Polski English

Adam Wysocki, M.Sc.

Adam Wysocki

Office and address

Zakład Taksonomii Roślin
Collegium Biologicum
ul. Umultowska 89
61-614 Poznań
Room No.: 2.13
Tel. +48 61 829 56 95
Fax.
E-mail: wysocki@amu.edu.pl

Chosen scientific publications

Scientific articles

Wysocki A., Krzakowa M., Michalak M. 2006. European needlegrass (Stipa capillata L.) population found in the New Zoological Garden in Poznań, characterised by electrophoretically detected peroxidase and esterase variability. Biodiv. Res. Conserv. 3-4: 52-54.

Ćwiertnia P., Wysocki A., Kamińska K., Kwieciński Z., Kwiecińska H. 2006. Sexing of Western White Pelican (Pelicanus onocrotalus) based on biometric measurements. In: Zrabczyńska E., Ćwiertnia P., Ziomek J. (eds.). Animals, zoos and conservation, Zoological Garden in Poznań. Poznań. 84-89.

Ćwiertnia P., Kwieciński Z., Kwiecińska H., Wysocki A., Tryjanowski P., Olson O. 2006. Sexing of White Storks Ciconia ciconia based on biometric measurements. In: Tryjanowski P., Sparks H. T., Jerzak L. (eds.). The White Stork in Poland: studies in biology, ecology and conservation. Bogucki Wydawnictwo Naukowe. Poznań. 423-429.

Kwieciński Z., Kwiecińska H., Botko P., Wysocki A., Jerzak L., Tryjanowski P. 2006. Plastic strings cause leg bone degeneration in the White Stork Ciconia ciconia. In: Tryjanowski P., Sparks H. T., Jerzak L. (eds.). The White Stork in Poland: studies in biology, ecology and conservation. Bogucki Wydawnictwo Naukowe. Poznań. 431-436.

Announcements (e.g. conference proceedings) and scientific notes

Wysocki A. 2005. Obce gatunki roślin w Ogrodzie Zoologicznym w Poznaniu. In: Jackowiak B., Celka Z. (red.). Taksonomia, chorologia i ekologia roślin w dobie zagrożenia różnorodności biologicznej. Materiały konferencji naukowej dedykowanej Profesorowi dr. hab. Waldemarowi Żukowskiemu z okazji 70-lecia urodzin. Zakład Taksonomii Roślin UAM. Poznań. 241-242.

Andrzejewska I., Tryjanowski P., Zagalska M., Ćwiertnia P., Wysocki A. 2002. Toxoplasma gondii antibodies in populations of wild and captive birds in Poland. 5. slovenske a ceske parazitologicke dni. Stara Lesna. Slovakia. 12-13.

Latest main scientific reports

Reports and posters

Wysocki A. 2005. Roślinność spontaniczna wybiegów dla zwierząt jako ważny element ich wtórnego środowiska: analiza flory Nowego Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu. Referat.

Chosen applied elaborations (unpublished)

Ratajszczak R., Wysocki A., Szymański J. 2004. Plan gospodarowania zasobami przyrody na terenie Nowego Zoo w Poznaniu. Ogród Zoologiczny. Poznań.


© 2007-2011, Department of Plant Taxonomy