Polski English

Piotr Szkudlarz, Assistant professor

Piotr Szkudlarz

Office and address

Zakład Taksonomii Roślin
Collegium Biologicum
ul. Umultowska 89
61-614 Poznań
Room No.: 2.16
Tel. +48 61 829 56 92
Fax. +48 61 829 56 36
E-mail: szkudl@amu.edu.pl

Chosen scientific publications

Monographs and chapters in books

SZKUDLARZ P. 2009. Variation in seed morphology in the genus Erica L. (Ericaceae). Biodiversity: Research and Conservation. 16: 1-106. Poznań.

ŻUKOWSKI W., LATOWSKI K., JACKOWIAK B., CELKA Z., CHMIEL J., SZKUDLARZ P., 2001. Rozmieszczenie wybranych gatunków roślin ginących w Wielkopolsce (Distribution of Selected Species of Threatened Plants in Wielkopolska). Prace Zakł. Taksonomii Roślin UAM nr 12. Wyd. nauk. Bogucki, Poznań.

Scientific articles

SZKUDLARZ P. 2014. Seed morphology and anatomy of Hypericum elegans Steph. ex Willd. Biodiversity: Research and Conservation, 35: 15-18

SZCZECIŃSKA M., GOMOLIŃSKA A., SZKUDLARZ P., SAWICKI J. 2014. Plastid and nuclear genomic resources of a relict and endangered plant species: Chamaedaphne calyculata (L.) Moench (Ericaceae). Turkish Journal of Botany 38: 1229 - 1238.

Jackowiak J., Celka Z., Chmiel J., Kasprowicz M., Latowski K., Sajkiewicz R., Szkudlarz P., Wojterska M. 2014. Synanthropization of flora and vegetation: phenomena and processes observed in the Warta and Noteć Rivers Interfluve (Toruń- Eberswald Proglacial Stream Valley). Biodiv. Res. Conserv. Supplement 1: 101-105.

Ilyinska A. P., Yena A. V., Mosyakin S. L., Protopopova V. V., Shevera M. V., Jackowiak B., Celka Z., Szkudlarz P., Tochtar V. K. 2014. Многії і благії літа, професоре Кароле Лятовський (до 75 річчя від дня народження) (in print). Ukr. Bot. Journal, 71(6): 680 - 682

Celka Z., Drapikowska M., Lembicz M., Szkudlarz P., Talaga K., Wydra K. 2013. Lavatera thuringiaca L. – a relict of former cultivation on an historic earthwork in Poland: distribution and reproduction of individuals. Ukr. Botan. Journ. 70(2): 209-

DRAPIKOWSKA M., SUSEK K., HASTEROK R., SZKUDLARZ P., CELKA Z. AND JACKOWIAK B. 2013. Variability of stomata and 45S and 5S rDNAs loci characteristics in two species of Anthoxanthum genus: A. aristatum and A. odoratum (Poaceae). Acta Biologica Hungarica 64(3), pp. 352–363

Drapikowska M., CELKA Z., SZKUDLARZ P., & JACKOWIAK B. 2012. Variability of the alien species Anthoxanthum aristatum Boiss. (Poaceae) In the Wielkopolska Lowland (Western Poland).Ukrainian Botanical Journal, 69 (3): 385 – 392

Drapikowska M., Szkudlarz P., Celka Z., Jackowiak B. 2012. Morphological variability of the two altitude vicariants, Anthoxanthum odoratum L. s.s. and A. alpinum in the Babia Góra Massif (Western Carpathian Mountains – Żywiec Beskid, Poland). Acta Botanica Gallica, 159(4): 433 - 442

ŁAWNICZAK A.E., DRAPIKOWSKA M., CELKA Z., SZKUDLARZ P., & JACKOWIAK B. 2011. Response of Anthoxanthum odoratum and A. aristatum to different habitat types and nutrient concentrations in soil. Fresenius Environmental Bulletin. 20.9a: 2465 - 2474.

