Polski English

Karol Latowski,

Karol Latowski

Office and address

Zakład Taksonomii Roślin
Collegium Biologicum
ul. Umultowska 89
61-614 Poznań
Room No.:
Tel. +48 61 829 56
Fax.
E-mail:

Chosen scientific publications

Monographs and chapters in books

Latowski K. 1975. Badania nad morfologią i anatomią owoców i nasion środkowo-europejskich gatunków rodzaju Erysimum L., Monographiae Botanicae, 49: 5-78.

Latowski K. 1981. Taksonomiczne studium karpologiczne eurazjatyckich gatunków rodzaju Lepidium L. Wyd. Naukowe Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Seria Biologia, 23:1 - 105. Poznań.

Latowski K. 1985. Rodzaj Erysimum L. W: Flora Polski, Rośliny naczyniowe (A. Jasiewicz red.). Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 4: 149-159. Warszawa-Kraków.

Latowski K. 1985. Rodzaj Lepidium L. W: Flora Polski, Rośliny naczyniowe (A. Jasiewicz red.). Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 4: 253-263. Warszawa-Kraków.

Żukowski W., Latowski K., Jackowiak B., Chmiel J. 1995. Rośliny naczyniowe Wielkopolskiego Parku Narodowego. Prace Zakładu Taksonomii Roślin UAM w Poznaniu. Bogucki Wyd. Naukowe, 4: 1-229. Poznań.

Latowski K., Jackowiak B. 2001. Rozmieszczenie, ekologia i biologia chwastów segetalnych. Bibliografia polskich prac za lata 1996-2000. Prace Zakładu Taksonomii Roślin UAM w Poznaniu, 11: 1-91. Bogucki Wyd. Naukowe. Poznań.

Żukowski W., Celka Z., Chmiel B., Jackowiak B., Latowski K., Szkudlarz P. 2001. Distribution of Selected Species of Threatened Plants in Wielkopolska. Public. of the Department of Plant Taxonom., 12: 1-68. Bogucki Wydaw. Naukowe. Poznań.

Scientific articles

Kowal T., Latowski K., Macher Z., Pic S. 1969. Anatomiczne cechy diagnostyczne leczniczych i trujących gatunków rodzaju Anthriscus Pers. Annales Pharmaceutici 7: 39-59.

Kowal T., Latowski K., Macher Z. 1971. Anatomiczne cechy diagnostyczne krajowych gatunków rodzaju Chaerophyllum L. em. Hoffm. Annales Pharmaceutici. 9: 57-79.

Kowal T., Krupińska A., Latowski K., Pic S. 1971. Plant biomass-production indices. Ekologia Polska. 19(6): 87-92.

Kowal T., Latowski K. 1973. Morfologiczne i anatomiczne cechy owoców wybranych gatunków rodzaju Chaerophyllum L. em. Hoffm. Prace Komisji Biologicznej PTPN 35(7): 1-31. Warszawa-Poznań.

Latowski K. 1974. Interesujące stanowisko Equisetum variegatum Schleich. na Pomorzu Zachodnim. Fragmenta Floristica et Geobotanica, 20(2): 129-141.

Żukowski W., Latowski K., Szmajda P. 1977. Rejonizacja chwastów segetalnych w Wielkopolsce. W: Kuźniewski E. (red.). Wyniki badań nad rozmieszczeniem niektórych gatunków chwastów segetalnych w różnych regionach kraju.S. 81-103. Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa. Puławy-Opole.

Kowal T., Krupińska A., Latowski K., Pic S. 1977. Badania porównawcze wpływu witamin, cytostatyków i nowych związków o spodziewanym działaniu przeciwnapromiennym na kiełkowanie nasion grochu oraz owoców kopru i słonecznika. Acta Agrobotanica, 30(1): 33-49.

Latowski K., Kortus M., Kowalewski Z. 1978. Rola kardenolidów w ocenie chemotaksonomicznej niektórych gatunków z rodzaju Erysimum, Cheiranthus i Sisymbrium. Fragmenta Floristica et Geobotanica, 25(2): 261-267.

Kowal T., Latowski K. 1978. Badania nad produkcją biomasy Mercurialis perennis L. W: Badania nad produkcją biomasy roślin runa leśnego lasów liściastych. Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Prace Komisji Biologicznej, 50: 5-25.

Kowal T., Latowski K., Wojterska H. 1978. Badania nad produkcją biomasy Convallaria majalis L. W: Badania nad produkcją biomasy runa leśnego lasów liściastych. Prace Komisji Biologicznej PTPN, 50: 43-58.

