich. in Poland. International Conference “Ex Situ Conservation of Plants. Problems and Solutions”. Poznań, 9-13.09.2015. Book of abstracts: 36.

Drapikowski P., Kazimierczak-Grygiel E., Wiland-Szymańska J. 2015. Estimation of morphological parameters of succulents based on computer models. International Conference “Ex Situ Conservation of Plants. Problems and Solutions”. Poznań, 9-13.09.2015. Book of abstracts: 40.

Jańczyk-Węglarska J., Węglarski K., Wiland-Szymańska J. Species from the IUCN Red List in the collections of the Adam Mickiewicz University Botanical Garden in Poznań. International Conference “Ex Situ Conservation of Plants. Problems and Solutions”. Poznań, 9-13.09.2015. Book of abstracts: 44.

Puchalski J., Wiland-Szymańska J., Szymczak G., Kozioł C., Galej K., Matynia D., Kojs P. A Seed bank network in Poland as a result of the FlorNatur ROBiA project. International Conference “Ex Situ Conservation of Plants. Problems and Solutions”. Book of abstracts. P. 52. Poznań, 9-13.09.2015.

Jańczyk-Węglarska J., Węglarski K., Danielewicz W., Wiland- Szymańska J. 2014. Poison ivy (Toxicodendron radicans (L.) Kuntze- Anacardiaceae) - an invasive species, dangerous for the health of workers of botanical gardens and arboreta in Poland. Biodiv. Res. Conserv. Supplement 1: 51.

Wiland-Szymańska J., M. Nowak, J. Pierzchalska & P. Wilkin. 2013.What do we know about Dracaena (Asparagaceae) distribution in Africa? Monocots V. 5 th International Conference On Comparative Biology Of Monocotyledons, NY (7-13 lipca 2013 r.). Abstracts: 140-141

Jura-Morawiec J. & J. Wiland-Szymańska. 2013. Insight into the Amphivasal Secondary Bundles of Dracaena draco Stem. Monocots V. 5 th International Conference On Comparative Biology Of Monocotyledons, NY (7-13 lipca 2013 r.). Abstracts: 183

Pierzchalska J., M. Nowak & J. Wiland-Szymańska. 2013. Geośrodowiskowe modelowanie struktury zasięgów wybranych gatunków rodzaju Dracaena Vand. Ex. L. (Asparagaceae) na kontynencie afrykańskim. 56 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Olsztyn 24-30 czerwca 2013. Streszczenia: 127

Jura-Morawiec J. & J. Wiland-Szymańska. 2013. Budowa wtórna łodygi Dracaena draco L. w kontekście transportu promieniowego. 56 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Olsztyn 24-30 czerwca 2013. Streszczenia: 291-292

Wiland-Szymańska J. 2013. Roślinność Kilimandżaro – świadek przeszłości Afryki Wschodniej. VII Ogólnopolski Zjazd Miłośników Roślin i Ogrodów Skalnych. Streszczenia

Wiland-Szymańska J. 2013. Wykorzystanie kolekcji szklarniowych w badaniach i edukacji. XLII Zjazd Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce, Kraków 19-21 września 2013. Streszczenia: 9

Gdala T., E. Jerzak & Wiland-Szymańska J. 2012. Smartphone guide software as an educational tool for botanic gardens. VIth European Botanic Gardens Congres. Chios, Greece 28th May-30th June 2012. Book of Abstracts: 69

Kazimierczak-Grygiel E., Kolasińska A., Wiland-Szymańska J. 2012. Kaktusy i inne sukulenty niebezpieczne dla człowieka. VII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Choroby Tropikalne i Pasożytnicze. Medycyna Podróży. 24 września 2012. Poznań. Streszczenia: 68.

Kolasińska A., Wiland-Szymańska J. 2012. Problems of ex situ cultivation of protected plant species - the case of Apium nodiflorum (L.) Lag. in Adam Mickiewicz University Botanical Garden in Poznan. 5th International Conference of Botanic Gardens from the Baltic Sea Region. Final conference of LLIII-123 Green Environment project “Strategy and Research of Botanic Gardens in Conservation of Local Flora” Jelgava - Šiauliai, 27- 30 September 2012. Abstracts: 40.

Wiland-Szymańska J. 2011. Schynige Platte - ogród botaniczny w piętrze alpejskim. V Ogólnopolski Zjazd Miłośników Roślin i Ogrodów Skalnych. Poznań, 9 kwietnia 2011 r. Streszczenia: 5

Wiland-Szymańska J. 2011. The role of botanic Gardens in protection of CITES plant species. IVth International Conference of Botanic Gardens from the Baltic Sea Region. Botanic Gardens network for the development of the Baltic Sea Region. Szymbark, 29 Sept.-2 Oct. 2011. Abstracts: 30.