Drapikowska M., CELKA Z., SZKUDLARZ P., & JACKOWIAK B. 2011. Zmienność morfologiczna populacji Anthoxanthum odoratum (Poaceae) na siedliskach o zróżnicowanym stopniu antropogenicznego przekształcenia. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica, 18 (2): 281 – 293.

CELKA Z., SZKUDLARZ P. 2010. Spontaneous occurrence and dispersion of Aronia x prunifolia (Marshall) Rehder (Rosaceae) in Poland on the example of the “Bagna” bog complex near Chlebowo (western Poland). Acta Societatis Botanicorum Poloniae 79.1: 37-42.

SZKUDLARZ P. 2009. Variation in seed morphology in the genus Erica L. (Ericaceae). Biodiv. Res. Conserv. 16: 1-106.

SZKUDLARZ P. 2006. Taxonomy of South African ericas (Erica L.) and differentiation their seeds. Biodiv. Res. Conser. 1-2: 22-27. Poznań.

CELKA Z., SZKUDLARZ P., Biereżnoj U. 2006. Morphological variation of hairs in Malva alcea L. (Malvaceae). Biodiv. Res. Conser. 3-4: 62-65. Poznań.

CELKA Z., SZKUDLARZ P. 2006. The condition and resources of Vaccinium uliginosum (Ericaceae) in an isolated population on the peat bog "Bagna" near Chlebowo (Wielkopolska). Dendrobiology 56:13-18

Szkudlarz P., CELKA Z. 2004. Refuges of peat-bog plants in complex near Chlebowo (Wielkopolska Province). Ecological Questions, 4: 115-122.

SZKUDLARZ P., 2004. Zróżnicowanie morfologiczne i systematyczne roślin i porostów. Zróżnicowanie morfologiczne paprotników i roślin nasiennych. [W:] CHMIEL J., KASPROWICZ M. (red.). Flora i roślinność Środkowej Wielkopolski. Przewodnik do zajęć terenowych. Biblioteka pomocy dydaktycznych. 1: 44-63., Wyd. III poprawione i uzupełnione Bogucki Wyd. Naukowe. Poznań

SZKUDLARZ P. 2003. Loiseleuria procumbens: differentiation of the seed size of some chosen European populations. Dendrobiology, vol.50: 33-36

SZKUDLARZ P., 2002. . Morphological and anatomical structure of seeds and fruits in Phyllodoce coerulea and Loiseleuria procumbens (Ericaceae), Biological Letters of Poznań, 39(1/2): 3-6

KLIMKO M., SZKUDLARZ P., 2002. Morphological variability of the leaves of Chamaedaphne calyculata (L.) Moench, Ecological Questions 2/2002: 9 - 15.

SZKUDLARZ P., 2001. Morphological and anatomical structure of seeds in the family Ericaceae, Biological Bulletin of Poznań, 38(2): 113-132

SZKUDLARZ P., CELKA Z., 2000. The peat complex "Bagna" near Chlebowo against a backgrund of antropogenic changes. [In] ŻUKOWSKI W., JACKOWIAK B. (eds). Publications of Department of Plant Taxonomy of the Adam Mickiewicz University in Poznań. 10. Bogucki Scientific Publishers, Poznań.

CHLEBICKI A., SZKUDLARZ P., 2000. Epichloe clarkii White, a new graminicolous species for Poland. Acta Mycologica

SZKUDLARZ P. 1999. The morphological and anatomical structure of dry fruits in the family Ericaceae, Biological Bulletin of Poznań, 36(1): 27-41.

SZKUDLARZ P. 1999. The morphological and anatomical structure of fleshy fruits in family Ericaceae, Biological Bulletin of Poznań, 36(1): 43-56.

CELKA Z., SZKUDLARZ P. 1999. Nowe informacje o występowaniu Empetrum nigrum L. w Wielkopolsce, Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, seria B, 48: 159-166.

SZKUDLARZ P. 1995. Aktualny stan populacji azalii pontyjskiej (Rhododendron luteum Sweet) koło Woli Zarczyckiej pod Leżajskiem, Chrońmy Przyrodę Ojczystą, R LI z.1.