Latowski K. 1978. Aegilops cylindrica Host, nowy gatunek trawy dla flory synantropijnej Polski. Fragmenta Floristica et Geobotanica, 24(3): 358-362.

Latowski K., Bojakowska S., Burzyńska K. 1971. Rzadziej spotykane rośliny naczyniowe środkowej części Pojezierza Krajeńskiego. Bad. Fizjogr.Pol. Zach., seria B-Botanika, 24: 131-158.

Latowski K., Żukowski W. 1979. Materiały do flory Polski północno -zachodniej. Cz. 1. Bad. Fizjogr. Pol. Zach. seria B-Botanika, 31: 163-174.

Latowski K., Szmajda P., Żukowski W. 1979. Charakterystyka flory pól uprawnych Wielkopolski na przykładzie wybranych punktów badawczych. Bad. Fizjogr. Pol. Zach. seria B-Botanika, 1979, 31: 65-88.

Żukowski W., Latowski K., Klimko M. 1981. A Comparision of Maritime and Inland of Glaux maritima L. Populations. Frag. Flor.Geobot., 27(3): 485-499.

Żukowski W., Jackowiak B., Latowski K., Kuźniewski E., Rola J. 1981. Rozmieszczenie niektórych gatunków chwastów segetalnych w woj. poznańskim. Wyd. Dział Informacji Wojewódzkiego Ośrodka Postępu Rolniczego w Sielinku. 1981, ss. 13 + 7 map.Sielinko.

Żukowski W., Jackowiak B., Latowski K. 1981. Rozmieszczenie niektórych gatunków chwastów segetalnych w woj.leszczyńskim. Wyd. Wojewódzki Ośrodek Postępu Rolniczego w Bojanowie. 1981, ss. 9+7 map.

Żukowski W., Jackowiak B.,Latowski K., Gabrych E., Klimko M. 1981. Rozmieszczenie niektórych gatunków chwastów segetalnych w woj.pilskim. Wyd. Dział Informacji Naukowo-Technicznej Wojewódzkiego Ośrodka Postępu Rolniczego w Starej Łubiance. 1981, ss.13 + 7 map. Poznań-St.Łubianka.

Żukowski W., Jackowiak B., Latowski K., Kuźniewski E., Rola J. 1981. Rozmieszczenie niektórych gatunków chwastów segetalnych w woj. konińskim. Wyd. Wojewódzki Ośrodek Postępu Rolniczego w Kościelcu. 1981, ss. 11 + 7 map i 7 rycin.Kościelec.

Żukowski W., Jackowiak B., Latowski K., Kuźniewski E., Rola J. 1981. Rozmieszczenie niektórych chwastów segetalnych w woj.kaliskim. Wyd. Dział Informacji i Wydawnictw Wojewódzkiego Ośrodka Postępu Rolniczego w Marszewie. 1981, ss. 13 + 7 map. Poznań.

Żukowski W., Latowski K., Ninova D., Popova M., Cesmedzijev I., Kuzmanov B. 1984. Tendencies in anatomical variation of the genus Glechoma L. as determined by population analysis. Frag. Flor. Geobot., 28(3): 341-362.

Latowski K., Hantz J. 1984. Oxalis dillenii Jacq. - New Species for the Synantropic Flora of Bulgaria. Frag. Flor. Geobot., 28(4): 549-563.

Latowski K., Żukowski W. 1985. Anatomical characteristic of Puccinella distans (L.)Parl. in natural and synantropic habitats. Bulletin Soc. Amis Sci. Lett. Ser. D, Sciencies Biologiques. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 25: 107-114. Warszawa-Poznań.

Żukowski W., Jackowiak B., Latowski K. 1985. Apium nodiflorum (L.) Lag. w Polsce. Bad. Fizjogr. Pol. Zach., seria B-Botanika, 36: 21-34.

Żukowski W., Jackowiak B., Latowski K. 1986/87. Występowanie Pilularia globulifera L. nad Jez.Janiszowice na Ziemi Lubuskiej. Frag. Flor.Geobot., 31-32(1-2): 69-76.

Żukowski W., Jackowiak B., Latowski K. 1988. Apium nodiflorum (L.) Lag. W: (A.Jasiewicz red.). Materiały do poznania gatunków rzadkich i zagrożonych Polski. Cz. 1. Frag. Flor. Geobot.,33(3-4): 280-284.

