Polski English

Agata Frątczak, Ph.D.

Agata Frątczak

Office and address

Zakład Taksonomii Roślin
Collegium Biologicum
ul. Umultowska 89
61-614 Poznań
Room No.: 2.15
Tel. +48 618295693
Fax.
E-mail: agataf@amu.edu.pl

Chosen scientific publications

Scientific articles

Bogawski P, Grewling Ł, Frątczak A, Flowering phenology and potential pollenemission of three Artemisia species inrelation to airborne pollen data in Poznań(Western Poland). Aerobiologia 32, 265-276, 2016.

Frątczak A, Kierzek R, Kierzek E. Isoenergetic microarrays to studies the structure and interactions of DsrA and OxyS RNAs in two- and three-component complexes. Biochemistry 50 (35), 7647-7665, 2011.

Frątczak A, Kierzek R, Kierzek E. LNA-modified primers drastically improve hybridization to target RNA and reverse transcription. Biochemistry 48 (3), 514-516,2009.

Kierzek E, Frątczak A. Mikromacierze izoenergetyczne, nowa metoda badania struktury i oddziaływań RNA. Biotechnologia 4 (83);p. 144-153,2008.

Pasternak A, Kierzek E, Pasternak K, Frątczak A, Turner D H, Kierzek R. The thermodynamics of 3'-terminal pyrene and guanosine for the design of isoenergetic 2'-O-methyl RNA-LNA chimeric oligonucleotide probes of RNA structure. Biochemistry, 47, 1249-1258, 2008.

Kierzek E, Frątczak A, Pasternak A, Turner D H, Kierzek R. Isoenergetic RNA microarrays, a new method to study the structure and interactions of RNA. 2nd European Conference on Chemistry for Life Sciences, Wroclaw, Medimond, International Proceedings Division, p. 25-30, Bologna, Italy, 2007

Kędziora R, Figlerowicz M, Formanowicz P, Alejska A, Jackowiak P, Malinowska N, Frątczak A, Błażewicz J, Figlerowicz M. Computational methods in diagnostics of chronic hepatitis C. Bulletin of the Polish Academy of Sciences; Technical Sciences 53(3); p.273-281, 2005.

Announcements (e.g. conference proceedings) and scientific notes

Bogawski P, Grewling Ł, Frątczak A. Flowering phenology and pollen productionof three Artemisia species in urban and rural environments. Poster at conference:6th European Symposium on Aerobiology of the European AerobiologySociety.18-22.07.2016, Lyon, Francja. In: conference materials p.209.

Grewling Ł, Bogawski P, Szymańska A, Kostecki Ł, Nowak M, Frątczak A, Smith M. Pyłkowy koszmar - wysokie stężenia ziaren pyłku w nocy. Poster at conference:57 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Botanika - tradycja i nowoczesność. 27.06-3.07.2016, Lublin In: conference materials p.25.

Grewling Ł, Bogawski P, Jenerowicz D, Nowaka M, Szymańska A, Kostecki Ł, Stawińska M, Sękowska E, Smith M, Czarnecka-Operacz M, Frątczak A. Wykrywanie głównych alergenów ziaren pyłku bylicy (Art v 1), ambrozji (Amb a 1) i zarodników Alternaria alternata (Alt a 1) w powietrzu Poznania. Poster at conference: Sympozjum aerobiologiczne - Pyłek roślin wśród nas - aspekty fenologiczne i zagrożenie alergenami pyłkowymi. 29-30.05.2015. Szczecin. In: conference materials p.16-17.

Grewling Ł, Jenerowicz D, Nowaka M, Szymańska A, Kostecki Ł, Bogawski P, Stawińska M, Smith M, Frątczak A, Czarnecka-Operacz M. Alergie wziewne na ziarna pyłku bylicy i ambrozji - prewalencja i kosensytyzacja, w powiązaniu z danymi aerobiologicznymi w Poznaniu. Poster at conference: Sympozjum aerobiologiczne - Pyłek roślin wśród nas - aspekty fenologiczne i zagrożenie alergenami pyłkowymi. 29-30.05.2015. Szczecin. In: conference materials p.15.