SZKUDLARZ P. 1995. Chamedafne północna (Chamaedaphne calyculata ) koło Krasnopola na Suwalszczyźnie, Chrońmy Przyrodę Ojczystą, R LI z. 5.

BRZEG A., KOCZEWSKA K., SZKUDLARZ P. 1988. Dziurawiec wytworny - Hypericum elegans Steph. ex Willd. w Kątach pod Zamościem - nowy gatunek pontyjski we florze Polski, Fragmenta Floristica et Geobotanica, r. XXXIII cz. 1-2,

Announcements (e.g. conference proceedings) and scientific notes

Szkudlarz P., Celka Z. 2016. Właściwości morfologiczne łupiny nasiennej w rodzaju Hypericum L. I jej wartość taksonomiczna. W: A. Szczuka, G. Szymczak, M. Śmigała, R. Marciniec (red.). Botanika – tradycja i nowoczesność. Streszczenia referatów i plakatów 57. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Lublin, 27 czerwca-3 lipca 2016, s. 299.

Rzepka M., Celka Z., Szkudlarz P., Melosik I. 2016. Wstępne badania nad wielkością nasion u roślin o kwiatach heterostylicznych: przypadek Lythrum salicaria L. (Lythraceae). W: A. Szczuka, G. Szymczak, M. Śmigała, R. Marciniec (red.). Botanika – tradycja i nowoczesność. Streszczenia referatów i plakatów 57. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Lublin, 27 czerwca-3 lipca 2016, s. 298.

Celka Z., Szkudlarz P., Shevera M. V. 2016. Właściwości morfologiczne i zmienność niełupek Erechtites hieracifolia (L.) Raf. ex Dc. (Asteraceae) w Europie Środkowej i Wschodniej. W: A. Szczuka, G. Szymczak, M. Śmigała, R. Marciniec (red.). Botanika – tradycja i nowoczesność. Streszczenia referatów i plakatów 57. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Lublin, 27 czerwca-3 lipca 2016, s. 283.

Olejnik N., Szkudlarz P., Celka Z. 2016. Wartość diagnostyczna cech morfologicznych zarodników rodziny Ophioglossaceae i Psilotaceae. W: A. Szczuka, G. Szymczak, M. Śmigała, R. Marciniec (red.). Botanika – tradycja i nowoczesność. Streszczenia referatów i plakatów 57. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Lublin, 27 czerwca-3 lipca 2016, s. 246.

Drapikowska M., Buczkowska K., Czołpińska M., Celka Z., Szkudlarz P., Jackowiak B. 2016. Zróżnicowanie genetyczne Anthoxanthum aristatum w toku ekspansji chorologicznej w Polsce. W: A. Szczuka, G. Szymczak, M. Śmigała, R. Marciniec (red.). Botanika – tradycja i nowoczesność. Streszczenia referatów i plakatów 57. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Lublin, 27 czerwca-3 lipca 2016, s. 113-114.

Szkudlarz P., Nowak M. 2014. Share of heathers in transformer anthropogenic communities of Madagascar. Biodiv. Res. Conserv. Supplement 1: 84

Drapikowska M., Szkudlarz P., Celka Z., Andrzejewska B., Jackowiak B. 2014. Morphological and site diversification of Anthoxanthum aristatum Boiss. populations occurring at European borders. Biodiv. Res. Conserv. Supplement 1: 45.

Celka Z., Szkudlarz P., Olejnik N., Jędrzejczak M. 2014. Alien species in the flora of the “Bagna” peat land near Chlebowo (Wielkopolska region). Biodiv. Res. Conserv. Supplement 1: 41-42.

Szkudlarz P. 2014. Tam, gdzie rosną wrzośce – badania karpologiczne w obrębie rodziny Ericaceae W: Wyzwania współczesnej biologii, biotechnologii, bioinformatyki i ochrony środowiska. III Konferencja Naukowo-Dydaktyczna Wydziału Biologii z okazji XXX-lecia Wydziału Biologii. 10-12 kwietnia 2014, Poznań. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, s. 76.