Żukowski W., Jackowiak B., Latowski K., Chmiel J. 1988. Apium repens (Jacq.) Lag. W: (A. Jasiewicz red.). Materiały do poznania gatunków rzadkich i zagrożonych Polski. Cz. 1. Frag. Flor. Geobot., 33(3-4): 284-290.

Żukowski W., Jackowiak B., Latowski K. 1988. Pilularia globulifera L. W: (A. Jasiewicz red.). Materiały do poznania gatunków rzadkich i zagrożonych Polski. Cz. 1. Frag. Flor. Geobot.1988, 33(3-4): 441-446.

Latowski K., Zając A., Zając M. 1988. Lindernia procumbens (Krock.) Philcox. W: (A.Jasiewicz red.). Materiały do poznania gatunków rzadkich i zagrożonych Polski. Cz. 1. Frag. Flor. Geobot. 1988, 33(3-4): 416-421.

Jackowiak B., Chmiel J., Latowski K. 1990. Zbiorowiska segetalne zbóż ozimych Wielkopolski. Cz. 1. Bad. Fizjogr. Pol. Zach. Seria B-Botanika, 40: 107-120.

Latowski K. 1994. Obserwacje nad biologią tomki ościstej (Anthoxanthum aristatum Boiss. W: Grzesiuk S. (red.). Przyczyny i źródła zachwaszczenia pól uprawnych, s. 133-139. Wyd. ART w Olsztynie. Olsztyn-Bęsia.

Drost-Karbowska K., Szaufer-Hajdrych H., Kowalewski Z., Latowski K. 1994. Fenolokwasy w rodzaju Aquilegia L. (Ranunculaceae). Cz. 1. Herba Polonica 40: 105-124.

Jackowiak B., Chmiel J., Latowski K. 1994. Zbiorowiska segetalne zbóż ozimych Wielkopolski. Cz. II. Badania Fizjogr. Pol. Zach. Ser. B - Botanika. 43: 105-124.

Latowski K. 1994. Geographical-Historical status of Viola odorata L. in north-west Poland. In: Mochnacky S., Terpo A. (eds.). Anthropization and Environment of Rural Settlements. Flora and Vegetation. Proc. of International Conference, Satoraljauhely 22-26 August 1994. pp. 67-74. Olimpia Press. Kosice.

Jackowiak B., Latowski K. 1996. Rozmieszczenie, ekologia i biologia chwastów segetalnych. Bibliografia polskich prac do roku 1995. Prace Zakładu Taksonomii Roślin UAM, 5: 1-112. Bogucki Wyd. Naukowe. Poznań.

Latowski K. 1998. Przemiany składu gatunkowego flory segetalnej Wielkopolski w XX wieku - próba analizy porównawczej. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Botanica, 13: 73-82.

Latowski K. 1998. Vascular Plants at the Railway Stations of the Town of Plovdiv (Bulgaria). Thaiszia, Suppl. p. 27-37.

Latowski K., Czarna A., Żukowski W. 1999. Stan chwastów segetalnych zbóż w strefie powodziowej na glebach lekkich wsi Śleszów i Jemielno. Pamiętnik Puławski, 115: 43-56.

Chmiel J., Jackowiak B., Latowski K. 2000. The vascular plants of the Słońsk Nature Reserve (Western Poland). Biol.Bull. Poznań 37 (2): 205-233.

Latowski K. 2000. Ohrozene a chranene rastliny v polsku v kontexte strategie ochrany prirody. Acta Facultatis Stud. Humanit. et Naturae Univers. Presoviensis 33: 21-26. Presov.

Latowski K. 2000. Występowanie roślin na szlakach turystycznych - skład i rozpowszechnienie w Wielkopolskim Parku Narodowym.W: Wnuk Z. i in. (red.). Materiały IV Krajowej Konferencji "Ochrona przyrody a turystyka" p.t. "Turystyka w parkach narodowych" Wyd. WSP w Rzeszowie. s. 67-70. Rzeszów.

Latowski K. 2001. Szkic fizjograficzny. W: Wojterska M. (red.) Szata roślinna Wielkopolski i Pojezierza Południowopomorskiego, s. 13-23. Bogucki Wyd. Naukowe. Poznań.

Latowski K., Zieliński J. 2001. Parki wiejskie - wybrane zagadnienia geobotaniczne i kulturowe. W: Wojterska M. (red.) Szata roślinna Wielkopolski i Pojezierza Południowopomorskiego, s. 291-304. Bogucki Wyd. Naukowe. Poznań.