Bogawski P, Deptuch T, Grewling Ł, Kasprowicz-Maluśki A, Nawrocka A, Nawrocka P, Pogorzelec A, Stawińska M, Stein E, Wiertelak K, Wierzbiński K, Frątczak A. Alergeny bylicy (Artemisia spp.): ujęcie molekularne, środowiskowe i taksonomiczne. Poster at conference: Pyłek roślin i alergia pyłkowa. 30-31.05.2014, Lublin. In: conference materials.p.12-14

Frątczak A, Kierzek R, Kierzek E. Isoenergetic microarrays to studies the structure and interactions of OxyS and DsrA RNAs in di- and tricomponents complexes. Poster at conference: Frontiers In Structural Biology of RNAs and RNPs. 16-18.08.2010; Poznań. In: conference materials.

Frątczak A, Kierzek R, Kierzek E. LNA-modified primers drastically improve hybridization to target RNA and reverse transcription. Poster at conference: Frontiers In Structural Biology of RNAs and RNPs. 16-18.08.2010; Poznań. In: conference materials.

Frątczak A, Kierzek R, Kierzek E. LNA-modified primers drastically improve hybridization to target RNA and reverse transcription. Poster at conference: Regulatory RNA in Prokaryotes. 03-06.06.2009; Berlin, Germany. In: conference materials.

Frątczak A, Kierzek R, Kierzek E. Isoenergetic RNA microarrays, alternative method to study the structure and interactions of RNA, tested on regulatory DsrA RNA and OxyS RNA. Poster at conference: Regulatory RNA in Prokaryotes; 03-06.06.2009, Berlin, Germany. In: conference materials.

Frątczak A, Kierzek E, Pasternak A, Kierzek R. Studies of the structure and interactions of DsrA RNA and OxyS RNA by isoenergetic RNA microarrays. Poster at conference: Thirteenth Annual Meeting of the RNA Society; 28.07-3.08.2008, Berlin, Germany. In: conference materials.

Kierzak A, Frątczak A, Ciesielska A, Christiansen S,M, Eickbush T,H, Turner D,H, Kierzek R. Isoenergetic RNA microarrays, a new method for study of the structure and interactions of RNA. Poster at conference: RNA Chemistry Meets Biology; 29-30.09.2006, Lund, Sweden. In: conference materials.

Frątczak A, Kierzek R, Kierzek E. Isoenergetic RNA microarrays; fluorescent labeling of RNA 3’end. Poster at conference: XLI Zjazd Polskiego Towarzystwa Biochemicznego 12-15.09.2006, Białystok. In: Acta Biochemica Polonica 53(suppl.1/2006); p.151.

Education and development of scientific staff

Supervision of M.Sc. thesis

  • 2016 Ewa Stein "Profil ekspresji genów kodujących alergeny w czasie rozwoju ziaren pyłku w gatunkach bylic (Artemisia spp.) występujących na terenie Wielkopolski"
  • 2015 Jagoda Gałkus "Analiza porównawcza sekwencji genów Art v 2, Art v 4, Art v 5, kodujących białka alergenne występujące w ziarnach pyłku u gatunków z rodzaju bylica (Artemisia spp.)"
  • 2014 Katarzyna Wiertelak "Analiza poziomu ekspresji genów kodujących alergeny w ziarnach pyłku u gatunków z rodzaju Artemisia"
  • SUPERVISION OF BACHELOR THESIS:
  • 2014 - Paulina Nawrocka - Comparative sequencing of gene encoding allergic protein Art v 3 in Artemisia species.
  • 2014 - Anna Nawrocka - Comparative sequencing of gene encoding allergenic protein Art v 1 in Artemisia species.
  • 2014 - Ewa Stein - Analysis of the expression level of genes encoding the allergenic proteins present in pollen grains of mugwort (Artemisia vulgaris).
  • 2012 - Kamil Wierzbiński – Mugwort pollen as important cause of allergy, molecular characterization of allergens.
  • 2012 - Katarzyna Wiertelak - Pollen allergens and human immune system.

© 2007-2011, Department of Plant Taxonomy