SZKUDLARZ P. 2013. Morfologia nasion przedstawicieli rodzajów Philippia, Blaeria i Ericinella (Ericaceae) na tle rodzaju Erica. Konferencja Naukowa Biologia i ekologia roślin drzewiastych, Kórnik-Poznań 21-23 Października 2013. Abstrakt

Celka Z., Szkudlarz P., Olejnik N., Jędrzejczak M. 2013. Dynamika dendroflory torfowiska silnie przekształconego przez człowieka na przykładzie kompleksu „Bagna” koło Chlebowa (północna Wielkopolska). W: D. Tomaszewski, A. M. Jagodziński (red.). Biologia i ekologia roślin drzewiastych. Materiały konferencyjne. Konferencja naukowa połączona z obchodami Jubileuszu 80-lecia Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku Kórnik-Poznań, 21-23 października 2013. S. 116-117. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań

Celka Z., Szkudlarz P. 2013. Differentiation of seeds in the species of genus Oxalis L. occurring in Poland. In: A. Biedunkiewicz, M. Dynowska (eds.). Interdyscyplinarne i aplikacyjne znaczenie nauk botanicznych. Streszczenia wystąpień ustnych i plakatów 56. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Olsztyn, 24-30 czerwca 2013, p. 239.

WĄSOWICZ K., MILEWICZ M., SZCZECIŃSKA M., SAWICKI J., SZKUDLARZ P. Phylogeneticrelationships within the African representatives of the genus Erica subgenus Syringoidea (Ericaceae) -„Molecular Ecology”, 4 – 7 February 2012, Vienna.

SZKUDLARZ P.,DRAPIKOWSKA M., CELKA Z., JACKOWIAK B. 2012. Zmienność wielkości aparatów szparkowych w polskich populacjach Anthoxanthum odoratum L. X Ogólnopolskie Spotkanie Naukowe Biologia Traw. Kraków, 15-16 11 2012 r. Abstrakt

CELKA Z., DRAPIKOWSKA M., SZKUDLARZ P.,JACKOWIAK B. 2012. Wybrane elementy z anatomii rodzaju Anthoxanthum L. w Polsce. X Ogólnopolskie Spotkanie Naukowe Biologia Traw. Kraków, 15-16 11 2012 r. Abstract

PIOTR SZKUDLARZ. Zróżnicowanie morfologiczne nasion w rodzaju Erica L. (Ericaceae). II Kongres Taksonomii Polskiej i X Konferencja Polskiego Towarzystwa Taksonomicznego. Góry Sowie – Lasocin, 30 maja -2 czerwca 2011. Materiały Konferencyjne, p. 21-22

DRAPIKOWSKA M., SZKUDLARZ P., CELKA Z., JACKOWIAK B. Comparative study on interspecific differentiation between Anthoxanthum odoratum and A. alpinum populations from the Babia Góra Mountain. Challenges for Contemporary Biology, Biotechnology and Environmental Protection. Second Conference on Research and Education. 5-7 April 2011, Poznań, Poland. Adam Mickiewicz University, Poznań. Abstrakt, 2011, pp. 72-73.

Celka Z., Drapikowska M., Lembicz M., Szkudlarz P., Talaga K., Wydra K. Population of Lavatera thuringiaca on a medieval fortified town site: from reproduction to distribution. IX International Conference Anthropization and Environment of Rural Settlements. Flora and Vegetation. Kamyanets-Podilskiy-Boyany, Ukraine, 29 June-01 July 2010. Program, Proceedings and Excursions. M. G. Kholodny Institute of Botany, NAS of Ukraine, Kyiv. Proceedings, 2010, p. 20.