Latowski K. 2001. Rozwój studenckiego ruchu naukowego. W: Nowosad A. (red.). Koło Naukowe Przyrodników Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu w latach 1995-2001. Bogucki Wyd. Naukowe, s. 12-14. Poznań.

Latowski K., Rusińska A. 2001. Ecological and chorogical features of endangered and protected cormophyte plants (Telomophyta) in Poland. Prirodnicsy Almanach. Ser. Biol. 1:159-179. Kherson.

Latowski K. 2002. Problem pospolitych chwastów segetalnych Polski. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin, 42(1): 392-399.

Latowski K. 2003. Development of the contemporary carpology against the system of magnoliophyta. Genus. Supplement., p. 43-49.

Latowski K., Rusińska A. 2003. Endangered and protected cormophytes (Telomophyta) in Poland - resources, frequency and ecological features. Prirodnicsy Almanach, Ser. Biol., 3: 3-23. Kherson.

Dzięczkowski A., Latowski K. 2003. Studium toponomastyczno-przyrodnicze nazw miejscowych Wielkopolskiego Parku Narodowego. Morena 9: 135-165.

Latowski K., Pic S. 2003. Prawdziwe oblicza hakorośli, czyli rzecz o roślinie "diabelskiej". Wszechświat 104(7-9): 157-159.

Latowski K. 2004. Rośliny naczyniowe terenów kolejowych Wielkopolskiego Parku Narodowego. Cz. I. Skład i właściwości na odcinku Stęszew-Luboń. Morena 11: 61-84.

Dzięczkowski A., Latowski K. 2004. Drzewa pomnikowe zachodniej (nowej) części Wielkopolskiego Parku Narodowego. Morena 11: 99-103.

Rostański K., Latowski K. 2005. Oenothera coronifera Renner (Onagraceae) a new species in the vascular plant of Poland. Thaiszia 15 (1): 143-152.

Latowski K. 2005 Ecological-biological reasons and sources of the invasive propensity of Anthoxanthum aristatum Boiss. (Poaceae). Thaiszia 15 (1): 143-152.

Latowski K. 2005. Expansion Rumex confertus Willd. on the railway grounds in Poland. In: Mosyakin S.L., Shevera M.V. (eds.) V International Conference Anthropization and Environment of Rural Settlements. Flora and Vegetation, pp. 114-120. Kholodny Institute of Botany NAS.Kyiv.

Latowski K. 2005. Rośliny naczyniowe terenów kolejowych Wielkopolskiego Parku Narodowego. Cz. II. Skład i właściwości na odcinku Osowa Góra-Puszczykowo. Morena 12: 19-37.

Latowski K., Musiatowicz B. 2005. Flora roślin naczyniowych Wejherowa. Cz. I. Specyfika i prawidłowości terenów kolejowych. Acta Bot. Cassub. 5: 39-56.

Latowski K. 2005. Diaspory generatywne magnoliofitów - zróżnicowanie strukturalne i tendencje ewolucyjne. W: Jackowiak B., Celka Z. (red.) Taksonomia, chorologia i ekologia roślin w dobie zagrożenia róznorodności biologicznej. Wyd. Zakład Taksonomii Roślin UAM w Poznaniu, s. 69-84. Poznań.

Celka Z., Latowski K., Szymczak A., Wawrzyniak K. 2006. Zmiany we florze segetalnej gminy Borek Wlkp. (Obszar Chronionego Krajobrazu Pojezierze Krzywińsko-Osieckie). Pamiętnik Puławski 143: 37-44.

Textbooks, dictionaries and other educational publications

Kowal T., Latowski K. 1973. Przegląd typów i rodzajów tkanek oraz ich lokalizacja w roślinach. W: Kowal T. (red.) Analiza histologiczna roślin. Wydaw. Uczelniane Akademii Medycznej w Poznaniu, s. 11-47. Poznań.

Kowal T., Latowski K., Pic S. 1977. Analiza cytologiczna. Wydaw. Uczelniane Akademii Medycznej w Poznaniu, s. 93-123.Poznań.

Latowski K. 2002. Charakterystyka fizjograficzna Wielkopolski. W: Chmiel J., Kasprowicz M. (red.) Flora i roślinność środkowej Wielkopolski. Biblioteka Pomocy Dydaktycznych nr 1: 10-24. Bogucki Wyd. Naukowe. Poznań.

Latowski K. 2003. Charakterystyka fizjograficzna Wielkopolski. Wyd.III, poprawione, s. 10-24. Ibidem.