Wilkin, P., P. Suksathan, K. Keeratikiat, P.C. van Welzen & J. Wiland-Szymanska. 2011. The diversity of Dracaena L. in Thailand. 15th Flora of Thailand Meeting (7—11 Nov., Chiang Mai): 30.

Wiland-Szymańska J. 2010. The influence of agriculture on the distribution of the genus Hypoxis (Hypoxidaceae) in the tropical East Africa. IX International Conference “Anthropization and Environment of Rural Settlements. Flora and Vegetation. 29 June-01 July 2010, Kamień Podolski, Ukraina. Proceedings, 2010, str. 65.

Jańczyk-Węglarska J., Kolasińska A., Węglarski K., Wiland-Szymańska J. 2010. Jadalne rośliny tropików jako potencjalna przyczyna chorób. VI Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Choroby Tropikalne i Pasożytnicze”. Poznań, 27 września 2010. Streszczenia, 2010, str. 48.

Jańczyk-Węglarska J., Kolasińska A., Węglarski K., Wiland-Szymańska J. 2010. Zieleń miejska tropików potencjalnym zagrożeniem dla turystów. VI Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Choroby Tropikalne i Pasożytnicze”. Poznań, 27 września 2010. Streszczenia, 2010, str. 49.

Pierzchalska J., Błoszyk J., Dylewska M., Kupczyk M., Rusińska A., Wiland-Szymańska J., Zarabska D. 2009. Natural History Collections. The possibilieties of using the collections in current and fututre studies on biodiversity. I Konferencja Naukowo-Dydaktyczna Wydziału Biologii. Wyzwania współczesnej biologii, biotechnologii i ochrony środowiska. Poznań 21-23 maj 2009. Streszczenia: 116.

Konwerski S., Błoszyk J. & Wiland-Szymańska J. 2009. Botanical diversity of Papua New Guinea basing on the Natural Collections herbarium of the Faculty of Biology. I Konferencja Naukowo-Dydaktyczna Wydziału Biologii. Wyzwania współczesnej biologii, biotechnologii i ochrony środowiska. Poznań 21-23 maj 2009. Streszczenia: 160.

Wilkin P., J. Wiland-Szymańska, M. Klimko & M. Carine. 2008. Are mothers-in-law really dragons? Phylogenetic systematics of Dracenoids (Ruscaceae). The Fourth International Conference on the Comparative Biology of the Monocotyledones. University of Copenhagen, Denmark, August 11-15, 2008. Abstracts: 67. Natural History Museum of Denmark, Copenhagen.

Czarnecka E, Wiland-Szymańska J, Gawrońska K, Maćkowska M. 2007. Zmienność androgynoforu u afrykańskich gatunków Microcos L. (Malvaceae, Grewioidae). 54 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Szczecin 3-8 września 2007, Streszczenia Referatów i Plakatów: 82-83.

Gawrońska K., Wiland-Szymańska J., De Block P., Stoffelen P., Pierzchalska J., Leśniewska H. & Świerkosz K. 2006. Collections of Rubiaceae in Poland. Third International Rubiaceae Conference - Programme & Abstracts. Scripta Bot. Belg. 40: 33.

Wiland-Szymańska J. & M. Klimko. 2005. Differentiation of leaf anatomy of the genera Dracaena L. and Sansevieria Thunb. (Dracaenaceae). Abstracts of the XVIIth International Botanical Congress in Vienna.

Wiland-Szymańska J. 2005. Zróżnicowanie morfologiczne nasion u wschodnioafrykańskich gatunków rodzaju Hypoxis (Hypoxidaceae). W: Jackowiak B. & Celka Z. (eds.) Taksonomia, chorologia i ekologia roślin w dobie zagrożenia różnorodności biologicznej: 203. Zakład Taksonomii Roślin UAM, Poznań.

Czarnecka E., K. Gawrońska & J. Wiland-Szymańska . 2005. Fitogeografia rodzaju Microcos L. (Malvaceae, Grewioedae) w Afryce. W: Jackowiak B. & Celka Z. (eds.) Taksonomia, chorologia i ekologia roślin w dobie zagrożenia różnorodności biologicznej: 215. Zakład Taksonomii Roślin UAM, Poznań.