Drapikowska M., Celka Z., Szkudlarz P., Jackowiak B. Morphological variation in populations of Anthoxanthum aristatum Boiss. from different habitats. IX International Conference Anthropization and Environment of Rural Settlements. Flora and Vegetation. Kamyanets-Podilskiy-Boyany, Ukraine, 29 June-01 July 2010. Program, Proceedings and Excursions. M. G. Kholodny Institute of Botany, NAS of Ukraine, Kyiv. Proceedings, 2010, p. 23-24.

Celka Z., Bączkiewicz A., Buczkowska K., Drapikowska M., Sawicki J., Shevera M., Szczecińska M., Szkudlarz P. Structural and genetic studies on the Malva alcea L. complex in Central and Eastern Europe. Proceedings, 2010, Acta Soc. Bot. Pol. 79(Suppl. 1): 34.

Drapikowska M., Celka Z., Szkudlarz P., Kucharczyk I., Jackowiak B. Morphological differentiation of Anthoxanthum odoratum and A. alpinum populations on Babia Góra Mountain. Proceedings, 2010, Acta Soc. Bot. Pol. 79(Suppl. 1): 37.

Drapikowska M., Celka Z., Szkudlarz P., Jackowiak B. Zmienność morfologiczna populacji Anthoxanthum odoratum. IX Ogólnopolskie Spotkanie Naukowe Biologia Traw. Kraków, 18-19 11. 2010 r. Abstract, 2010

SZKUDLARZ P., CELKA Z. Chamaedaphne calyculata (L.) Moench w Polsce - warunki występowania, a stan populacji. W: Mirek i in. Rzadkie, ginące i reliktowe gatunki roślin i grzybów; problemy zagrożenia i ochrony różnorodności flory Polski. Ogólnopolska konferencja naukowa, Kraków 30-31 maja 2006.

SZKUDLARZ P., OLIVER E.G.H., Differentiation of seeds in the genus Erica. In: XVII International Botanical Congress Vienna, Austria 17-23July 2005, Abstracts

SZKUDLARZ P. Udział ekspansywnych gatunków chwastów we florze Kotliny Odolanowskiej. W: JACKOWIAK B., Latowski K. (red.) Flora i roślinność segetalna obszarów chronionych - Materiały sesji referatowej, plakatowej i terenowej XXIX Krajowej konferencji Naukowej z cyklu "Rejonizacja chwastów segetalnych w Polsce", Poznań-Czerniejewo 27-29 czerwiec 2005

CELKA Z., SZKUDLARZ P., BIERIEŻNOJ U. Zróżnicowanie morfologiczne włosków Malva alcea L. (Malvaceae): wstępne wyniki badań W: JACKOWIAK B., CELKA Z. (red.) Taksonomia, chorologia i ekologia roślin w dobie zagrożenia różnorodności biologicznej. Materiały konferencji naukowej dedykowanej Profesorowi dr. Hab. Waldemarowi Żukowskiemu z okazji 70-lecia urodzin, Poznań wrzesień 2005.

SZKUDLARZ P., CELKA Z. Aronia x prunifolia (Marshall) Rehder (Rosaceae) - nowy gatunek synantropijny dla flory polskiej. W: JACKOWIAK B., CELKA Z. (red.) Taksonomia, chorologia i ekologia roślin w dobie zagrożenia różnorodności biologicznej. Materiały konferencji naukowej dedykowanej Profesorowi dr. Hab. Waldemarowi Żukowskiemu z okazji 70-lecia urodzin, Poznań wrzesień 2005.

KLUZA-WIELOCH M., SZKUDLARZ P. 2004. Metamorfoza kwiatów słonecznika zwyczajnego (Helianthus annuus L.) w trakcie zapylania, zapładniania i formowania owoców. W: Jendrzejczak E. (red.). Przyroda Polski w europejskim dziedzictwie dóbr natury. Streszczenia referatów i plakatów. 53 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego Toruń-Bydgoszcz, 6-11.08.2004.