562 hasła encyklopedyczne (13,5 ark. wyd.). W: Szweykowska A. i Szweykowski J. (red.). 2003. Słownik Botaniczny. Wiedza Powszechna.Warszawa.

123 hasła encyklopedyczne W: Alicja i Jerzy Szweykowscy (red.). 2005. Leksykon popularnonaukowy. Botanika. Wiedza Powszechna, Wydawnictwo Albatros. Kraków.

Announcements (e.g. conference proceedings) and scientific notes

Latowski K. 1972. Rzadziej spotykane rośliny synantropijne linii kolejowej Poznań-Krzyż-Kostrzyn n/O. Bad. Fizjogr. Pol. Zach. Ser. B-Botanika, 25: 195-201.

Latowski K., Szmajda P., Żukowski W. 1974. Materiały do flory pól uprawnych Wielkopolski. Cz. I. Ibidem, 27: 263-266.

Latowski K., Szmajda P., Żukowski W. 1977. Materiały do flory pól uprawnych Wielkopolski. Cz. II. Ibidem, 30: 203-206.

Latowski K. 1977. Materiały florystyczne z dworócw kolejowych Wielkopolski. Bad. Fizjogr. Pol. Zach. Ser. B-Botanika, 30: 163-176.

Latowski K. 1981. Dalsze materiały florystyczne z terenów kolejowych Wielkopolski. Ibidem, 32: 207-211.

Latowski K., Traczyńska M. 1982. Rezerwat Baszków k. Krotoszyna. Chrońmy Przyrodę Ojczystą, 38(6): 97-100.

Latowski K., Szmajda P., Jackowiak B., Żukowski W. Materiały do flory pól uprawnych Wielkopolski. Cz. III. 1982. Ibidem, 33: 179-183.

Latowski K., Jackowiak B., Zukowski W. 1985. Materiały do flory pól uprawnych Wielkopolski. Cz. IV. Ibidem, 35: 149-152.

Latowski K. 1989. Arcydzięgiel w Polsce - zagadnienia taksonomiczne i chorologiczne. W: Materiały z konferencji "Roślina a środowisko", 48 Zjazd Polskiego Tow. Botanicznego w Katowicach, 5-9 września 1989 r. Wyd. Uniw. Śląskiego, s. 56-57. Katowice.

Matławska I., Sikorska M., Latowski K.1994. Wykorzystanie związków polifenolowych w taksonomii gatunków z rodzaju Malva L. Jubileuszowa Sesja Naukowa - 75-lecie Studiów Farmaceutycznych. Streszczenia wykładów i komunikatów naukowych. Wyd. Acarus, s. 85. Poznań.

Matławska I., Sikorska M., Latowski K. 1996. Związki polifenolowe jako cechy chemotaksonomiczne gatunków z rodzaju Malva L. 4th Conference on the Application of Chromatographic Methods in Phytochemical and Biomedical Analysis. Abstracts. Lublin.

Latowski K. 1997. Utilization of leaf epidermis features in the diagnostics of critical taxa. Procceedings of the International Conference on Plant Anatomy and Morphology. Ed. Diada, p. 82-83. St-Petersburg.

Latowski K., Czarna A., Balcerkiewicz S., Górski P. 1998. Charakterystyka taksonomiczna polskich populacji Agrostis rupestris All. - wyniki wstępne. W: Frey (red.).II Spotkanie Naukowe n.t. Taksonomia, kariologia i rozmieszczenie traw w Polsce. Instytut Botaniki PAN w Krakowie, 17-18.11.1998 r. Streszczenia, s. 22. Kraków.

Latowski K., Toma C. 2002. Structural features of the pericarp and seed-coat surfacees of the Veratrum genus against a background of taxonomic differentiation. In: Miroslavov E.A. (ed.) Proceedings II International Conference on Plant Anatomy and Morphology. St. Petersburg, 14-18 October 2002. Komarov Botanical Institute RAS, s. 206. St-Petersburg.

Latowski K. 2005. Chwasty polne i ich związki z florą ruderalną. W: Jackowiak B.(red.). Flora i roslinność segetalna obszarów chronionych.Wyd. Zakład Taksonomii Roślin UAM w Poznaniu., s. 35-36. Poznań.

Latowski K. 2005. Taksonomiczne i chorologiczne problemy z arcydzięglem. W: Olszewski T.S., Afranowicz R., Bociąg K. (red.). Współczesne kierunki badań botanicznych Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Gdańsk, 14-15 października 2005. Streszczenia referatów, s. 13-14. Gdańsk.