Wiland-Szymańska J. 2004. Fitogeografia rodzaju Hypoxis (Hypoxidaceae) na terenie Tanzanii (Afryka Wschodnia). Streszczenia referatów i plakatów 53 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego: 101.

Singh Y. & J. Wiland-Szymańska 2002. Systematics and phytogeography of African Hypoxis. Proceedings of the 3rd Congress of the Southern African Society for Systematic Biology. 16-18 January 2002. Grahamstown, Eastern Cape, South Africa.

Wiland-Szymańska J. 2001. Wczoraj i dziś Missouri Botanical Garden w St. Louis, MO, U.S.A. Materiały sesji i sympozjów 52 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego – Poznań 2001: 194.

Wiland-Szymańska J. 2000. The family Hypoxidaceae in the flora of Central Africa. Proceedings of the XVIth AETFAT Congress: 93. National Botanic Gardens of Belgium, Meise.

Wiland-Szymańska J. 1999. The hair and indumentum types in the Central African species of the genus Hypoxis L. (Hypoxidaceae). Abstracts of the XVIth International Botanical Congress in St. Louis: 317. Missouri Botanical Garden St. Louis, MO.

Wiland-Szymańska J. 1999. The variety of the seed testa structure in Centralafrican taxa of the genus Hypoxis L. (Hypoxidaceae)” Abstracts of the XVIth International Botanical Congress in St. Louis: 315. Missouri Botanical Garden St. Louis, MO.

Wiland-Szymańska J. 1998. Zróżnicowanie skulptury łupiny nasiennej u Centralnoafrykanskich taksonów rodzaju Hypoxis L. (Hypoxidaceae). (The variety of the seed testa structure in Centralafrican taxa of the genus Hypoxis L. (Hypoxidaceae). Proceedings of the 51 Congress of the Polish Botanical Society - Gdansk 1998: 526.

Wiland J. 1995. Typy włosków i typy owłosienia u Centralnoafrykanskich gatunków rodzaju Hypoxis L. (Hypoxidaceae). (Hairs types and indumentum types of Central African species from the genus Hypoxis L. (Hypoxidaceae). Proceedings of the 50 Congress of the Polish Botanical Society - Kraków 1995: 442.

Organising of scientific conferences

 • Symulacja procesów fizjologicznych zwierząt jako metoda alternatywna w kształceniu akademickim, Poznań, 1998

Research projects financed by the Ministry of Science (former State Committee for Scientific Research) and others

 • 2000-2001 - The National Geographic Society Grant # 6891-00 "Phytogeography, taxonomy and phylogeny of Hypoxidaceae in tropical East Africa"
 • 2001-2002 - współpraca międzynarodowa z RPA na podstawie umów międzyrządowych "Taxonomy, morphology and phytogeography of the genus Hypoxis (Hypoxidaceae) in Africa".
 • 2003-2006 - grant KBN "Hypoxidaceae we florze Afryki Wschodniej (Tanzania, Kenya, Uganda)"
 • 2004-2005 - grant interdyscyplinarny pomiędzy UAM i AR w Poznaniu "Przydatność cech anatomicznych w oznaczaniu gatunków rodzaju Dracaena w stanie wegetatywnym(w uprawie)"
 • 2005-2008 - grant KBN "Studia karpologiczne rodzaju Erica (Ericaceae) w Capensis" (główny wykonawca)

Education and development of scientific staff

Supervision of M.Sc. thesis

 • 2003 - Rita Bojanowska, Fitogeografia gatunków z rodzaju Hypoxis L. (Hypoxidaceae) w Tanzanii (Afryka Wschodnia) z uwzglednieniem wpływu działalności człowieka na ich rozmieszczenie.
 • 2003 - Agnieszka Puchalska, Liany we florze Republiki Gwinei.
 • 2003 - Katarzyna Górka, Owoce drzew i krzewów we florze Republiki Gwinei.
 • 2005 - Marta Piątkowska, Zróżnicowanie morfologiczne kwiatów Grewia sekcja Microcos (Tiliaceae).
 • 2005 - Joanna Pierzchalska, Kwitnienie u palm (Arecaceae) na przykładzie wybranych gatunków ze zbiorów Palmiarni Poznańskiej.

Awards and distinctions

 • 1999 Nagroda Prezesa Rady Ministrów RP za pracę doktorską
 • 2002 Nagroda Rektora UAM za pracę naukową
 • 2004 Nagroda Dziekana Wydz. Biologii UAM

© 2007-2011, Department of Plant Taxonomy