SZKUDLARZ P., CELKA Z. 2002. Ostoje roślin torfowiskowych na przykładzie kompleksu "Bagna" koło Chlebowa (Wielkopolska) W: Migracje - Inwazje - Ostoje. Toruńskie Seminarium Ekologiczne. Program i streszczenia referatów i komunikatów. Toruń. 21-23 czerwca 2002.

KLIMKO M., SZKUDLARZ P. 2000. Zmienność morfologiczna liści Chamaedaphne calyculata (L.) Moench. W: Zmiany a zmienność. Toruńskie Seminarium Ekologiczne. Program i streszczenia referatów i komunikatów. Toruń, 23-25 czerwca 2000.

SZKUDLARZ P., CELKA Z. 1999. Kompleks torfowiskowy "Bagna" koło Chlebowa na tle przemian antropogenicznych, w: "Mechanizmy antropogenicznych przekształceń szaty roślinnej". Program konferencji naukowej, streszczenia referatów i plakatów. Poznań, 3-4 grudnia 1999.

SZKUDLARZ P.1997. Structural variability of fruit and seeds in Ericaceae and Empetraceae families, Procedings of the International Conference on Plant Anatomy and Morfology (Trudy Mieżdunarodnoj Konferencji po Anatomii i Morfołogii Rastienij), Sankt Petersburg 1997

Empetrum nigrum na tle badań karpologicznych, Materiały konferencji i sympozjów 50 Zjazdu PTB, Kraków 1995

Pieczyska - projekt ścieżki przyrodniczej, Program, streszczenia referatów, komunikaty i opis plakatów seminarium Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Poznań 1994

Latest main scientific reports

Reports and posters

Drapikowska M., Buczkowska K., Czołpińska M., Celka Z., Szkudlarz P., Jackowiak B. 2016. Genetic variability of Anthoxanthum aristatum in the course of chorological expansion in Poland. Poster. Botanika – tradycja i nowoczesność. 57 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Lublin, 27 czerwca-3 lipca 2016.

Olejnik N., Szkudlarz P., Celka Z. 2016. A diagnostic value of morphological traits of spores in the families Ophioglossaceae and Psilotaceae. Poster. Botanika – tradycja i nowoczesność. 57 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Lublin, 27 czerwca-3 lipca 2016.

Celka Z., Szkudlarz P., Shevera M. V. 2016. Morphological properties and variability of cypselae in Erechtites hieracifolia (L.) Raf. ex Dc. (Asteraceae) in central and eastern Europe. Poster. Botanika – tradycja i nowoczesność. 57 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Lublin, 27 czerwca-3 lipca 2016.

Rzepka M., Celka Z., Szkudlarz P., Melosik I. 2016. Preliminary results of seed size investigation of heterostylic plants: the case of Lythrum salicaria L. (Lythraceae). Poster. Botanika – tradycja i nowoczesność. 57 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Lublin, 27 czerwca-3 lipca 2016.

Szkudlarz P., Celka Z. 2016. Morphological properties of the seed coat in the genus Hypericum L. and its taxonomic value. Poster. Botanika – tradycja i nowoczesność. 57 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Lublin, 27 czerwca-3 lipca 2016.

Celka Z., Szkudlarz P., Olejnik N., Jędrzejczak M. 2014. Kompleks torfowiskowy „Bagna” koło Chlebowa: różnorodność biologiczna i jej antropogeniczne przemiany. Referat. Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. "Przyroda, krajobraz, człowiek", Streszczenia wystąpień ustnych i plakatów. Barcin, 26-27 czerwca 2014 r.

Celka Z., Szkudlarz P., Olejnik N., Jędrzejczak M. 2014. Alien species in the flora of the “Bagna” peat land near Chlebowo (Wielkopolska region). Poster. 11th International Conference “Synanthropization of Flora and Vegetation” 11-13 September, 2014, Poznań & Obrzycko, Poland.

Drapikowska M., Szkudlarz P., Celka Z., Andrzejewska B., Jackowiak B. 2014. Morphological and site diversification of Anthoxanthum aristatum Boiss. populations occurring at European borders. Poster. 11th International Conference “Synanthropization of Flora and Vegetation” 11-13 September, 2014, Poznań & Obrzycko, Poland.