Latowski K. 2006. Development of the carpology against the system of angiosperms.W: Materialy XII zjizdu Ukrainskogo Botanicsnogo Tovaristva. Odessa, 15-18 maja 2006r., s. 62. Odesa.

Published reviews

Lhotska M., Chrtkova A. 1978. Karpologie a diasporologie ceskoslovenskych zastupcu celedi Fabaceae. Ceskoslovenska Akademia VED. W: Wiadomości Botaniczne 36(4): 241-243.

Takhtajan A. (red.) Anatomia seminum comparativa. Tom I (Monocotyledones) i Tom II (Dicotyledones). Ed. Nauka. Leningrad. W: Kosmos 34(4): 555-556.

Mikołajczuk Ł.W. 1988. Rośliny hipoglikemiczne. Wyd. Naukowa Dumka. W: Wiadomości Zielarskie 1990, 5:24.

Takhtajan A. 1987. Systema magnoliophytorum. Ed. Nauka. W: Kosmos 34 (4): 556-557.

Jakovlev G.P., Blinova K.F.(red). 2002. Enciklopedicseskij slovar lekarstvennykh rastenij i produktov zhivotnogo proischozdenya. Izdat. SpecLit i SPHFA, ss. 405.St.Petersburg. W: Wszechświat 104 (7-9): 203-204.

Poschkurlat A.P. 2000. Rod Goricvet - Adonis L. Sistematika, razprastranyenye, biologia. Izdat. Nauka, St. Pteresburg, ss. 188. W: Wiadomości Botaniczne 47(1-2): 107-108.

Jegorova T.W. Osoki (Carex L.) Rosii i sopredelnykh gosudarstv (v predelakh byvshego SSSR).The sedges (Carex L.) of Russia and adjacent states (within the limits of the former USSR). St. Petersburg State Chemical-Pharrmaceutical Academy; Missouri Botanical Garden Press, pp. 772. St. Petersburg, St.Lois. W: Wiadomości Botaniczne 47 (1-2): 108-109.

Kamelin R.W. 1998. Materialy po istorii flory Azji. Izdat. Altayskogo Gosudarstvennogo Universiteta, ss. 240. Barnaul. W: Wiadomości Botaniczne 47 (1-2): 109-111.

Shmakov A.I. 1999. Opredelitiel paporotnikov Rosii. Izdat. Altayskogo Gosudarstvennogo Universiteta, ss. 108. Barnaul. W: Wiadomości Botaniczne 47 (1-2): 102-103.

Boiko M.F. Analiz brioflory stepnoy zony Evropy. Izdat. Phytosociocentr, ss. 180. Kiev. W:Wiadomości Botaniczne 47(3-4): 103-104.

Kącki Z. (red.). 2004. Zagrożone gatunki flory naczyniowej Dolnego Śląska. Instytut Biologii Roślin Uniwersytetu Wrocławskiego i Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody Pro Natura, ss. 245. W: Morena 11: 165-168.

Agapova N.D. (red.) 1990. Csisla chromosom cvetkovykh rastenij flory SSSR. Aceraceae-Menyanthaceae. Izdat. Nauka. Leningrad, ss.508. W: Wiadomości Botaniczne 41(3-4): 131-132.

Teryokhin E.S. 1996. Siemia i siemiennoye razmnozhenye. Mir i Siemia-95, ss. 376. St.Petersburg. W: Wiadomości Botaniczne 41 (3-4): 132-133.

Tatarenko I.W. 1996. Orchidnye Rossii - zhizniennye formy, biologia i voprosy ochrany. Argus, ss. 206. Moskva. W: Wiadomości Botaniczne 41 (3-4): 133-134.

Recenzja czasopisma"Turczaninovia". W: Wiadomości Botaniczne 47 (1-2): 102-103.

Węglarski K., Węglarska J. 2006. Rośliny dalekiej Azji. Bogucki Wydaw. Naukowe, ss. 400. W: Wszechświat 107 (7-9): 218-219.

Lityńska-Zając M., Wasylikowa K. 2005. Przewodnik do badań archeobotanicznych. Sorus, ss.560. W: Wiadomości Botaniczne 50 (3-4):87-88.

Lityńska-Zając M. 2005. Chwasty w uprawach roślinnych w pradziejach i wczesnym średniowieczu. Inst. Archeologii i Etnologii PAN, ss. 444. W: Wiadomości Botaniczne 50 (3-4): 88-90.