Celka Z., Szkudlarz P., Olejnik N., Jędrzejczak M. 2013. Dynamika dendroflory torfowiska silnie przekształconego przez człowieka na przykładzie kompleksu „Bagna” koło Chlebowa (północna Wielkopolska). Referat. Konferencja naukowa połączona z obchodami Jubileuszu 80-lecia Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku „Biologia i ekologia roślin drzewiastych”. Kórnik-Poznań, 21-23 października 2013 r.

Celka Z., Szkudlarz P. 2013. Differentiation of seeds in the species of genus Oxalis L. occurring in Poland. Interdyscyplinarne i aplikacyjne znaczenie nauk botanicznych. 56. Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Olsztyn, 24-30 czerwca 2013,

IX International Conference Anthropization and Environment of Rural Settlements. Flora and Vegetation. Kamyanets-Podilskiy-Boyany, Ukraine, 29 June-01 July 2010 ( plakat)

LV Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego Warszawa, 6-12 września 2010 (plakat)

IX Ogólnopolskie Spotkanie Naukowe Biologia Traw. Kraków, 18-19 11. 2010 r (plakat)

SZKUDLARZ P. 2007. Rodzaj Erica L. – problemy taksonomiczne, a zróżnicowanie nasion. W: Kępczyńska E., Kępczyński J. Botanika w Polsce – sukcesy, problemy, perspektywy. Streszczenia referatów i plakatów. 54 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego 3-8 wrzesień 2007. Szczecin

SZKUDLARZ P., CELKA Z. 2006. Chamaedaphne calyculata (L.) Moench w Polsce – warunki występowania, a stan populacji. W: Mirek i in. Rzadkie, ginące i reliktowe gatunki roślin i grzybów; problemy zagrożenia i ochrony różnorodności flory Polski. Ogólnopolska konferencja naukowa, Kraków 30-31 maja 2006

SZKUDLARZ P. 2005. Taksonomia, chorologia i zróżnicowanie nasion wrzośców (Erica L.). Taksonomia, chorologia i ekologia roślin w dobie zagrożenia różnorodności biologicznej. Konferencja naukowa dedykowana Profesorowi dr. Hab. Waldemarowi Żukowskiemu z okazji 70-lecia urodzin, Poznań wrzesień 2005

SZKUDLARZ P., CELKA Z. 2002. Ostoje roślin torfowiskowych na przykładzie kompleksu "Bagna" koło Chlebowa (Wielkopolska). Migracje - Inwazje - Ostoje. Toruńskie Seminarium Ekologiczne. Toruń. 21-23 czerwca 2002.

KLIMKO M., SZKUDLARZ P. 2000. Zmienność morfologiczna liści Chamaedaphne calyculata (L.) Moench. Zmiany a zmienność. Toruńskie Seminarium Ekologiczne. Toruń, 23-25 czerwca 2000.

SZKUDLARZ P. 1997. Structural variability of fruit and seeds in Ericaceae and Empetraceae families. International Conference on Plant Anatomy and Morfology, Sankt Petersburg 1997

Chosen applied elaborations (unpublished)

JACKOWIAK B., CHMIEL J., SZKUDLARZ P. 1996. Ocena walorów środowiska przyrodniczego w strefie oddziaływania rurociągu Jamał - Europa Zachodnia na terenie województw gorzowskiego i poznańskiego. Opracowanie wykonane na zlecenie Biura Projektowo-Doradczego "Eko-Konsult" w Gdańsku.

SZKUDLARZ P., CELKA Z., STACHNOWICZ W. 2002. SOO "Bagno Chlebowo". Natura 2000 - Standardowy Formularz Danych. Materiały Wojewódzkiego Zespołu Realizacyjnego w Poznaniu. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków. Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, Centrum UNEP/GRID, Warszawa. PAN, Kraków. Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, Centrum UNEP/GRID, Warszawa.


© 2007-2011, Department of Plant Taxonomy