Rostański K.,Dzhus M., Gudzinskas Z., Rostański A., Shevera M., Sulcs V., Tokhtar V. 2004. The genus Oenothera L. in Eastern Europe. W.Szafer Institute of Botany PAS, pp.133. In: Thaiszia 15(2): 180-181.

Kubat K., Hrouda J., Chrtek Z.jun., Kaplan Z., Kirschner J, Stepanek J (eds.) Klic ke kvetene Ceske republiky (Key to the flora of the Czech Republic). Botanicky ustav Akademie VED Ceske Republiky, pp. 928. Praha. In: Thaiszia 15 (2): 181-183.

Ochyra R., Żarnowiec J., Bednarek-Ochyra H. 2003. Census Catalogue of Polish Mosses. W.Szafer Institute of Botany PAS, pp. 372. Kraków. In: Thaiszia 15 (2): 183-185.

Scientific editing

Latowski K. (red.). 1988. Występowanie wybranych gatunków chwastów w uprawach rolniczych (1976-1985). Makroregion środkowozachodni. Ss. 39 + 63 mapy. Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa.Puławy.

Latowski K. (red.). 1997. Studia nad florą i fauną. Bioindykacja. Bioróżnorodność. Metodyka badań. Ss. 126. Bogucki Wydawnictwo Naukowe. Poznań.

Bojko M.F., Balcerkiewicz S., Latowski K., Parfonow W.I., Rykowski G.F., Chodosowcew O.E. (red.). 1999. Reserves: Situation, Problems, Perspectives. Ss. 129. Wyd.Cherson-Ekocentr.Cherson.

Latowski K. (red.). 2000. Studia biologiczne. Zagadnienia ogólne. Flora i fauna. Badania biologiczno-ekologiczne. Problemy ochrony przyrody. Edukacja przyrodnicza. Ss.173. Bogucki Wydawnictwo Naukowe. Poznań.

Latowski K. (red.). 2001. Rozmieszczenie, ekologia i biologia chwastów segetalnych. Bibliografia polskich prac za lata 1996-2000. Ss. 90. Bogucki Wydawnictwo Naukowe. Poznań.

Latowski K. (red.). 2006. Rozmieszczenie, ekologia i biologia chwastów segetalnych. Bibliografia polskich prac za lata 2001-2005. Ss. 103. Zakład Taksonomii Roślin UAM w Poznaniu.

Jackowiak B. i Latowski K. (red.). Flora i roślinność segetalna obszarów chronionych. Materiały sesji referatowej, plakatowej i terenowej XXIX Krajowej Konferencji Naukowej z cyklu "Rejonizacja chwastów segetalnych w Polsce". Ss. 96. Zakład Taksonomii Roślin UAM w Poznaniu.

Latest main scientific reports

Reports presented at organizers' invitation

Balcerkiewicz S., Latowski K. 1998. Problemy ochrony roślinności stepowej przy północno-zachodnich krańcach jej zasięgu.Międzynarodowa Konferencja n.t. "Aktualne problemy ochrony i rekonstrukcji ekosystemów stepowych. Askania-Nova, 21-23.05.1998.

Latowski K. 1999. Zagrożone i chronione rośliny na tle strategii ochrony przyrody w Polsce. Międzynarodowa Konferencja "Reserves - situation, problems, perspectives". Kherson.

Latowski K. 2001. Theoretical and practical problems and possibilities of utilization. International Conference "Biodiversity and bioresources of Urals and adjacent terrritories> Orenburg.

Latowski K. 2003. Postępy współczesnej karpologii a system magnoliofitów. I Kongres Taksonomii Polskiej. Uniwersytet Wrocławski. Wrocław, 18-21 września 2003.

Latowski K. 2004. O ewolucyjnej prawidłowości struktur morfologicznych u roślin. Ogólnopolska Konferencja "Zmienność i ewolucja". Wydział Biologii UAM. Poznań.

Latowski K. 2005. Diaspory generatywne magnoliofitów - zróżnicowanie strukturalne i tendencje ewolucyjne. Taksonomia, chorologia i ekologia roślin w dobie zagrożenia róznorodności biologicznej.UAM w Poznaniu. Poznań, 15-16 września 2005.

Latowski K. 2005. Taksonomiczne i chorologiczne problemy z arcydzięglem. Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Współczesne kierunki badań botanicznych". Uniwersytet Gdański. Gdańsk, 14-15.10.2005 r.

Latowski K. 2006. Ekologicsno-fitogeograficseskie osobiennosti izcsezayushcsikh i ohranyaenykh rastenii Polshi. Konferencja 10 lat współpracy Uniwersytetu w Archangielsku (Rosja) i UAM w Poznaniu. Archangielsk, 20-25 listopada 2006 r.

Latowski K. 2006. Metodyczne aspekty oceny zachwaszczenia dla potrzeb rolnictwa. XXX Krajowa Konferencja Naukowa z cyklu Rejonizacja chwastów segetalnych w Polsce n.t."Dynamika zbiorowisk w gospodarstwach o różnych sposobach gospodarowania". Wrocław-Krzyżowa, 12-14 lipca 2006 r.

Latowski K. 2006. Wkład Józefa Paczoskiego w rozwój geografii i taksonomii roślin. Ogólnopolskie seminarium geobotaniczne. Warszawa, 21 października 2006 r.

Reports and posters

Latowski K. 1994. Zajęcia terenowe w kształceniu akademickim na kierunkach biologicznych. W: Jackowiak B. (red.) Ścieżki przyrodnicze jako forma popularyzacji wiedzy o szacie roślinnej. Seminarium Sekcji Geobotaniki i Ochrony Szaty Roslinnej PTB. Poznań, 19-20 maja 1994.

Latowski K. 1995. O allelopatycznym podłożu inwazyjności tomki ościstej (Anthoxanthum aristatum Boiss.). Ogólnopolska Konferencja n.t. Teoretyczne i praktyczne aspekty allelopatii. Puławy.

Latowski K. 1995. Rola zabarwienia owoców i nasion w diagnostyce taksonomicznej. 50 Zjazd PTB w Krakowie

Latowski K. 1997. Utilization of leaf epidermis features in the diagnostics of critical taxa. International Conference on Plant Anatomy and Morphology. St. Petersburg.

Latowski K. 1998. Karpologia - jej problemy i perspektywy rozwoju. 51 Zjazd PTB w Gdańsku.

Latowski K. 2000. Poszukiwanie cech diagnostycznych w rodzaju Oenothera, czyli o wiesiołkowaniu (nie)skutecznym. Sympozjum n.t. "Problemy taksonomii i fitogeografii roslin naczyniowych". Katowice.

Dzięczkowski A., Latowski K. 2001. Herbarium vivum z I połowy XIX w. Alberta Pampucha. 52 Zjazd PTB w Poznaniu - sesja referatowa.

Latowski K., Adamczewski K. 2004. Cechy składu florystycznego odłogów zalesionych". XXVIII Krajowa Konferencja Naukowa z cyklu "Rejonizacja chwastów segetalnych w Polsce" n.t. "Sukcesja wtórna roslinności na gruntach porolnych"Olsztyn, 16-18.06.2004.

Chosen applied elaborations (unpublished)

Latowski K. 1988. Województwo poznańskie. W: Latowski K. (red.) Występowanie wybranych gatunków chwastów w uprawach rolniczych. S. 23-27 + mapy 38-46). IUNG Puławy. R(220/4). Puławy.

Latowski K., Żukowski W. 1988. Województwo leszczyńskie. W: Kuźniewski E. (red.) Występowanie wybranych gatunków chwastów w uprawach rolniczych (1976-1985). Makroregion. południowo-zachodni. S. 19-23 + mapy 20-27).IUNG Puławy. R(220/3). Puławy.

Latowski K. 1992. Województwo leszczyńskie. W: Rola H. (red.) Występowanie wybranych gatunków chwastów w uprawach rolniczych (1978-1989).Ss. 7-16 + mapy 9-15). IUNG Puławy.R(292/4). Puławy.

Latowski K., Gabrych E. 1994. Województwo pilskie. W: Rola H. (red.) Występowanie wybranych gatunków chwastów w uprawach rolniczych (1978-1989). Makroregion środkowozachodni.Ss. 23-26 + mapy 37-43). IUNG Puławy. R(292/4). Puławy.

Latowski K. 1994. Województwo poznańskie. W: Rola H. (red.) Występowanie wybranych gatunków chwastów w uprawach rolniczych (1978-1989). Makroregion środkowozachodni. Ss. 28-30 + mapy 44 - 50.IUNG Puławy. Puławy.

Latowski K. 2004. Charakterystyka mikrostruktury (SEM) papieru. Ekspertyza wykonana na zlecenie firmy Malta-Decor. rkps.

Ekspertyzy botaniczne wykonane na zlecenie Prokuratury Rejonowej w Poznaniu.


© 2007-2011, Department of Plant Taxonomy